การทำกราฟิก SmartArt ของคุณให้เคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวมของภาพเคลื่อนไหว

เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

ทำให้เคลื่อนไหวแต่ละรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

ย้อนกลับลำดับของภาพเคลื่อนไหว

เอาภาพเคลื่อนไหว

ภาพรวมของภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการให้มีตัวเน้นเพิ่มเติมหรือแสดงข้อมูลของคุณเป็นขั้นๆ คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในกราฟิก SmartArt ของคุณหรือลงในรูปร่างเฉพาะในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากหน้าจอด้านหนึ่งหรือจางหายไปช้าๆ

เมื่อต้องการตัดสินใจว่า ภาพเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดกับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ดูข้อมูลของคุณใน SmartArt กราฟิกบานหน้าต่างข้อความ เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ด้านบนของบานหน้าต่างข้อความ และย้ายลง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวในลำดับย้อนกลับ ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถแสดงแท็บนั้น

ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานจะขึ้นกับเค้าโครงที่คุณเลือกสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ แต่คุณสามารถทำให้รูปร่างทั้งหมดเคลื่อนไหวในครั้งเดียวหรือให้เคลื่อนไหวครั้งละรูปร่างได้

วิธีการที่ดีที่สุดในการทำให้กราฟิก SmartArt ของคุณเคลื่อนไหวคือการใช้ตัวเลือกในรายการ ทำให้เคลื่อนไหว ถ้าจำเป็น คุณสามารถกำหนดภาพเคลื่อนไหวเองในบานหน้าต่างงานการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ได้

รายการที่เคลื่อนไหวจะถูกบันทึกบนภาพนี้โดยแท็กลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ออกมา แท็กเหล่านี้จะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง จะถูกแสดงที่ด้านข้างของกราฟิก SmartArt ของคุณ และจะปรากฏเฉพาะในมุมมองปกติเท่านั้นโดยมีบานหน้าต่างงาน การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แสดงอยู่

หมายเหตุ: ให้นำภาพเคลื่อนไหวไปใช้อย่างจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความของคุณไม่ชัดเจนหรือทำให้ผู้อ่านสับสน

ภาพเคลื่อนไหวของกราฟิก SmartArt

ภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt แตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เส้นเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างจะสัมพันธ์กับรูปร่างที่สองเสมอและจะไม่เคลื่อนไหวแยกกัน

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นตามลำดับที่รูปร่างปรากฏ คุณอาจย้อนกลับลำดับได้ทั้งชุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรูปร่างหกรูป และแต่ละรูปมีตัวอักษรเดี่ยวตั้งแต่ A ถึง F คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวจาก A ถึง F หรือ F ถึง A ได้ คุณไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวนอกเหนือจากลำดับที่กำหนดไว้ได้ เช่น A ถึง C แล้ว F ถึง D อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างภาพนิ่งหลายภาพเพื่อเลียนแบบลำดับที่ต้องการนี้ ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถสร้างภาพนิ่งหนึ่งที่ทำให้รูปร่าง A ถึง C เคลื่อนไหว และภาพนิ่งที่สองที่ทำให้รูปร่าง F ถึง D เคลื่อนไหวได้

 • เมื่อคุณแปลงไดอะแกรมที่สร้างโดยใช้ PowerPoint รุ่นก่อน Microsoft Office PowerPoint 2007 เป็นกราฟิก SmartArt คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าการเคลื่อนไหวบางอย่าง หรือการเคลื่อนไหวอาจปรากฏต่างออกไป

เมื่อคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่นภาพเคลื่อนไหวที่คุณได้เพิ่มถูกถ่ายโอนมายังเค้าโครงใหม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญ: เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เช่นเอฟเฟ็กต์พิเศษพิมพ์ดีดสี หรือพลิก ออกจากเอฟเฟ็กต์ จะพร้อมใช้งานสำหรับรูปร่างเท่านั้น เอฟเฟ็กต์ที่จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับกราฟิก SmartArt จะปรากฏเป็นสีจาง ถ้าคุณต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ SmartArt กราฟิกแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณลงในแต่ละรูปร่างจากนั้นเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจากรายการ ภาพเคลื่อนไหว

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

เมื่อคุณทำให้กราฟิก SmartArt ของคุณเคลื่อนไหว คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ตามเค้าโครงที่คุณใช้

ภาพเคลื่อนไหว

คำอธิบาย

เป็นวัตถุเดียว

ภาพเคลื่อนไหวถูกนำมาใช้เสมือนว่ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นภาพหรือวัตถุใหญ่ชิ้นหนึ่ง

ทั้งหมดในครั้งเดียว

รูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt จะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน ความแตกต่างระหว่างภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้และชนิด เป็นวัตถุเดียว จะสังเกตเห็นได้มากที่สุดในภาพเคลื่อนไหวที่รูปร่างหมุนหรือค่อยๆ ใหญ่ขึ้น เมื่อใช้ ทั้งหมดในครั้งเดียว รูปร่างแต่ละรูปจะหมุนหรือค่อยๆ ใหญ่ขึ้นทีละรูป เมื่อใช้ เป็นวัตถุเดียว ทั้งกราฟิก SmartArt จะหมุนหรือค่อยๆ ใหญ่ขึ้น

