การติดตามรุ่นต่างๆ ของแฟ้มในไลบรารี SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถติดตามเวอร์ชันของไฟล์ที่คุณเช็คเอาท์จากไลบรารีเอกสารบนWindows SharePoint Services 3.0 ไซต์หรือไซต์Microsoft Office SharePoint Server 2007 ถ้าไลบรารีมีการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์มากที่สุดของขั้นตอนเหล่านี้จากภายในไลบรารี SharePoint ของคุณ บทความนี้มุ่งเน้นสิ่งที่คุณสามารถทำจากภายในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จากภายในไลบรารี SharePoint ของคุณ อ้างถึงลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

In this article

ทำงานกับรุ่นหลักและรุ่นรอง

เปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันในไลบรารี

บันทึกไฟล์เป็นเวอร์ชันหลัก หรือรอง

ดูคุณสมบัติของไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า

ดูเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์

คืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์

ทำงานกับรุ่นหลักและรุ่นรอง

เมื่อการกำหนดเวอร์ชันถูกเปิดใช้งานในไลบรารี SharePoint เวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์จะถูกเก็บไว้ในไลบรารีเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันก่อนหน้า ดูเวอร์ชันก่อนหน้า และแม้แต่แทนเวอร์ชันปัจจุบัน ด้วยเก่า ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณ การติดตามเวอร์ชันของไฟล์ของคุณในไลบรารี SharePoint ช่วยให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น ตามที่เป็นที่ปรับปรุง การกำหนดเวอร์ชันมีประโยชน์มาก เมื่อผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างไฟล์ หรือ เมื่อไฟล์ไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาและตรวจทาน เนื่องจากคุณสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชันต่าง ๆ

เมื่อต้องการทำงานกับเวอร์ชันของไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ในไลบรารี SharePoint คุณต้องเปิดไฟล์จากไลบรารี SharePoint ที่มีการกำหนดเวอร์ชันที่เปิดใช้งาน หลังจากที่คุณเปิดไฟล์จากไลบรารี ตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ เพิ่มเติม รวมถึงตัวเลือกการกำหนดเวอร์ชัน ปรากฏภายใต้กปุ่ม Microsoft Office

สามารถตั้งค่าไลบรารี ด้วยการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันเมื่อต้องการติดตามเวอร์ชันหลักเฉพาะไฟล์ หรือจะสามารถตั้งค่าเพื่อติดตามทั้งเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง

ต่อไปนี้เป็นประโยชน์หลักเพื่อติดตามทั้งเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง:

 • บุคคลอื่นสามารถเห็นเมื่อนัยสำคัญจะเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์ได้อย่างง่ายดาย

 • ไลบรารีของคุณสามารถถูกตั้งค่าเพื่อให้บุคคลที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นที่สามารถดูเวอร์ชันรอง เพื่อให้คุณสามารถทำงานกับแบบร่างโดยไม่ต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดของไลบรารีสามารถดูเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันในไลบรารี

เมื่อต้องการเก็บไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันจากภายในไลบรารี SharePoint ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานการกำหนดรุ่น คุณต้องมีสิทธิ์ในการออกแบบรายการหรือไลบรารี

 1. บนไซต์ SharePoint ของคุณ เปิดไลบรารีที่คุณต้องการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน

  1. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าการกำหนดรุ่น

 3. ประวัติเวอร์ชันของเอกสาร ภายใต้เลือกชนิดของการกำหนดเวอร์ชันที่คุณต้อง:

  • เมื่อต้องการติดตามเวอร์ชันหลักที่เฉพาะ คลิกสร้างเวอร์ชันหลัก

  • เมื่อต้องการติดตามทั้งเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง คลิกสร้างเวอร์ชันหลักและเวอร์ชันรอง (แบบร่าง)

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

บันทึกไฟล์เป็นเวอร์ชันรอง หรือเวอร์ชันหลัก

กระบวนงานต่อไปนี้เริ่มต้น ด้วยการเช็คเอาท์ไฟล์จากไลบรารี เนื่องจากคุณเลือกว่าจะบันทึกไฟล์เป็นเวอร์ชันใดก็ได้สำคัญ หรือรองในเวลาที่คุณตรวจสอบลงในไลบรารี ถ้าไลบรารีของคุณติดตามเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง และคุณทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์โดยไม่เช็คเอาท์จากไลบรารี เมื่อคุณบันทึกไฟล์ ก็จะถูกบันทึกเป็นเวอร์ชันรองโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเช็คเอาท์ไฟล์ก่อน มีโอกาสในการเลือกชนิดของเวอร์ชันที่คุณต้องการบันทึกไฟล์เป็น และคุณสามารถใส่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเวอร์ชัน

 1. ในไลบรารี คลิกชื่อของเอกสารเพื่อเปิดสมุดงานในโปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณ

 2. เมื่อต้องการเช็คเอาท์ไฟล์ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกServer แล้ว คลิ กเช็คเอาท์

  เอกสาร Word มักจะเปิดในมุมมองแบบเต็มหน้าจอตามค่าเริ่มต้น ถ้านี่เป็นตัวพิมพ์สำหรับเอกสารของคุณ คุณต้องคลิกปิด เพื่อสลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ก่อนที่คุณสามารถทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 3. แก้ไขไฟล์ของคุณ

 4. เมื่อต้องการเช็คอินไฟล์ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกServer แล้ว คลิ กเช็คอิน

