Office

การติดตามการปรับปรุงไปยังไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Microsoft Office Outlook 2007 เพื่อติดตามการปรับปรุง และจัดการการแจ้งให้ทราบจากไซต์ SharePoint ได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์อธิบายไว้ในบทความนี้ทำงานกับไซต์ SharePoint ที่ทำงานWindows SharePoint Services 3.0 หรือMicrosoft Office SharePoint Server 2007 ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ Microsoft SharePoint รุ่นใด และเทคโนโลยีกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ขอให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ในบทความนี้

ภาพรวม

ได้รับตัวดึงข้อมูล RSS จาก SharePoint รายการหรือไลบรารี

สร้างการแจ้งเตือนสำหรับ SharePoint รายการหรือไลบรารี

ยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS จาก SharePoint รายการหรือไลบรารี

ยกเลิกการแจ้งเตือนสำหรับ SharePoint รายการหรือไลบรารี

ภาพรวม

เมื่อรายการและไลบรารีบนไซต์ SharePoint เปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นการยากที่จะคอยติดตามการเปลี่ยนแปลง ในบางครั้งคุณอาจต้องการทราบเมื่อมีประเด็นใหม่ถูกเพิ่มลงในรายการประเด็นเพื่อที่คุณจะสามารถติดตามประเด็นเหล่านั้นได้ หรือบางครั้งคุณต้องการทราบเมื่อมีการเพิ่มแฟ้มใหม่ลงในไลบรารี SharePoint

มีวิธีหลักอยู่สองวิธีในการรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงไปยังไซต์ SharePoint ใน Office Outlook 2007 ดังนี้

 • RSS     คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อปรับปรุงไปยังไลบรารีหรือรายการ SharePoint โดยใช้ Really Simple Syndication (RSS) ซึ่ง RSS ก็คือเทคโนโลยีที่ผู้ประกาศเนื้อหาใช้เป็นปกติในการแจกจ่ายข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานไปยังตัวอ่าน RSS คุณสามารถใช้ Outlook เป็นตัวอ่าน RSS เพื่อรับการดึงข้อมูลของเนื้อหาตามระยะเวลาจากหลายแหล่งข้อมูลในกล่องจดหมายของคุณได้ ถ้าคุณได้รับตัวดึงข้อมูล RSS ใน Outlook เรียบร้อยแล้ว ตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณจากไซต์ SharePoint จะปรากฏในตำแหน่งเดียวกัน

 • การแจ้งเตือน     คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อรายการมีการเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนจะถูกส่งเป็นข้อความไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณเมื่อเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงบนไซต์ SharePoint ทั้งนี้ คุณสามารถระบุเงื่อนไขสำหรับการรับการแจ้งเตือนได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเมื่อรายการใหม่ถูกสร้างขึ้น คุณสามารถเลือกได้เช่นกันว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนทันทีหรือรับเป็นรายงานสรุปรายวันหรือรายสัปดาห์

ถ้าคุณได้รับการแจ้งให้ทราบเรียบร้อยแล้ว และคุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS และการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม SharePoint ที่เก็บถาวรการอภิปรายทางอีเมลของกลุ่มในกระดานอภิปราย และคุณพบว่าคุณได้รับเนื้อหาในอีเมลเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถยกเลือกการแจ้งเตือนของคุณ

ด้านบนของหน้า

การรับตัวดึงข้อมูล RSS จากไลบรารีหรือรายการ SharePoint

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้เปิดรายการหรือไลบรารีบนไซต์ SharePoint

  ถ้าคุณไม่สามารถระบุตำแหน่งรายการหรือไลบรารีของคุณ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกมุมมองตัวดึงข้อมูล RSS

  เว็บเพจที่มีสรุปรายการในรายการหรือไลบรารีจะปรากฏขึ้น

 3. ในเว็บเพจ ให้คลิกการเชื่อมโยง สมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล RSS นี้

 4. เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการสมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล RSS หรือไม่ ให้คลิก ใช่

  ตัวดึงข้อมูล RSS ของรายการหรือไลบรารีจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ ตัวดึงข้อมูล RSS

  ตัวดึงข้อมูล RSS ใน Outlook

 5. ภายใต้ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับไลบรารีหรือรายการ SharePoint ของคุณ

  ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างการอ่านอยู่ เนื้อหาจะแสดงขึ้นที่นี่ ซึ่งคุณสามารถอ่านและโต้ตอบกับเนื้อหาเหล่านั้นได้

 6. เมื่อต้องการเปิดตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการในชุดรายการหรือแฟ้ม ให้คลิกสองครั้งที่ตัวดึงข้อมูล

 7. บางรายการของตัวดึงข้อมูล RSS จะเป็นสรุปของข้อมูลในรายการหรือแฟ้ม SharePoint ทั้งหมด เมื่อต้องการดูรายการในชุดรายการทั้งหมดหรือแฟ้ม ให้คลิกการเชื่อมโยง แสดงบทความ

ด้านบนของหน้า

การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับไลบรารีหรือรายการ SharePoint

คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนเพื่อให้ไซต์ SharePoint ของคุณแจ้งให้คุณทราบเมื่อรายการในรายการหรือไลบรารีมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนจาก Outlook 2007 หรือจากไซต์ SharePoint ของคุณ เมื่อต้องการสร้างการแจ้งเตือน คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังใช้งานไซต์ SharePoint และคุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น กระบวนการต่อไปนี้จะอธิบายวิธีสร้างการแจ้งเตือนโดยใช้ Office Outlook 2007

