ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การทำกราฟิก SmartArt ของคุณให้เคลื่อนไหว

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการให้การเน้นเพิ่มเติม หรือแสดงข้อมูลของคุณในระยะ คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวกราฟิก SmartArtของคุณ หรือ ไปแต่ละรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้รูปร่างลอยเข้ามาได้อย่างรวดเร็วจากด้านเดียวของหน้าจอของคุณ หรือช้าค่อย ๆ ปรากฏ

เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการทำกราฟิก SmartArt ให้เคลื่อนไหว ไปยังกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว คลิกภาพเคลื่อนไหว และในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกชนิดของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ คลิก ปุ่ม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม (เมื่อต้องการเอาภาพเคลื่อนไหว เพียงแค่คลิกไม่มี )

ปุ่ม เพิ่มเติม บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

หลังจากที่คุณเพิ่มภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถทำให้รูปร่างแต่ละรูปเคลื่อนไหวได้

 1. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กทีละหนึ่ง

  ปุ่ม ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว

 2. ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง คลิกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. ในรายการ บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกขยายเครื่องหมายบั้ง ขยายเครื่องหมายบั้ง เพื่อแสดงรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 4. เลือกรูปร่างที่คุณไม่ต้อง การทำให้เคลื่อนไหว, (กด CTRL ค้างไว้แล้ว คลิกแต่ละรูปร่างในทางกลับ), และคลิกไม่มี ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว ทั้งหมด (เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจากรูปร่าง แต่จะไม่เอารูปร่างจากกราฟิก SmartArt ของคุณ)

  ตัวเลือกสำหรับไม่มีการเคลื่อนไหว (ไม่มี) ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว

 5. สำหรับรูปร่างที่เหลือแต่ละรูป ให้คลิกขวาที่รูปร่างใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: ใช้ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว (บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ) เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วคัดลอกภาพเคลื่อนไหวจากกราฟิก SmartArt หนึ่งไปยังอีก

 1. ให้ไปยังกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการย้อนกลับ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

 3. คลิกที่แท็บการเคลื่อนไหวแบบ SmartArt นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายลำดับย้อนกลับ

  ส่วนหนึ่งของแท็บการเคลื่อนไหวแบบ SmartArt แสดงกล่องกาเครื่องหมายลำดับย้อนกลับ

คุณสามารถปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

สิ่งสำคัญ: เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบางอย่างที่ไม่พร้อมให้ใช้งานในกราฟิก SmartArt จะใช้งานได้กับรูปร่าง เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์เหล่านั้นไปใช้กับ SmartArt ให้คลิกขวาที่เอฟเฟ็กต์นั้น แล้วคลิก แปลงเป็นรูปร่าง

 1. ไปที่กราฟิก SmartArt ซึ่งมีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการปรับ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. ในรายการ บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  เมนูดรอปดาวน์แสดงตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 4. ในกล่องโต้ตอบ บนแท็บ การเคลื่อนไหวแบบ SmartArt ในรายการ จัดกลุ่มกราฟิก ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  เป็นวัตถุเดียว

  การทำภาพเคลื่อนไหวกราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นภาพหรือวัตถุใหญ่ชิ้นหนึ่ง

  ทั้งหมดในครั้งเดียว

  การทำให้รูปร่างแต่ละรูปเคลื่อนไหวพร้อมกัน ความแตกต่างระหว่างภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้และ เป็นวัตถุเดียว จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดในภาพเคลื่อนไหวที่มีรูปร่างหมุนหรือใหญ่ขึ้น เมื่อใช้ ทั้งหมดในครั้งเดียว รูปร่างแต่ละรูปจะหมุนหรือใหญ่ขึ้นอย่างเป็นเอกเทศ เมื่อใช้ เป็นวัตถุเดียว กราฟิก SmartArt ทั้งหมดจะหมุนหรือใหญ่ขึ้น

  ทีละหนึ่ง

  การทำให้รูปร่างแต่ละรูปเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกเทศทีละรูป

  จัดระดับในคราวเดียว

  การทำให้รูปร่างทั้งหมดในระดับเดียวกันเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสามรูปร่างที่มีข้อความระดับ 1 และสามรูปร่างที่มีข้อความระดับ 2 รูปร่างระดับ 1 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกันก่อน จากนั้นรูปร่างระดับ 2 จึงจะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน

