การทำกราฟิก SmartArt ของคุณให้เคลื่อนไหว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการให้การเน้นเพิ่มเติม หรือแสดงข้อมูลของคุณในระยะ คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวกราฟิก SmartArtของคุณ หรือ ไปแต่ละรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้รูปร่างลอยเข้ามาได้อย่างรวดเร็วจากด้านเดียวของหน้าจอของคุณ หรือช้าค่อย ๆ ปรากฏ

เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการทำกราฟิก SmartArt ให้เคลื่อนไหว ไปยังกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว คลิกภาพเคลื่อนไหว และในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกชนิดของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ คลิก ปุ่ม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม (เมื่อต้องการเอาภาพเคลื่อนไหว เพียงแค่คลิกไม่มี )

ปุ่ม เพิ่มเติม บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

หลังจากที่คุณเพิ่มภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถทำให้รูปร่างแต่ละรูปเคลื่อนไหวได้

 1. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กทีละหนึ่ง

  ปุ่ม ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว

 2. ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง คลิกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. ในรายการบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คลิกเครื่องหมายบั้งขยาย ขยายเครื่องหมายบั้ง เพื่อแสดงทั้งหมดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 4. เลือกรูปร่างที่คุณไม่ต้อง การทำให้เคลื่อนไหว, (กด CTRL ค้างไว้แล้ว คลิกแต่ละรูปร่างในทางกลับ), และคลิกไม่มี ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว ทั้งหมด (เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจากรูปร่าง แต่จะไม่เอารูปร่างจากกราฟิก SmartArt ของคุณ)

  ตัวเลือกสำหรับไม่มีการเคลื่อนไหว (ไม่มี) ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว

 5. สำหรับรูปร่างที่เหลือแต่ละรูป ให้คลิกขวาที่รูปร่างใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: ใช้ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว (บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ) เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วคัดลอกภาพเคลื่อนไหวจากกราฟิก SmartArt หนึ่งไปยังอีก

 1. ให้ไปยังกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการย้อนกลับ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

 3. คลิกแท็บ การเคลื่อนไหวแบบ SmartArt แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลำดับย้อนกลับ

  ส่วนหนึ่งของแท็บการเคลื่อนไหวแบบ SmartArt แสดงกล่องกาเครื่องหมายลำดับย้อนกลับ

คุณสามารถปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

สิ่งสำคัญ: เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบางอย่างที่ไม่พร้อมให้ใช้งานในกราฟิก SmartArt จะใช้งานได้กับรูปร่าง เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์เหล่านั้นไปใช้กับ SmartArt ให้คลิกขวาที่เอฟเฟ็กต์นั้น แล้วคลิก แปลงเป็นรูปร่าง

 1. ไปที่กราฟิก SmartArt ซึ่งมีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการปรับ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. ในรายการ บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  เมนูดรอปดาวน์แสดงตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 4. ในกล่องโต้ตอบ บนแท็บ การเคลื่อนไหวแบบ SmartArt ในรายการ จัดกลุ่มกราฟฟิก ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  เป็นวัตถุเดียว

  การทำภาพเคลื่อนไหวกราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นภาพหรือวัตถุใหญ่ชิ้นหนึ่ง

  ทั้งหมดในครั้งเดียว

  การทำให้รูปร่างแต่ละรูปเคลื่อนไหวพร้อมกัน ความแตกต่างระหว่างภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้และ เป็นวัตถุเดียว จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดในภาพเคลื่อนไหวที่มีรูปร่างหมุนหรือใหญ่ขึ้น เมื่อใช้ ทั้งหมดในครั้งเดียว รูปร่างแต่ละรูปจะหมุนหรือใหญ่ขึ้นอย่างเป็นเอกเทศ เมื่อใช้ เป็นวัตถุเดียว กราฟิก SmartArt ทั้งหมดจะหมุนหรือใหญ่ขึ้น

  ทีละหนึ่ง

  การทำให้รูปร่างแต่ละรูปเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกเทศทีละรูป

  จัดระดับในคราวเดียว

  การทำให้รูปร่างทั้งหมดในระดับเดียวกันเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสามรูปร่างที่มีข้อความระดับ 1 และสามรูปร่างที่มีข้อความระดับ 2 รูปร่างระดับ 1 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกันก่อน จากนั้นรูปร่างระดับ 2 จึงจะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน