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณสามารถปรับเปลี่ยน จำกัด และปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับทั้งไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบสำหรับไซต์ SharePoint ของคุณ

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง ใน Outlook ให้ตรวจสอบว่า จดหมาย ถูกเลือกอยู่

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน

 3. คลิกแท็บ การจัดการการแจ้งเตือน

 4. คลิก สร้างการแจ้งเตือน

 5. ในกล่องโต้ตอบ สร้างการแจ้งเตือน ให้เลือกแหล่งที่มาของการแจ้งเตือนที่คุณต้องการสร้าง ถ้าคุณไม่เห็นไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการสร้างการแจ้งเตือน ให้พิมพ์ที่อยู่สำหรับไซต์ในกล่อง ที่อยู่เว็บไซต์

 6. คลิก เปิด

  ไซต์ SharePoint จะเปิดในหน้า สร้างการแจ้งเตือน

 7. คลิกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างการแจ้งเตือน

 8. คลิก ถัดไป

 9. ในส่วน ชื่อเรื่องการแจ้งเตือน ให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับการแจ้งเตือน ซึ่งชื่อเรื่องนี้จะถูกใช้ในกล่อง เรื่อง ของการแจ้งเตือนทางอีเมล

 10. ในส่วนส่งการแจ้งเตือนไปยัง ใส่ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือนการ หรือคลิกอยู่สมุดรายชื่อปุ่ม รูปปุ่ม เพื่อเลือกชื่อ เมื่อต้องการส่งการแจ้งเตือนกับตัวคุณเอง พิมพ์ชื่อของคุณอีเมล

  ที่อยู่อีเมลของคุณอาจจะปรากฏอยู่แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและสิทธิ์ของคุณบนไซต์ และคุณอาจไม่สามารถเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับบุคคลอื่น

 11. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ เช่น ให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเฉพาะเมื่อรายการที่คุณสร้างมีการเปลี่ยนแปลง และจะให้มีการแจ้งเตือนบ่อยแค่ไหน

 12. คลิก ตกลง

 13. เมื่อต้องการสร้างการแจ้งเตือนเพิ่มเติม ให้คลิก เพิ่มการแจ้งเตือน ภายใต้ การแจ้งเตือนของฉันบนไซต์นี้

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือแฟ้มที่เฉพาะเจาะจงในรายการหรือไลบรารีจากไซต์ SharePoint ได้ โดยในรายการหรือไลบรารีบนไซต์ SharePoint ให้ชี้ไปที่รายการหรือแฟ้มนั้น จากนั้นคลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แจ้งเตือนฉัน

ด้านบนของหน้า

การยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS จากไลบรารีหรือรายการ SharePoint

การยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณได้รับจากไลบรารีหรือรายการ SharePoint จะเหมือนกันกับการยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS ใดๆ

 1. ใน จดหมาย ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ ตัวดึงข้อมูล RSS เพื่อขยายโฟลเดอร์นี้

 2. เลือกตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการยกเลิก

 3. กด DELETE

 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการเก็บตัวดึงข้อมูล RSS ไว้แต่ต้องการลบรายการที่ดาวน์โหลด ให้เปิดโฟลเดอร์สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS จากนั้นเลือกรายการที่จะลบ แล้วกด DELETE

  • คุณยังสามารถยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS โดยไม่ต้องลบรายการที่ดาวน์โหลดได้เช่นกัน บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิกแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS เลือกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก แล้วคลิก เอาออก

  • ถ้าตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณกำลังถูกทำข้อมูลให้ตรงกันขณะที่คุณพยายามลบตัวดึงข้อมูลนั้น คุณจะเห็นข้อความที่แจ้งให้คุณรอจนกว่าการทำข้อมูลให้ตรงกันจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะลบตัวดึงข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

การยกเลิกการแจ้งเตือนสำหรับไลบรารีหรือรายการ SharePoint

คุณสามารถจัดการการแจ้งเตือนของคุณจาก Outlook 2007 หรือจากไซต์ SharePoint ของคุณก็ได้ เมื่อต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารี คุณต้องมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น กระบวนการต่อไปนี้จะอธิบายวิธียกเลิกการแจ้งเตือนโดยใช้ Outlook 2007

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณสามารถปรับเปลี่ยน จำกัด และปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับทั้งไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบสำหรับไซต์ SharePoint ของคุณ

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง ใน Outlook ให้ตรวจสอบว่า จดหมาย ถูกเลือกอยู่

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน

 3. คลิกแท็บ การจัดการการแจ้งเตือน

 4. เลือกการแจ้งเตือนที่คุณต้องการยกเลิก

 5. คลิก ลบ

 6. ถ้าถูกพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: ถ้าการเตือนที่คุณต้องการยกเลิกไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือน คุณอาจไม่สามารถยกเลิกการแจ้งเตือนจากไซต์ SharePoint เมื่อต้องการดู และจัดการการแจ้งเตือนของคุณบนไซต์ SharePoint คลิกเมนูยินดีต้อนรับชื่อของคุณ คลิกการตั้งค่าของฉัน ทางแล้ว คลิกการแจ้งเตือนของฉัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×