การติดประกาศที่บล็อก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณหรือองค์กรของคุณสามารถแบ่งปันความคิดและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว บล็อกมีข้อความติดประกาศที่ระบุวันที่และแสดงรายการในลำดับเวลาย้อนกลับ บุคคลสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความติดประกาศของคุณได้ เช่นเดียวกับให้การเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่น่าสนใจ รูปภาพ และบล็อกที่เกี่ยวข้องได้

ภาพโดยรวม

ข้อความติดประกาศเป็นส่วนที่สำคัญของบล็อก ข้อความติดประกาศเป็นรายการที่คล้ายกับบันทึกประจำวันทั่วไปที่มีข้อมูล ความคิด และข้อคิดเห็นต่างๆ ข้อความติดประกาศจะแสดงรายการตามลำดับเวลาย้อนกลับที่เริ่มต้นด้วยข้อความติดประกาศล่าสุด เมื่อต้องการติดประกาศข้อคิดเห็นที่บล็อก คุณต้องมีสิทธิ์ในการสนับสนุนรายการ ข้อคิดเห็น

คุณสามารถสร้างข้อความติดประกาศบนบล็อกใน Windows SharePoint Services 3.0 โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการสนับสนุนรายการ ข้อความติดประกาศ คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือโปรแกรมเพิ่มเติมในการสร้างเนื้อหา เพิ่มรูปภาพ นำการจัดรูปแบบไปใช้ และแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

หมายเหตุ: ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX แล้วแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบอาจไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้แท็ก HTML พื้นฐานการจัดรูปแบบข้อความในข้อความติดประกาศบล็อกของคุณ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลข้อความที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในส่วนดูเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณสามารถติดประกาศเนื้อหาไปยังบล็อกได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • การสร้างและส่งข้อความติดประกาศในข้อความอีเมล เพื่อที่จะส่งข้อความติดประกาศในข้อความอีเมล บล็อกของคุณต้องเปิดใช้งานเพื่อรับเนื้อหาในข้อความอีเมล

 • การสร้างข้อความติดประกาศโดยใช้การสร้างบล็อกและเครื่องมือในการประกาศที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services

ตามค่าเริ่มต้น บล็อกจะถูกตั้งค่าเพื่อให้มีการร้องขอการอนุมัติก่อนที่จะมีการประกาศข้อความติดประกาศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้ามีบุคคลจำนวนมากกำลังประกาศเนื้อหา หรือถ้าข้อความติดประกาศมีเนื้อหาที่ไม่ควรเปิดเผย ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการสามารถอนุมัติข้อความติดประกาศบล็อก แต่คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้เองได้ ให้ค้นหาการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติเนื้อหาในส่วน ดูเพิ่มเติม

เมื่อคุณสร้างข้อความติดประกาศบล็อก คุณสามารถบันทึกข้อความติดประกาศบล็อกเป็นแบบร่างถ้าคุณต้องการแก้ไขหรือตรวจทานข้อความติดประกาศบล็อกก่อนที่บุคคลอื่นจะเห็นข้อความนั้น หรือคุณจะประกาศข้อความติดประกาศบล็อกนั้นทันทีก็ได้

 1. นำทางไปยังระดับบนสุดของบล็อก

 2. ภายใต้ การเชื่อมโยงสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้คลิก สร้างข้อความติดประกาศ

 3. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการสำหรับข้อความติดประกาศของคุณ

  ชื่อเรื่องจะปรากฏที่ด้านบนของข้อความติดประกาศบนโฮมเพจและในรายการ ข้อความติดประกาศ

 4. ในส่วน เนื้อความ ให้พิมพ์หรือใส่เนื้อหาที่คุณต้องการรวมในข้อความติดประกาศของคุณ

  คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือเพื่อจัดรูปแบบข้อความ หรือแทรกงานศิลป์ การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือตารางได้

 5. ในรายการ ประเภท ให้เลือกประเภทที่คุณต้องการจากรายการ

  ถ้าคุณไม่ต้องการนำประเภทไปใช้ ให้คลิก (ไม่มี) ในรายการ

 6. ในส่วน ประกาศแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่และเวลาสำหรับการประกาศข้อความ หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่จำเป็น

  วันที่ประกาศ จะระบุตำแหน่งที่ข้อความติดประกาศปรากฏบนโฮมเพจ เนื่องจากข้อความติดประกาศปรากฏตามลำดับเวลาย้อนกลับ ครั้งแรกที่คุณสร้างข้อความติดประกาศ จะมีการแสดงวันที่ปัจจุบัน ถ้าคุณกำลังประกาศแบบร่างที่ถูกสร้างเมื่อหลายวันก่อน คุณอาจต้องการแก้ไขเขตข้อมูลนี้เพื่อแสดงวันที่ประกาศที่ถูกต้อง