  จัดระดับทีละหนึ่ง

  การทำให้รูปร่างแต่ละรูปในระดับเดียวกันเคลื่อนไหวทีละรูปก่อนที่จะไปยังรูปร่างในระดับถัดไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสี่รูปร่างที่มีข้อความระดับ 1 และสามรูปร่างที่มีข้อความระดับ 2 รูปร่างระดับ 1 แต่ละรูปจะถูกทำให้เคลื่อนไหวทีละรูป ก่อนรูปร่างระดับ 2 แต่ละรูปจะถูกทำให้เคลื่อนไหวทีละรูป

หมายเหตุ: 

 • ภาพเคลื่อนไหว ทั้งหมดในครั้งเดียว จะทำงานในลักษณะที่แตกต่างจากภาพเคลื่อนไหว เป็นวัตถุเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ทั้งหมดในครั้งเดียว และภาพเคลื่อนไหว ลอยเข้า รูปร่างที่อยู่ไกลออกไปจะลอยด้วยความเร็วมากขึ้น ดังนั้นรูปร่างทั้งหมดจะมาถึงปลายทางพร้อมกัน ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวเดียวกันนี้ และใช้ตัวเลือก เป็นวัตถุเดียว รูปร่างทั้งหมดจะลอยด้วยความเร็วเท่าๆ กัน

 • ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่ไม่ใช่ เป็นวัตถุเดียว พื้นหลังของกราฟิก SmartArt จะแสดงขึ้นบนสไลด์ของคุณ คุณไม่สามารถทำให้พื้นหลังเคลื่อนไหว ดังนั้นถ้ามันทำให้สไลด์ของคุณไม่เป็นระเบียบ ให้ลองตั้งค่าสีเติมและเส้นของกราฟิก SmartArt ของคุณเป็น ไม่มี

 1. ไปยังกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. ในรายการบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คลิกลูกศรทางด้านขวาของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเอาออก

เมื่อต้องการตัดสินใจว่า ภาพเคลื่อนไหวที่ดีที่สุด ดูข้อมูลในบานหน้าต่างข้อความกราฟิก SmartArt เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เริ่มต้น ด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อด้านบนในบานหน้าต่างข้อความ และเลื่อนลงมาจากที่นั่น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวในลำดับย้อนกลับ (ให้ดูที่ส่วน "ย้อนกลับลำดับของภาพเคลื่อนไหว" ด้านบน) ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ คลิกบานหน้าต่างข้อความ ในกลุ่มสร้างกราฟิก บนแท็บออกแบบของเครื่องมือ SmartArt

ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับเค้าโครงกราฟิก SmartArt ของคุณ แต่คุณสามารถทำให้รูปร่างทั้งหมดเคลื่อนไหวในครั้งเดียวหรือให้เคลื่อนไหวทีละรูปได้

ภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt แตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เส้นเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างจะสัมพันธ์กับรูปร่างที่สองเสมอและจะไม่เคลื่อนไหวแยกกัน

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นตามลำดับที่รูปร่างปรากฏ ลำดับจะสามารถย้อนกลับเฉพาะที่เป็นทั้งหมด

  ตัวอย่างเช่น:     ถ้าคุณมีรูปร่างหกรูป และแต่ละรูปมีตัวอักษรเพียงตัวเดียวตั้งแต่ A ถึง F คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวจาก A ไปยัง F หรือ F ไปยัง A ได้ คุณไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นลำดับ เช่น จาก A ไปยัง C แล้วจาก F ไปยัง D แต่คุณสามารถสร้างสไลด์หลายสไลด์เพื่อเลียนแบบลำดับนี้ ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถสร้างหนึ่งสไลด์ที่ทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวจาก A ไปยัง C และ สไลด์ที่สองที่ทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวจาก F ไปยัง D

 • เมื่อคุณสลับเค้าโครงกราฟิก SmartArt ภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่คุณเพิ่มจะถูกถ่ายโอนไปยังเค้าโครงใหม่

เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญ: เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เช่นเอฟเฟ็กต์พิเศษพิมพ์ดีดสี หรือพลิก ออกจากเอฟเฟ็กต์ จะพร้อมใช้งานสำหรับรูปร่างเท่านั้น เอฟเฟ็กต์ที่จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับกราฟิก SmartArt จะปรากฏเป็นสีจาง ถ้าคุณต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ SmartArt กราฟิกแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณลงในแต่ละรูปร่างจากนั้นเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจากรายการ ภาพเคลื่อนไหว

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกตามสาขาทีละหนึ่ง หรือตามระดับทีละหนึ่ง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