  จัดระดับทีละหนึ่ง

  การทำให้รูปร่างแต่ละรูปในระดับเดียวกันเคลื่อนไหวทีละรูปก่อนที่จะไปยังรูปร่างในระดับถัดไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสี่รูปร่างที่มีข้อความระดับ 1 และสามรูปร่างที่มีข้อความระดับ 2 รูปร่างระดับ 1 แต่ละรูปจะถูกทำให้เคลื่อนไหวทีละรูป ก่อนรูปร่างระดับ 2 แต่ละรูปจะถูกทำให้เคลื่อนไหวทีละรูป

หมายเหตุ: 

 • ภาพเคลื่อนไหว ทั้งหมดในครั้งเดียว จะทำงานในลักษณะที่แตกต่างจากภาพเคลื่อนไหว เป็นวัตถุเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ทั้งหมดในครั้งเดียว และภาพเคลื่อนไหว ลอยเข้า รูปร่างที่อยู่ไกลออกไปจะลอยด้วยความเร็วมากขึ้น ดังนั้นรูปร่างทั้งหมดจะมาถึงปลายทางพร้อมกัน ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวเดียวกันนี้ และใช้ตัวเลือก เป็นวัตถุเดียว รูปร่างทั้งหมดจะลอยด้วยความเร็วเท่าๆ กัน

 • ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่ไม่ใช่ เป็นวัตถุเดียว พื้นหลังของกราฟิก SmartArt จะแสดงขึ้นบนสไลด์ของคุณ คุณไม่สามารถทำให้พื้นหลังเคลื่อนไหว ดังนั้นถ้ามันทำให้สไลด์ของคุณไม่เป็นระเบียบ ให้ลองตั้งค่าสีเติมและเส้นของกราฟิก SmartArt ของคุณเป็น ไม่มี

 1. ไปยังกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. ในรายการบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คลิกลูกศรทางด้านขวาของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเอาออก

เมื่อต้องการตัดสินใจว่า ภาพเคลื่อนไหวที่ดีที่สุด ดูข้อมูลในบานหน้าต่างข้อความกราฟิก SmartArt เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เริ่มต้น ด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อด้านบนในบานหน้าต่างข้อความ และเลื่อนลงมาจากที่นั่น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวในลำดับย้อนกลับ (ให้ดูที่ส่วน "ย้อนกลับลำดับของภาพเคลื่อนไหว" ด้านบน) ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ คลิกบานหน้าต่างข้อความ ในกลุ่มสร้างกราฟิก บนแท็บออกแบบของเครื่องมือ SmartArt

ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับเค้าโครงกราฟิก SmartArt ของคุณ แต่คุณสามารถทำให้รูปร่างทั้งหมดเคลื่อนไหวในครั้งเดียวหรือให้เคลื่อนไหวทีละรูปได้

ภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt แตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เส้นเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างจะสัมพันธ์กับรูปร่างที่สองเสมอและจะไม่เคลื่อนไหวแยกกัน

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นตามลำดับที่รูปร่างปรากฏ ลำดับจะสามารถย้อนกลับเฉพาะที่เป็นทั้งหมด

  ตัวอย่างเช่น:     ถ้าคุณมีรูปร่างหกรูป และแต่ละรูปมีตัวอักษรเพียงตัวเดียวตั้งแต่ A ถึง F คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวจาก A ไปยัง F หรือ F ไปยัง A ได้ คุณไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นลำดับ เช่น จาก A ไปยัง C แล้วจาก F ไปยัง D แต่คุณสามารถสร้างสไลด์หลายสไลด์เพื่อเลียนแบบลำดับนี้ ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถสร้างหนึ่งสไลด์ที่ทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวจาก A ไปยัง C และ สไลด์ที่สองที่ทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวจาก F ไปยัง D

 • เมื่อคุณสลับเค้าโครงกราฟิก SmartArt ภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่คุณเพิ่มจะถูกถ่ายโอนไปยังเค้าโครงใหม่

เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญ: เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เช่นเอฟเฟ็กต์พิเศษพิมพ์ดีดสี หรือพลิก ออกจากเอฟเฟ็กต์ จะพร้อมใช้งานสำหรับรูปร่างเท่านั้น เอฟเฟ็กต์ที่จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับกราฟิก SmartArt จะปรากฏเป็นสีจาง ถ้าคุณต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ SmartArt กราฟิกแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณลงในแต่ละรูปร่างจากนั้นเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจากรายการเคลื่อนไหว

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกตามสาขาทีละหนึ่ง หรือตามระดับทีละหนึ่ง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

