การติดตั้ง Generic Color PS สำหรับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์การพิมพ์งานที่โรงพิมพ์

Microsoft Office Publisher มีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์โพสคริปต์ ที่เรียกว่า Generic Color PS สำหรับการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์ ให้ใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์นี้สร้างแฟ้ม PostScript สำหรับการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์

Generic Color PS สำหรับการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์ไม่ได้ถูกติดตั้งลงในระบบของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Publisher คุณต้องติดตั้ง Generic Color PS ด้วยตนเอง

  1. บนเมนู เริ่ม (Start) ให้คลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร (Printers and Faxes)

  2. ภายใต้ งานของเครื่องพิมพ์ (Printer Tasks) ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์ (Add a printer)

  3. ใน ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Add Printer Wizard) ให้คลิก ถัดไป

  4. บนหน้า เครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่องหรือเครือข่าย (Local or Network Printer) ให้คลิก เครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่องที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นี้ (Local printer attached to this computer) แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาและติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์ของฉันโดยอัตโนมัติ (Automatically detect and install my Plug and Play printer)

  5. คลิก ถัดไป

  6. บนหน้า เลือกพอร์ตสำหรับเครื่องพิมพ์ (Select a Printer Port) ให้เก็บการเลือกเริ่มต้น (LPT1) ไว้ และคลิก ถัดไป

  7. บนหน้า ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ (Install Printer Software) ให้คลิก มีดิสก์ (Have Disk)

  8. ในกล่องโต้ตอบ ติดตั้งจากดิสก์ (Install From Disk) ให้คลิก เรียกดู แล้วนำทางไปยัง \Program Files\Microsoft Office\OFFICE12 บนไดรฟ์ที่คุณได้ติดตั้ง Publisher ไว้

  9. เลือกแฟ้ม MSCOL11.INF คลิก เปิด แล้วคลิก ตกลง

  10. คลิก ถัดไป และทำตามคำแนะนำที่เหลือในตัวช่วยสร้าง

Microsoft Windows XP จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ Generic Color PS สำหรับการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×