 4. ในตัวรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกเครื่องหมายบั้งขยาย ขยายเครื่องหมายบั้ง เพื่อแสดงทั้งหมดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 5. ในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เลือกทั้งหมดของรูปร่างที่คุณไม่ต้องการทำให้เคลื่อนไหว ด้วยการกดแป้น CTRL ค้างไว้ และคลิกที่แต่ละรูปร่างในทางกลับ

 6. คลิกเอาออก นี้สามารถเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออกจากรูปร่าง แต่จะไม่เอารูปร่างเองจากกราฟิก SmartArt ของคุณ

 7. สำหรับรูปร่างที่เหลือแต่ละรูป ให้เลือกตัวเลือกการเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ โดยเลือกรูปร่างในรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วคลิกขวาที่รูปร่างหรือคลิก เปลี่ยน

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้อง ปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์ที่จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับกราฟิก SmartArt จะปรากฏเป็นสีจาง ถ้าคุณต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ SmartArt กราฟิกแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณลงในแต่ละรูปร่างจากนั้นเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการย้อนกลับลำดับ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

 3. คลิกขวาที่ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 4. คลิกแท็บ การเคลื่อนไหวแบบ SmartArt แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลำดับย้อนกลับ

เมื่อคุณทำให้เคลื่อนไหวของกราฟิก SmartArt โดยขึ้นอยู่กับเค้าโครงที่คุณใช้ คุณสามารถปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวของคุณโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ภาพเคลื่อนไหว

คำอธิบาย

เป็นวัตถุเดียว

ภาพเคลื่อนไหวถูกนำมาใช้เสมือนว่ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นภาพหรือวัตถุใหญ่ชิ้นหนึ่ง

ทั้งหมดในครั้งเดียว

รูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt จะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน ความแตกต่างระหว่างภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้และชนิด เป็นวัตถุเดียว จะสังเกตเห็นได้มากที่สุดในภาพเคลื่อนไหวที่รูปร่างหมุนหรือค่อยๆ ใหญ่ขึ้น เมื่อใช้ ทั้งหมดในครั้งเดียว รูปร่างแต่ละรูปจะหมุนหรือค่อยๆ ใหญ่ขึ้นทีละรูป เมื่อใช้ เป็นวัตถุเดียว ทั้งกราฟิก SmartArt จะหมุนหรือค่อยๆ ใหญ่ขึ้น

ทีละหนึ่ง

แต่ละรูปร่างจะถูกทำให้เคลื่อนไหวแยกกัน รูปหนึ่งหลังจากอีกรูปหนึ่ง

ทีละสาขา

รูปร่างทั้งหมดในสาขาเดียวกันจะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน ภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้จะทำงานได้ดีกับสาขาของแผนผังองค์กรหรือเค้าโครงลำดับชั้น และคล้ายกับชนิด ทีละหนึ่ง

ตามระดับในคราวเดียว

รูปร่างทั้งหมดในระดับเดียวกันจะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเค้าโครงซึ่งมีรูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 1 และรูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 2 รูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 1 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน จากนั้นรูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 2 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวพร้อมกัน

รูปของบานหน้าต่างข้อความที่แสดงข้อความระดับ 1 และข้อความระดับ 2

ทีละระดับ

รูปร่างในกราฟิก SmartArt จะถูกทำให้เคลื่อนไหวก่อนตามระดับ ตามด้วยแต่ละรูปภายในระดับนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเค้าโครงซึ่งมีรูปร่างสี่รูปที่มีข้อความระดับ 1 และรูปร่างสามรูปที่มีข้อความระดับ 2 แต่ละรูปร่างในรูปร่างทั้งสี่ที่มีข้อความระดับ 1 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวทีละรูปก่อน จากนั้นแต่ละรูปร่างในรูปร่างทั้งสามที่มีข้อความระดับ 2 จะถูกทำให้เคลื่อนไหวทีละรูป

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณนำ ทั้งหมดในครั้งเดียว ไปใช้ ภาพเคลื่อนไหวบางรูปจะเคลื่อนไหวต่างจากที่เคลื่อนไหวเมื่อคุณนำ เป็นวัตถุเดียว ไปใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อนำตัวเลือก ทั้งหมดในครั้งเดียว ไปใช้กับภาพเคลื่อนไหว ลอยเข้า รูปร่างที่มีระยะการลอยไกลกว่าจะลอยเร็วกว่าเพื่อให้รูปร่างทั้งหมดมาถึงปลายทางได้พร้อมกัน เมื่อนำ เป็นวัตถุเดียว ไปใช้ ส่วนทั้งหมดของกราฟิก SmartArt จะถูกทำให้เคลื่อนไหวในทางเดียวกัน (ในกรณีของตัวอย่าง ลอยเข้า ก็คือที่ความเร็วเดียวกัน)