 5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ตรวจสอบในเวอร์ชันหลัก หรือรอง คลิกเวอร์ชันรอง ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรองหรือเวอร์ชันหลัก ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

  • เวอร์ชันหลัก ซึ่งคุณสามารถนึกถึงการเป็นไฟล์เผยแพร่ จะมองเห็นได้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการอ่านไฟล์

  • เวอร์ชันรอง ซึ่งคุณสามารถนึกถึงการเป็นแบบร่าง อาจไม่สามารถมองเห็นได้เฉพาะกับบุคคลที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขไฟล์

   หมายเหตุ: ใครสามารถดูแบบร่างขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในส่วนความปลอดภัยของรายการแบบร่าง ของการตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน ในของไลบรารีของคุณตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 6. เพิ่มข้อคิดเห็นเวอร์ชัน ถ้าคุณต้องการ แล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: ถ้าไลบรารีของคุณถูกตั้งค่าให้จำเป็นต้องมีการอนุมัติก่อนที่จะประกาศเวอร์ชัน ผู้ใช้อื่นของไลบรารีจะไม่สามารถดูไฟล์จนกว่าจะได้รับอนุมัติ คุณอาจสามารถแสดง ด้วยฟอร์มเวิร์กโฟลว์หลังจากที่คุณเลือกวิธีที่คุณต้องการเช็คอินไฟล์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผู้ที่สามารถดูแบบร่าง และฟอร์มเวิร์กโฟลว์ อ้างถึงลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ดูคุณสมบัติของเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์

ในขณะที่คุณกำลังดู หรือแก้ไขไฟล์ในโปรแกรมของคุณการวางจำหน่าย Office 2007 คุณสามารถดูคุณสมบัติ (metadata) เวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ คุณสมบัติการรวมข้อมูลเกี่ยวกับเมื่อไฟล์ถูกเปลี่ยนแปลงและผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง ในไลบรารี ประวัติเวอร์ชันสามารถประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่บุคคลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้เฉพาะกับไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีที่มีการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน

 1. กับไฟล์เปิดขึ้นในโปรแกรมของคุณการวางจำหน่าย Office 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิServer จากนั้น คลิประวัติเวอร์ชันของมุมมอง

  กล่องโต้ตอบเวอร์ชันที่บันทึกไว้สำหรับชื่อไฟล์ แสดงรายการทั้งหมดของเวอร์ชันก่อนหน้าของแฟ้ม พร้อมกับข้อมูลเช่นหมายเลขเวอร์ชัน เมื่อแต่ละเวอร์ชันล่าสุด ที่ทำการเปลี่ยนแปลง และข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ถูกรวม

  เมื่อต้องการดูแอทั้งข้อคิดเห็น ในคอลัมน์ข้อคิดเห็น คลิกข้อคิดเห็นเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตรวจสอบในข้อคิดเห็น

  หมายเหตุ: ถ้าไลบรารีของคุณถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้เวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง คอลัมน์ไม่ใช่ ในกล่องโต้ตอบเวอร์ชันที่บันทึกไว้สำหรับชื่อไฟล์ ใช้ลำดับเลขเพื่อแสดงซึ่งเป็นเวอร์ชันหลักและเวอร์ชันรองจะซึ่ง เวอร์ชันหลักได้รับการกำหนด ด้วยตัวเลขทั้งหมด และเวอร์ชันรองได้รับการกำหนด ด้วยตัวเลขทศนิยม

คุณยังสามารถดูประวัติเวอร์ชันจากภายในไลบรารีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ดูเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์

ในขณะที่คุณกำลังดู หรือแก้ไขไฟล์ในโปรแกรมของคุณการวางจำหน่าย Office 2007 คุณสามารถดูแฟ้มรุ่นก่อนหน้าโดยไม่เขียนทับเวอร์ชันปัจจุบันของคุณ สำหรับไฟล์.aspx คุณสามารถดูเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับไฟล์ ไม่หน้าจริงที่ไฟล์สร้างขึ้น

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้เฉพาะกับไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีที่มีการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกServer นั้นแล้ว คลิกแสดงประวัติเวอร์ชัน

 2. ในกล่องโต้ตอบเวอร์ชันที่บันทึกไว้สำหรับชื่อไฟล์ คลิกรุ่นที่คุณต้องการดู นั้นแล้ว คลิกเปิด

คุณยังสามารถดูเวอร์ชันก่อนหน้าจากภายในไลบรารีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

คืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์

คุณไม่ได้ทำผิดพลาดในเวอร์ชันปัจจุบันได้อย่างไร หรืออาจเป็นคุณจำเป็นต้องคืนค่าส่วนหนึ่งของไฟล์ที่คุณลบ ในขณะที่คุณกำลังดู หรือแก้ไขไฟล์ในโปรแกรมของคุณการวางจำหน่าย Office 2007 คุณสามารถแทนเวอร์ชันปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดายกับเวอร์ชันก่อนหน้า เวอร์ชันปัจจุบันของคุณนั้นกลายเป็น ส่วนหนึ่งของประวัติเวอร์ชัน

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้เฉพาะกับไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีที่มีการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกServer นั้นแล้ว คลิกแสดงประวัติเวอร์ชัน

 2. ในกล่องโต้ตอบเวอร์ชันที่บันทึกไว้สำหรับชื่อไฟล์ คลิกเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่คุณต้องการคืนค่า นั้นแล้ว คลิกคืนค่า

คุณยังสามารถแทนไฟล์ปัจจุบันกับเวอร์ชันก่อนหน้าจากภายในไลบรารีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×