 4. ในตัวรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกเครื่องหมายบั้งขยาย ขยายเครื่องหมายบั้ง เพื่อแสดงทั้งหมดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 5. ในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เลือกทั้งหมดของรูปร่างที่คุณไม่ต้องการทำให้เคลื่อนไหว ด้วยการกดแป้น CTRL ค้างไว้ และคลิกที่แต่ละรูปร่างในทางกลับ

 6. คลิกเอาออก นี้สามารถเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออกจากรูปร่าง แต่จะไม่เอารูปร่างเองจากกราฟิก SmartArt ของคุณ

 7. สำหรับแต่ละรูปร่างที่เหลือ เลือกตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวที่แน่นอนที่คุณต้องการ โดยการเลือกรูปร่างในรายการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง และจากนั้นคลิกขวารูปร่าง หรือคลิกเปลี่ยน

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้อง ปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์ที่จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับกราฟิก SmartArt จะปรากฏเป็นสีจาง ถ้าคุณต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ SmartArt กราฟิกแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณลงในแต่ละรูปร่างจากนั้นเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่ มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการย้อนกลับ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

 3. คลิกขวาที่ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 4. คลิกที่แท็บการเคลื่อนไหวแบบ SmartArt นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายลำดับย้อนกลับ

เมื่อคุณทำให้เคลื่อนไหวของกราฟิก SmartArt โดยขึ้นอยู่กับเค้าโครงที่คุณใช้ คุณสามารถปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวของคุณโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ภาพเคลื่อนไหว

คำอธิบาย

เป็นวัตถุเดียว

ภาพเคลื่อนไหวจะถูกนำไปใช้กับว่ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นรูปภาพขนาดใหญ่หรือวัตถุ หนึ่ง

ทั้งหมดในครั้งเดียว

รูปร่างในกราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างนี้ภาพเคลื่อนไหวและเป็นวัตถุเดียว สุดโดดเด่นในภาพเคลื่อนไหวที่หมุนรูปร่าง หรือเพิ่มมากขึ้นได้ มีทั้งหมดในครั้งเดียว แต่ละรูปร่างก็หมุน หรือขยายแต่ละรายได้ ด้วยเป็นวัตถุเดียว กราฟิก SmartArt ทั้งหมดก็หมุน หรือมีขนาดใหญ่

ทีละหนึ่ง

ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรูปร่างแต่ละ ทีละรายอื่น

ตามสาขาทีละหนึ่ง

รูปร่างในสาขาเดียวกันทั้งหมดเป็นภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน ภาพเคลื่อนไหวนี้ทำงานได้ดีกับสาขาของแผนผังองค์กรหรือเค้าโครงลำดับชั้น และจะคล้ายคลึงกับทีละหนึ่ง

ตามระดับในคราวเดียว

รูปร่างทั้งหมดในระดับเดียวเป็นภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง ถ้าคุณมีเค้าโครงที่ มีรูปร่างสามที่ประกอบด้วยข้อความระดับ 1 และสามรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความระดับ 2 สามรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความระดับ 1 เป็นแรกไว้ด้วยกันเป็นภาพเคลื่อนไหว แล้วสามรูปร่างที่ประกอบด้วย 2 ระดับข้อความเป็นภาพเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน

รูปของบานหน้าต่างข้อความที่แสดงข้อความระดับ 1 และข้อความระดับ 2

ตามระดับทีละหนึ่ง

รูปร่างในกราฟิก SmartArt จะเคลื่อนไหวตามระดับแรก จากนั้นภายในระดับนั้นแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเค้าโครงที่ มีรูปร่างสี่ที่ประกอบด้วยข้อความระดับ 1 และสามรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความระดับ 2 แต่ละรูปร่างสี่ที่ประกอบด้วยระดับ 1 เป็นข้อความ เคลื่อนไหวแยกกันแรก แล้วแต่ละ รูปร่างสามที่ประกอบด้วยข้อความระดับ 2 จะมีการเคลื่อนไหว d แต่ละรายการ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณนำไปใช้ทั้งหมดในครั้งเดียว ภาพเคลื่อนไหวบางอย่างทำงานต่างกันจะทำเมื่อคุณนำไปใช้เป็นวัตถุเดียว ตัวอย่างเช่น มีทั้งหมดในครั้งเดียว ตัวเลือกนำไปใช้กับการเคลื่อนไหวลอยเข้า รูปร่างที่จำเป็นต้องลอยไกลจะลอยที่เร็วรวดเร็วเพื่อให้รูปร่างทั้งหมดเข้ามาที่ปลายทางของพวกเขาในเวลาเดียวกัน ด้วยเป็นวัตถุหนึ่ง ถูกนำไปใช้ ส่วนของกราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นภาพเคลื่อนไหวในแบบเดียวกัน (ในกรณีลอยเข้า อย่าง ด้วยความเร็วเดียวกัน)