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใส่วันที่ในอนาคตได้ ถ้าคุณต้องการให้ข้อความติดประกาศของคุณคงอยู่ที่ด้านบนของบล็อกจนกว่าจะถึงวันที่นั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณกำลังอ้างอิงถึงเหตุการณ์พิเศษหรือการส่งเสริมการขาย

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกงานของคุณแล้วทำให้งานเสร็จสิ้นในภายหลัง หรือเพื่อบันทึกงานเป็นแบบร่างสำหรับการอนุมัติ ให้คลิก บันทึกเป็นแบบร่าง

  • เมื่อต้องการประกาศข้อความทันที ให้คลิก ประกาศ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการอนุมัติ ปุ่ม ประกาศ จะไม่ปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามีผู้กำหนดค่ารายการ ข้อความติดประกาศ ไว้แล้วเพื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ ปุ่ม บันทึกเป็นแบบร่าง จะไม่ปรากฏขึ้น และคุณจะไม่สามารถบันทึกข้อความติดประกาศเป็นแบบร่างได้ เมื่อคุณคลิก ประกาศ ข้อความติดประกาศบล็อกจึงจะปรากฏให้เห็นบนบล็อก

ถ้ามีการตั้งค่าบล็อกให้รับข้อความติดประกาศในอีเมล คุณสามารถสร้างข้อความติดประกาศได้โดยการส่งข้อความติดประกาศในข้อความอีเมลที่มีการระบุที่อยู่ไปยังรายการ ข้อความติดประกาศ ของบล็อก จากนั้นข้อความจะสร้างข้อความติดประกาศบล็อกในรายการ ข้อความติดประกาศ

เมื่อต้องการติดประกาศที่บล็อกโดยใช้โปรแกรมอีเมล ขั้นแรกคุณจำเป็นต้องมีที่อยู่ของรายการ ข้อความติดประกาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ที่อยู่อีเมลของรายการ ข้อความติดประกาศ อาจปรากฏในสมุดรายชื่อของโปรแกรมอีเมลของคุณซึ่งในกรณีนี้คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในรายการที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณในโปรแกรมอีเมลเพื่อที่คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นภายหลัง ที่อยู่ของรายการ ข้อความติดประกาศ อาจอยู่ในคำอธิบายของรายการด้วย

ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาที่อยู่ของรายการ ข้อความติดประกาศ ได้ คุณควรถามผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของไซต์ว่ารายการนั้นมีการกำหนดค่าให้รับข้อความติดประกาศในข้อความอีเมลหรือไม่ ถ้ามี ให้ขอที่อยู่ของรายการ ข้อความติดประกาศ

 1. ในโปรแกรมอีเมลของคุณ ให้เปิดข้อความอีเมลใหม่ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการติดประกาศที่บล็อกในส่วนเนื้อความของข้อความอีเมล

 2. ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ให้ใส่ที่อยู่ของรายการ ข้อความติดประกาศ ของบล็อก

 3. ส่งข้อความอีเมล ในโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่ ให้คุณคลิก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

เคล็ดลับ: ถ้ารายการ ข้อความติดประกาศ ถูกกำหนดค่าให้รับสิ่งที่แนบ คุณสามารถรวมสิ่งที่แนบไว้ในข้อความติดประกาศบล็อกของคุณได้โดยการแนบแฟ้มเข้ากับข้อความอีเมลของคุณ

นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือที่อยู่ในบล็อกของคุณ คุณสามารถใช้โปรแกรมการประกาศบล็อกที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services ตัวอย่างเช่น Microsoft Office Word 2007 มีแม่แบบบล็อกที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและประกาศบล็อกไปยังไซต์ SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่น

เมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างข้อความติดประกาศใหม่ คุณสามารถเปิดใช้โปรแกรมบล็อกที่เข้ากันได้จากบล็อกของคุณ แล้วประกาศข้อความติดประกาศจากโปรแกรมบล็อก เมื่อคุณเปิดใช้โปรแกรมบล็อกครั้งแรก คุณอาจถูกพร้อมท์ให้ระบุที่อยู่เว็บของบล็อกหรือการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับข้อความติดประกาศบล็อกของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 'วิธีใช้' ในโปรแกรมบล็อกของคุณ

 1. ที่ระดับบนสุดของบล็อกของคุณ ภายใต้ การเชื่อมโยงสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้คลิก เปิดใช้โปรแกรมบล็อกที่จะประกาศ

 2. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในโปรแกรมบล็อกของคุณสำหรับการสร้างและการประกาศข้อความติดประกาศบล็อก

  หมายเหตุ: บล็อกยังสนับสนุนส่วนติดต่อบล็อกการเขียนโปรแกรมทั่วไปสำหรับการประกาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูWindows SharePoint Services นักพัฒนาศูนย์กลางบน MSDN

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×