การติดตั้งตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online Services ใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office Professional Plus พร้อมกับการสมัครใช้งานสิทธิ์การใช้งาน คุณจะต้องสมัครใช้งานของคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft Online Services ID และรหัสผ่านของทุก ๆ 30 วัน มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ Office ที่สูญเสียหน้าที่การใช้งานทั้งหมดแก้ไขซึ่งจะเป็นโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

เมื่อต้องการตรวจสอบการสมัครใช้งาน คุณต้องมี Microsoft Online Services ลงชื่อเข้าใช้ผู้ช่วยติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่มีการลงชื่อเข้าใช้ตัวช่วยในการติดตั้ง Office พยายามติดตั้งสำหรับคุณ ถ้ากรณีใด ๆ ที่ ไม่ได้รับการติดตั้ง คุณจะได้รับข้อความที่ มีคำแนะนำเพิ่มเติม

ตรวจสอบการลงชื่อเข้าใช้ตัวช่วยในการติดตั้ง

  1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  2. ตรวจสอบว่ามีตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online Services อยู่ในรายการ

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  4. ถ้าคุณไม่เห็นผู้ช่วย Microsoft Online Services ลงชื่อเข้าใช้ในรายการ ทำตามขั้นตอนในส่วน "ลงชื่อเข้าใช้ตัวช่วยในการติดตั้ง"

  5. ถ้าคุณเห็นผู้ช่วย Microsoft Online Services ลงชื่อเข้าใช้ในรายการ ทำตามขั้นตอนในส่วน "ถอนการติดตั้งตัวช่วยในการเข้าสู่"

ถอนการติดตั้งตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าติดตั้งตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ไว้แล้ว คุณควรถอนการติดตั้งแล้วทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

  1. ใน แผงควบคุม ภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

  2. คลิก ตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online Services แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

  3. ทำตามขั้นตอนในส่วน "ลงชื่อเข้าใช้ตัวช่วยในการติดตั้ง"

ติดตั้งตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้

ติดตั้งตัวใดตัวหนึ่งในตัวช่วยเข้าสู่ระบบสำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×