 • ถ้าคุณมีภาพเคลื่อนไหวนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณไม่ใช่เป็นวัตถุเดียว แล้วการเคลื่อนไหวอื่น ๆ คุณนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt เดียวกันไม่ได้เป็นวัตถุเดียว ภาพเคลื่อนไหวจำนวนมากที่นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ต้องทั้งหมดเป็นวัตถุเดียว หรือทั้งหมดไม่เป็นวัตถุเดียว

 • ถ้าคุณมีภาพเคลื่อนไหว (ยกเว้นเป็นวัตถุเดียว ) นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt พื้นหลังสำหรับกราฟิก SmartArt ได้เสมอสามารถมองเห็นได้บนสไลด์ ไม่สามารถทำให้เคลื่อนไหวพื้นหลัง แม้ว่าพื้นหลังอาจไม่เหมือนกับคุณถ้ามีสีเติมหรือเส้นที่นำไปใช้

 • ถ้าคุณใช้ภาพเคลื่อนไหว เช่นลอยเข้า กราฟิก SmartArt ของคุณ และลบภาพเคลื่อนไหวสำหรับรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง รูปร่างที่คุณลบภาพเคลื่อนไหวมาจะเริ่มต้นเอาท์สามารถมองเห็นได้บนสไลด์

 • ถ้าคุณคัดลอกเป็นกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่ มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว ในรายการเคลื่อนไหว คลิกไม่มีภาพเคลื่อนไหว

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการตัดสินใจว่า ภาพเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดกับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ดูข้อมูลของคุณใน SmartArt กราฟิกบานหน้าต่างข้อความ เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ด้านบนของบานหน้าต่างข้อความ และย้ายลง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวในลำดับย้อนกลับ (ให้ดูที่ส่วน "ย้อนกลับลำดับของภาพเคลื่อนไหว" ด้านบน) ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถแสดงแท็บนั้น

ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับเค้าโครงที่คุณเลือกสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ แต่คุณสามารถทำให้รูปร่างทั้งหมดเคลื่อนไหวในครั้งเดียวหรือให้เคลื่อนไหวครั้งละรูปร่างก็ได้

วิธีดีที่สุดในการทำให้เคลื่อนไหวกราฟิก SmartArt ของคุณคือการ ใช้ตัวเลือกในรายการเคลื่อนไหว ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวในภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน

รายการเคลื่อนไหวมีไว้บนสไลด์ โดยแท็กลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ออกมา แท็กเหล่านี้สอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหวในรายการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง จะแสดงด้านข้างของกราฟิก SmartArt ของคุณ และปรากฏเฉพาะในปกติมุมมองที่ มีภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง บานหน้าต่างงานแสดง

ภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt แตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เส้นเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างจะสัมพันธ์กับรูปร่างที่สองเสมอและจะไม่เคลื่อนไหวแยกกัน

 • ถ้าคุณมีภาพเคลื่อนไหวนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt เล่นภาพเคลื่อนไหวตามลำดับที่ปรากฏของรูปร่าง คุณสามารถกลับลำดับรายการเท่านั้นโดยรวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรูปร่างที่หก และแต่ละรายการประกอบด้วยตัวอักษรเดียว A ถึง F คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวจาก A F หรือ F ถึงก คุณไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวชำรุด เช่น A ถึง C และ F เพื่อคอลัมน์ d ซึ่งเป็น คุณสามารถสร้างหลายสไลด์เพื่อเลียนแบบลำดับนี้อย่างไรก็ตาม ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถสร้างสไลด์หนึ่งที่เคลื่อนไหว A ถึง C รูปร่างและสไลด์ที่สองที่รูปร่าง F เพื่อคอลัมน์ d ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหว

 • เมื่อคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่นภาพเคลื่อนไหวที่คุณได้เพิ่มถูกถ่ายโอนมายังเค้าโครงใหม่

หมายเหตุ: นำไปใช้ภาพเคลื่อนไหวขอบเพื่อป้องกันไม่ให้โดยรูปบังข้อความของคุณ หรือเข้าครอบงำผู้ชมของคุณ

ดูเพิ่มเติม

สร้างกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×