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวใดๆ ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณนอกเหนือจาก เป็นวัตถุเดียว ภาพเคลื่อนไหวอื่นที่คุณนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt เดียวกันจะไม่สามารถเป็น เป็นวัตถุเดียว ได้ ภาพเคลื่อนไหวหลายภาพที่นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ต้องเป็น เป็นวัตถุเดียว ทั้งหมดหรือไม่ได้เป็น เป็นวัตถุเดียว ทั้งหมด

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวใดๆ (ยกเว้น เป็นวัตถุเดียว) ไปใช้กับกราฟิก SmartArt พื้นหลังของกราฟิก SmartArt จะมองเห็นได้บนภาพนิ่งเสมอ จึงไม่สามารถทำให้พื้นหลังเคลื่อนไหวได้ แม้ว่าพื้นหลังอาจไม่ปรากฏให้คุณเห็นชัดเจน ถ้าไม่มีการนำการเติมหรือบรรทัดไปใช้กับพื้นหลัง

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวเช่น ลอยเข้า ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณแล้วลบภาพเคลื่อนไหวเฉพาะบางรูปร่าง รูปร่างที่คุณลบการเคลื่อนไหวจะเริ่มมองเห็นได้ในภาพนิ่งนั้น

 • ถ้าคุณคัดลอกกราฟิก SmartArt ที่มีการนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้ไปยังภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวนั้นจะถูกคัดลอกด้วยเช่นกัน

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ในรายการ ทำให้เคลื่อนไหว ให้คลิก ไม่มีการเคลื่อนไหว

  รูปกลุ่มภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการตัดสินใจว่า ภาพเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดกับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ดูข้อมูลของคุณใน SmartArt กราฟิกบานหน้าต่างข้อความ เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ด้านบนของบานหน้าต่างข้อความ และย้ายลง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวในลำดับย้อนกลับ (ให้ดูที่ส่วน "ย้อนกลับลำดับของภาพเคลื่อนไหว" ด้านบน) ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถแสดงแท็บนั้น

ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานจะขึ้นกับเค้าโครงที่คุณเลือกสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ แต่คุณสามารถทำให้รูปร่างทั้งหมดเคลื่อนไหวในครั้งเดียวหรือให้เคลื่อนไหวครั้งละรูปร่างได้

วิธีการที่ดีที่สุดในการทำให้กราฟิก SmartArt ของคุณเคลื่อนไหวคือการใช้ตัวเลือกในรายการ ทำให้เคลื่อนไหว ถ้าจำเป็น คุณสามารถกำหนดภาพเคลื่อนไหวเองในบานหน้าต่างงานการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ได้

รายการเคลื่อนไหวมีไว้บนสไลด์ โดยแท็กลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ออกมา แท็กเหล่านี้สอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหวในรายการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง จะแสดงด้านข้างของกราฟิก SmartArt ของคุณ และปรากฏเฉพาะในปกติมุมมองที่ มีภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง บานหน้าต่างงานแสดง

ภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt แตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เส้นเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างจะสัมพันธ์กับรูปร่างที่สองเสมอและจะไม่เคลื่อนไหวแยกกัน

 • ถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นตามลำดับที่รูปร่างปรากฏ คุณอาจย้อนกลับลำดับได้ทั้งชุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรูปร่างหกรูป และแต่ละรูปมีตัวอักษรเดี่ยวตั้งแต่ A ถึง F คุณสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวจาก A ถึง F หรือ F ถึง A ได้ คุณไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวนอกเหนือจากลำดับที่กำหนดไว้ได้ เช่น A ถึง C แล้ว F ถึง D อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างภาพนิ่งหลายภาพเพื่อเลียนแบบลำดับที่ต้องการนี้ ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถสร้างภาพนิ่งหนึ่งที่ทำให้รูปร่าง A ถึง C เคลื่อนไหว และภาพนิ่งที่สองที่ทำให้รูปร่าง F ถึง D เคลื่อนไหวได้

 • เมื่อคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่นภาพเคลื่อนไหวที่คุณได้เพิ่มถูกถ่ายโอนมายังเค้าโครงใหม่

หมายเหตุ: ให้นำภาพเคลื่อนไหวไปใช้อย่างจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความของคุณไม่ชัดเจนหรือทำให้ผู้อ่านสับสน

ดูเพิ่มเติม

สร้างกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×