ทีละหนึ่ง

แต่ละรูปร่างจะถูกทำให้เคลื่อนไหวแยกกัน รูปหนึ่งหลังจากอีกรูปหนึ่ง

ทีละสาขา

รูปร่างทั้งหมดในสาขาเดียวกันจะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน ภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้จะทำงานได้ดีกับสาขาของแผนผังองค์กรหรือเค้าโครงลำดับชั้น และคล้ายกับชนิด ทีละหนึ่ง

ตามระดับในคราวเดียว

รูปร่างทั้งหมดในระดับเดียวกันจะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเค้าโครงซึ่งมีรูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 1 และรูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 2 รูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 1 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน จากนั้นรูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 2 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน

รูปของบานหน้าต่างข้อความที่แสดงข้อความระดับ 1 และข้อความระดับ 2

ทีละระดับ

รูปร่างในกราฟิก SmartArt จะถูกทำให้เคลื่อนไหวก่อนตามระดับ ตามด้วยแต่ละรูปภายในระดับนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเค้าโครงซึ่งมีรูปร่างสี่รูปที่มีข้อความระดับ 1 และรูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 2 แต่ละรูปร่างในรูปร่างทั้งสี่ที่มีข้อความระดับ 1 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวทีละรูปก่อน จากนั้นแต่ละรูปร่างในรูปร่างทั้งสามที่มีข้อความระดับ 2 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวทีละรูป

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณนำ ทั้งหมดในครั้งเดียว ไปใช้ ภาพเคลื่อนไหวบางรูปจะเคลื่อนไหวต่างจากที่เคลื่อนไหวเมื่อคุณนำ เป็นวัตถุเดียว ไปใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อนำตัวเลือก ทั้งหมดในครั้งเดียว ไปใช้กับภาพเคลื่อนไหว ลอยเข้า รูปร่างที่มีระยะการลอยไกลกว่าจะลอยเร็วกว่าเพื่อให้รูปร่างทั้งหมดมาถึงปลายทางได้พร้อมกัน เมื่อนำ เป็นวัตถุเดียว ไปใช้ ส่วนทั้งหมดของกราฟิก SmartArt จะถูกทำให้เคลื่อนไหวในทางเดียวกัน (ในกรณีของตัวอย่าง ลอยเข้า ก็คือที่ความเร็วเดียวกัน)

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวใดๆ ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณนอกเหนือจาก เป็นวัตถุเดียว ภาพเคลื่อนไหวอื่นที่คุณนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt เดียวกันจะไม่สามารถเป็น เป็นวัตถุเดียว ได้ ภาพเคลื่อนไหวหลายภาพที่นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ต้องเป็น เป็นวัตถุเดียว ทั้งหมดหรือไม่ได้เป็น เป็นวัตถุเดียว ทั้งหมด

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวใดๆ (ยกเว้น เป็นวัตถุเดียว) ไปใช้กับกราฟิก SmartArt พื้นหลังของกราฟิก SmartArt จะมองเห็นได้บนภาพนิ่งเสมอ จึงไม่สามารถทำให้พื้นหลังเคลื่อนไหวได้ แม้ว่าพื้นหลังอาจไม่ปรากฏให้คุณเห็นชัดเจน ถ้าไม่มีการนำการเติมหรือบรรทัดไปใช้กับพื้นหลัง

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวเช่น ลอยเข้า ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณแล้วลบภาพเคลื่อนไหวเฉพาะบางรูปร่าง รูปร่างที่คุณลบการเคลื่อนไหวจะเริ่มมองเห็นได้ในภาพนิ่งนั้น

 • ถ้าคุณคัดลอกกราฟิก SmartArt ที่มีการนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้ไปยังภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวนั้นจะถูกคัดลอกด้วยเช่นกัน

ด้านบนของหน้า

ทำให้รูปร่างแต่ละรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกตามสาขาทีละหนึ่ง หรือตามระดับทีละหนึ่ง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

 4. ในตัวรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกเครื่องหมายบั้งขยาย ขยายเครื่องหมายบั้ง เพื่อแสดงทั้งหมดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 5. ในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เลือกทั้งหมดของรูปร่างที่คุณไม่ต้องการทำให้เคลื่อนไหว ด้วยการกดแป้น CTRL ค้างไว้ และคลิกที่แต่ละรูปร่างในทางกลับ

 6. คลิกเอาออก นี้สามารถเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออกจากรูปร่าง แต่จะไม่เอารูปร่างเองจากกราฟิก SmartArt ของคุณ

 7. สำหรับรูปร่างที่เหลือแต่ละรูป ให้เลือกตัวเลือกการเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ โดยเลือกรูปร่างในรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วคลิกขวาที่รูปร่างหรือคลิก เปลี่ยน

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้อง ปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์ที่จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับกราฟิก SmartArt จะปรากฏเป็นสีจาง ถ้าคุณต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ SmartArt กราฟิกแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณลงในแต่ละรูปร่างจากนั้นเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า

ย้อนกลับลำดับของภาพเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการย้อนกลับลำดับ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

 3. คลิกขวาที่ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 4. คลิกแท็บ การเคลื่อนไหวแบบ SmartArt แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลำดับย้อนกลับ

ด้านบนของหน้า

เอาภาพเคลื่อนไหวออก

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ในรายการ ทำให้เคลื่อนไหว ให้คลิก ไม่มีการเคลื่อนไหว

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×