การติดต่อสื่อสารเครดิตคืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สื่อสารเครดิตเป็นวิธีที่สะดวกในการชำระเงินสำหรับการประชุมทางเสียงและการเรียกใช้การวางแผนนาที ช่วยให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ของคุณและคุณจะไม่ตรวจจับโดยไม่ต้องอาศัยความสามารถในการ:

  • เพิ่มหมายเลขฟรีโทรเพื่อใช้เข้าร่วมอัตโนมัติกับการประชุมเสียงการประชุม หรือโทรคิว โทรฟรีโทรถูกเรียกเก็บเงินต่อนาที และจำเป็นต้องใช้ยอดคงเหลือการติดต่อสื่อสารเครดิตเป็นบวก

  • โทรออกจากการประชุมการประชุมทางเสียงเมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่นได้จากที่ใดก็ได้ในโลก

  • โทรออกจากการประชุมทางเสียงการประชุมไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Skype สำหรับธุรกิจหรือทีม Microsoft app ไปยังปลายทางที่ไม่ได้รวมอยู่ในการสมัครใช้งานการติดตั้ง

  • หมายเลขใดหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศเมื่อคุณมีการสมัครใช้งานในประเทศเรียกใช้การวางแผน

  • หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศนอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในการสมัครใช้งานแบบนานาชาติเรียกใช้การวางแผน โทรออก

หมายเหตุ: โทรออกไปยังปลายทางบางอย่างอาจถูกรวมไว้ในการสมัครใช้งานการประชุมทางเสียง โปรดตรวจสอบข้อมูลของคุณสมัครใช้งานสำหรับรายละเอียด

หมายเหตุ: ถ้าผู้เช่าของคุณมีบัญชีอยู่ในในขอบเขตแตกต่างกันมากกว่าอยู่สำหรับเรียกเก็บเงินขององค์กรของคุณให้ข้อตกลง (EA), คุณอาจไม่สามารถซื้อเครดิตการติดต่อสื่อสาร ถ้าคุณไม่สามารถได้รับการติดต่อสื่อสารเครดิต เปิดเหตุการณ์การสนับสนุนจากพอร์ทัล และเราจะทำงานกับคุณเพื่อลดปัญหานี้จนกระทั่งอยู่โซลูชันแบบถาวรในสถานที่

อัตราการติดต่อสื่อสารเครดิตคืออะไร

ถ้าคุณกำลังสงสัยวิธีต้นทุนของหน้าจอสายคืออะไรสำหรับการโทรถึงแผน ดูแผนการติดต่อสื่อสารเครดิตอัตราสำหรับโทรศัพท์

นี่คืออะไร

เมื่อต้องการใช้โทรหมายเลขฟรีสำหรับธุรกิจ Skype เครดิตการติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องเป็นสายเหล่านี้ถูกเรียกเก็บเงินต่อนาที นอกจากนี้ยัง เราขอแนะนำให้ คุณตั้งค่าการติดต่อสื่อสารเครดิตสำหรับผู้ใช้เรียกการวางแผนและการประชุมทางเสียงของคุณที่สามารถโทรออกปลายทาง PSTN ใด ๆที่จำเป็นต้อง ประเทศ/ภูมิภาคหลายจะถูกรวมไว้ แต่ปลายทางบางอย่างอาจไม่รวมอยู่ในการสมัครใช้งานของคุณเรียกใช้การวางแผนหรือการประชุมทางเสียง ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าการสื่อสารเครดิต หรือมอบหมายสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณ และคุณใช้งานออกนาทีสำหรับองค์กรของคุณ (โดยขึ้นอยู่กับแผนของคุณโทร ประเทศ/ภูมิภาคของคุณหรือการวางแผนการประชุมทางเสียง), ผู้ใช้เหล่านั้นจะไม่สามารถทำการโทรออก หรือการโทรเรียกจากออนไลน์ การประชุมทางเสียงประชุม

หมายเหตุ: คุณต้องตั้งค่าการสื่อสารเครดิต และกำหนดสิทธิ์การใช้งานการติดต่อสื่อสารเครดิตแล้ว ผู้ใช้แต่ละรายการในศูนย์การจัดการ Office 365 >ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

ขอแนะนำให้ คุณอย่างระมัดระวังตรวจสอบการใช้บริการ PSTN ขององค์กรของคุณเพื่อให้เข้าใจถึงชุดดีที่สุดค่าสำหรับการติดต่อสื่อสารเครดิต คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ PSTN ด้วยเห็นOffice 365 เรียกแผนคืออะไรใช่ไหมและการประชุมเสียงใน Office 365ได้

