การทำการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ OLAP ในรายงาน PivotTable

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ถ้ารายงาน PivotTable เชื่อมต่ออยู่กับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Analysis Services Online Analytical Processing (OLAP) คุณสามารถทำการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้ Microsoft Office Excel การกระทำของเซิร์ฟเวอร์คือคำสั่งเสริมที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในรายงาน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำของเซิร์ฟเวอร์

ทำการกระทำของเซิร์ฟเวอร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำของเซิร์ฟเวอร์

การกระทำของเซิร์ฟเวอร์เป็นคุณลักษณะทางเลือก แต่มีประโยชน์ทำให้ผู้ดูแล OLAP cube สามารถกำหนดบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สมาชิกคิวบ์ หรือวัดเป็นพารามิเตอร์ในการสอบถามเพื่อให้ได้รายละเอียดในคิวบ์ หรือเพื่อเริ่มโปรแกรมประยุกต์อื่น เช่น เบราว์เซอร์

ตัวอย่างทั่วไปของการใช้การกระทำของเซิร์ฟเวอร์ในรายงาน PivotTable มีต่อไปนี้

 • คุณเป็นพนักงานขายที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการมาเยี่ยมของลูกค้าที่สำคัญ คุณใช้การกระทำของเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงโปรไฟล์ของลูกค้าในเว็บเพจโดยตรงจากรายงาน PivotTable มาตรฐานของพื้นที่การขาย เว็บเพจประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แผนที่และภัตตาคารที่แนะนำ

 • คุณเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจสำหรับผู้จำหน่ายของโรงพยาบาล และสังเกตเห็นว่าลูกค้าที่สำคัญรายหนึ่งได้สั่งซื้อสินค้าลดลง 35% ในปีที่แล้ว คุณต้องการทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ดังนั้นคุณจึงใช้การกระทำของเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าบนแผ่นงานแยกต่างหาก

 • คุณเป็นผู้จัดฝ่ายขายระดับเขตที่ต้องการตรวจสอบตัวเลขยอดขายของผลิตภัณฑ์ และดูว่าลูกค้ารายใดเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดโดย "การเข้าถึงรายละเอียดข้อมูล" ในรายละเอียดที่มีอยู่ในตารางข้อเท็จจริงบนคิวบ์ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนเป้าหมายการขาย และเป้าหมายสำหรับไตรมาสทางการเงินถัดไป

การกระทำของเซิร์ฟเวอร์มีอยู่ห้าชนิด

URL     การกระทำของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันทั่วไปนี้แสดง Uniform Resource Locator (URL) ในเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิกชื่อลูกค้า แล้วแสดงโปรไฟล์ลูกค้าบนเว็บเพจได้

ผู้ดูแล OLAP cube สามารถกำหนดการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ชนิด URL บนสมาชิกมิติ ลำดับชั้น สมาชิกลำดับชั้น สมาชิกแอตทริบิวต์ เซลล์การวัด หรือคิวบ์ทั้งหมด

รายงาน     การกระทำของเซิร์ฟเวอร์นี้สร้างรายงาน Microsoft SQL Server Reporting Services โดยการสร้าง URL ที่ยึดตามรายงานที่มีรูปแบบไวยากรณ์ต่อไปนี้

http://<ชื่อเซิร์ฟเวอร์การรายงาน>/<ไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์>

ผู้ดูแล OLAP cube สามารถกำหนดการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ชนิดรายงานบนสมาชิกมิติ ลำดับชั้น สมาชิกลำดับชั้น สมาชิกแอตทริบิวต์ การวัด หรือคิวบ์ทั้งหมด

ชุดแถว     การกระทำนี้ส่งกลับชุดแถวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำสั่ง MDX การกระทำนี้มีประโยชน์สำหรับการเชื่อมโยงชุดแถวกับข้อมูลในคิวบ์อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล OLAP เดียวกัน เช่น จัดเก็บยอดขายจากหลายปีก่อน ข้อมูลแสดงอยู่ในแผ่นงานเป็นตาราง Excel

ผู้ดูแล OLAP cube สามารถกำหนดการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ชนิดชุดแถวบนสมาชิกมิติ ลำดับชั้น สมาชิกลำดับชั้น สมาชิกแอตทริบิวต์ การวัด หรือคิวบ์ทั้งหมด

การเข้าถึงรายละเอียดข้อมูล     การกระทำนี้สอบถามคิวบ์ตามเงื่อนไขที่ระบุในคำสั่ง MDX และส่งกลับข้อมูลจากตารางข้อเท็จจริงที่เป็นแหล่งข้อมูลของค่าที่คำนวณรวมของการวัด ข้อมูลแสดงอยู่ในแผ่นงานเป็นตาราง Excel คำสั่ง MDX ระบุว่าคอลัมน์ใดควรจะมีการส่งกลับจากตารางข้อเท็จจริงและจำนวนสูงสุดของระเบียนที่จะส่งกลับ ที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ จำนวนระเบียนสูงสุดที่จะเรียกใช้ ภายใต้ส่วน การเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลของ OLAP บนแท็บ การใช้ ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

ผู้ดูแล OLAP cube สามารถกำหนดการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ชนิดการเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลได้เฉพาะในการวัดเท่านั้น

แสดงรายละเอียด     การกระทำนี้แบบสอบถามคิวบ์โดยยึดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำสั่ง MDX และส่งกลับข้อมูลจากตารางข้อเท็จจริงที่เป็นแหล่งข้อมูลของค่ารวมของหน่วยวัด การกระทำนี้จะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถควบคุมได้ โดยใช้กล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานแสดงรายละเอียด ภายใต้ส่วนข้อมูล PivotTable บนแท็บข้อมูล ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวเลือก PivotTable

OLAP คิวบ์ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดแอคชันแบบเซิร์ฟเวอร์แสดงรายละเอียดมาตรการเท่านั้น

หมายเหตุ: 

 • การกระทำของเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Office Excel: กรรมสิทธิ์, คำสั่ง และชุดข้อมูล

 • แม้ว่า OLAP คิวบ์ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดแอคชันแบบ server บนชุด แอคชันแบบ server บนชุดจะไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Office Excel

 • การกระทำของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับการสนับสนุนบนตัวกรองรายงาน

ด้านบนสุดของหน้า

ทำการกระทำของเซิร์ฟเวอร์

 • ในรายงาน PivotTable คลิกขวาป้ายชื่อคอลัมน์หรือแถว คลิกการกระทำเพิ่มเติม และ แล้ว เลือกคำสั่งที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบคิวบ์ OLAP

  ตัวอย่างเช่น

  • URL     คำสั่งการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ชนิด URL เช่น โปรไฟล์ของลูกค้า

  • รายงาน     คำสั่งการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ชนิดรายงาน เช่น Q1Summary

  • ชุดแถว     คำสั่งการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ชนิดชุดแถว เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • การเข้าถึงรายละเอียดข้อมูล     คำสั่งการกระทำของเซิร์ฟเวอร์ชนิดการเข้าถึงรายละเอียดข้อมูล เช่น ตัวเลขยอดขาย

  • แสดงรายละเอียด    

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่เซลล์ที่มีการวัดได้

   ถ้ามีเซิร์ฟเวอร์ไม่มีการกระทำกำหนด โดยผู้ดูแลระบบคิวบ์ OLAP คุณเห็นรายการเมนู(ไม่มีการดำเนินการที่กำหนดเอง)

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×