การทำข้อมูลในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันให้ตรงกันด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ภายใต้เงื่อนไขปกติMicrosoft Office OneNote 2007 โดยอัตโนมัติซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถเลือกที่จะซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์เมื่อจำเป็นด้วยตนเอง (ตัวอย่างเช่น หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมหาศาลสมุดบันทึกที่แชร์ และเริ่มพร้อมที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ)

บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ทำข้อมูลให้ตรงกัน จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกซิงค์สมุดบันทึกนี้ในขณะนี้ การซิงโครไนซ์เฉพาะสมุดบันทึกที่แชร์ที่คุณกำลังแก้ไข

  • คลิกซิงค์ทั้งหมดสมุดบันทึกในตอนนี้ เมื่อต้องการซิงโครไนซ์สมุดบันทึกที่แชร์ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนแถบนำทางของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×