คุณสามารถตั้งค่าปริมาณการใช้โดยใช้การเรียกเก็บเงินในครั้งเดียวทุนของยอดคงเหลือการชำระเงินไว้ล่วงหน้าหรือตั้งค่าจำนวนอัตโนมัติ recharge (แนะนำ) ด้วยยอดคงเหลือน้อยที่สุดซึ่งทำให้เกิดการซื้อสำหรับจำนวนเงิน recharge นั้น เริ่มต้น แนะนำให้ คุณตั้งค่าจำนวน recharge อัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานจริง และค้นหาอัตโนมัติเหมาะสม recharge ขีดจำกัดที่ตรงกับความต้องการและการใช้รูปแบบของคุณ เครดิตการติดต่อสื่อสารควรตรวจสอบเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ปรับสมดุลและ recharge จำนวนน้อยที่สุดตามจำเป็นต้องถูกปรับให้เข้ากับความต้องการขององค์กรแต่ละรายการ

หมายเหตุ: คุณสามารถดูแผน และราคาโดยลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365และไปที่การเรียกเก็บเงิน >การสมัครใช้งาน >การสมัครใช้งานเพิ่ม ได้

ในศูนย์การจัดการ Office 365 >การเรียกเก็บเงิน >การสมัครใช้งาน คุณจะสามารถเพิ่มเครดิตด้วยตนเองเมื่อใดก็ คุณยังสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกอัตโนมัติ rechargeซึ่งจะทำให้การเติมสินค้าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อดุลลดลงด้านล่างเกณฑ์ที่คุณตั้งค่า ถ้าคุณเลือกที่จะ fund ยอดเครดิตการติดต่อสื่อสารของคุณกับจำนวนในครั้งเดียว และดุลที่ลดลงเป็นศูนย์ สถานการณ์เรียกเพิ่มเติมที่ด้านบน จะไม่ทำงานรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ฟรีโทร นั้น ๆ แนะนำให้ คุณใช้การตั้งค่า 'โดยอัตโนมัติ recharge' เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงใด ๆ ของบริการที่ขัดข้องควรเครดิตของคุณสื่อสารสมดุล 0 (ศูนย์) ถึง คุณจะถูกส่งอีเมลเมื่อธุรกรรม recharge สำเร็จ ธุรกรรม recharge ล้มเหลว (เช่นบัตรเครดิตที่มีอายุ) และเมื่อเครดิตของคุณสื่อสารสมดุล 0 (ศูนย์) ถึง

เครดิตการสื่อสาร

แต่ละองค์กรจะมีการใช้โทรถึงแผนระดับเสียงและอัตราการพิจารณาแตกต่างกัน คุณจะต้องเรียกใช้ข้อมูลชนิดนี้จากผู้ให้บริการปัจจุบัน เหล่านั้นกับองค์กรที่ใช้งาน Skype สำหรับธุรกิจแล้วเป็นผู้ให้บริการของพวกเขา คุณสามารถรับข้อมูลการใช้งานได้ โดยการตรวจทานในศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype สำหรับธุรกิจศูนย์การจัดการ หรือรายงาน >รายงาน > รายละเอียดการใช้ PSTN รายงาน

เมื่อคุณกำลังตั้งค่าการสื่อสารเครดิต คุณจะต้องเรียกใช้งานสำหรับองค์กรของคุณเพื่อกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะต้องใส่ลงในการตรวจสอบ คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูล ด้วยการรีวิวรายงานรายละเอียดใช้ PSTN เร็ว รายงานนี้ช่วยให้คุณส่งออกข้อมูลระเบียนสายเรียกเข้าไปยัง Excel ถ้าคุณต้อง การส่งออกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล หรือเมื่อต้อง การสร้างรายงานแบบกำหนดเอง

การรายงานการใช้ PSTN ของ Skype for Business

จำนวนเงินทุนที่แนะนำ

เพื่อให้คุณได้แนวคิดเกี่ยวกับจำนวนที่แนะนำที่คุณจะใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ในองค์กรของคุณ นี่คือตารางที่น่าจะมีประโยชน์

จำนวนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน

เงินทุนแบบครั้งเดียว (จำนวนเริ่มต้น)

ทริกเกอร์ (จำนวนต่ำสุด)

< 250

$1000 (สำหรับเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้ลูกค้า)

$200

250 500

$1000

$400

500-1000

$2000

$500

1,000-5,000

3000 ดอลลาร์

$1000

5000 10000

$5000

$1000

10,000-50,000

$10,000

$1000

จำนวนเป็น 50000 100000

$15,000

$2500

100,000-200,000

$20000

$2500

หมายเหตุ: จำนวนเงินแสดงไว้ด้านบนทั้งหมดเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ

ต้องการทราบแผนและราคาหรือไม่?

คุณต้องการดูแผนและราคาโดยสามารถเลือกจากลิงค์ดังต่อไปนี้

คุณยังสามารถดูข้อมูล โดยไปที่การเรียกเก็บเงิน และการลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 >การสมัครใช้งาน >การสมัครใช้งานเพิ่ม ได้

เมื่อต้องการดูตารางที่ มีสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์การใช้งานที่คุณจำเป็นสำหรับแต่ละคุณลักษณะ ดูSkype สำหรับธุรกิจและทีม Microsoft licensing add-on

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการใช้บริการ PSTN ของ Skype for Business Online

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×