การทริกเกอร์ข้อความให้ปรากฏเป็นข้อความวางซ้อนในวิดีโอ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มข้อความให้ให้ค่อยๆ ปรากฏและเลือนหายในขณะที่วิดีโอของคุณเล่นได้ โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวให้กับข้อความของคุณ ซึ้งทำให้คุณควบคุมวิธีการและเวลาที่ข้อความของคุณปรากฏได้มากขึ้น สำหรับจุดประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการฝึกทำให้ข้อความค่อยๆ ปรากฏและเลือนหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวข้อความบนวิดีโอ ดูทริกเกอร์เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

การเพิ่มกล่องข้อความที่มีข้อความวางซ้อน

 1. แสดงภาพนิ่งที่คุณได้แทรกวิดีโอไว้แล้ว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. ชี้ไปยังพื้นที่บนวิดีโอที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้น จากนั้นลากเพื่อวาดกล่องข้อความ

 4. ใส่ข้อความในกล่องข้อความ

นำเอฟเฟ็กต์แบบเข้าและขณะออกไปใช้กับข้อความของคุณโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว

 1. ดูวิดีโอของคุณและหาตำแหน่งเวลาที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณค่อยๆ ปรากฏและเลือนหาย

 2. เพิ่มบุ๊กมาร์กทุกครั้งที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณค่อยๆ ปรากฏหรือเลือนหาย

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 4. เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์การเลือนเข้าให้กับข้อความของคุณ ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้า

 5. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 6. ภายใต้ เข้า ให้คลิก เลือน

 7. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งทริกเกอร์ ให้เลือกข้อความในกล่องข้อความนี้อีกครั้ง

 8. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ภายใต้รายการ ทริกเกอร์ ให้เลือก เมื่อถึงบุ๊กมาร์ก จากนั้นคลิกบุ๊กมาร์กที่มีเวลาสอดคล้องกับเวลาที่คุณต้องการให้กล่องข้อความค่อยๆ ปรากฏ

  เมื่อถึงที่คั่น

 9. เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์การเลือนออกให้กับข้อความของคุณ ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวออก

 10. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 11. ภายใต้ ออก ให้คลิก เลือน

 12. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งทริกเกอร์ ให้เลือกข้อความในกล่องข้อความนี้อีกครั้ง

 13. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ภายใต้รายการ ทริกเกอร์ ให้เลือก เมื่อถึงบุ๊กมาร์ก จากนั้นคลิกบุ๊กมาร์กที่มีเวลาสอดคล้องกับเวลาที่คุณต้องการให้กล่องข้อความค่อยๆ เลือนหาย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×