การติดตั้งการเชื่อมต่อไลบรารีเอกสาร SharePoint

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องมือแฟ้ม SharePoint 2007 ลงในพื้นที่ทำงาน หน้าจอต้อนรับจะแสดงขึ้นพร้อมกับคำแนะนำสำหรับการติดตั้งการเชื่อมต่อกับไลบรารีเอกสาร SharePoint โปรดสังเกตว่า ในช่วงเริ่มต้นนั้นสมาชิกพื้นที่ทำงานอื่นจะเห็นหน้าจอต้อนรับที่แสดงรายการว่าคุณเป็นผู้สร้างเครื่องมือ และขอให้สมาชิกเหล่านั้นรอให้คุณติดตั้งการเชื่อมต่อ

 1. คลิก ติดตั้ง... เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกไลบรารีเอกสารหรือโฟลเดอร์

 2. ป้อน URL ของไซต์ SharePoint ที่มีไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกันใน SharePoint Workspace แล้วกด Enter

  URL ที่คุณพิมพ์ต้องนำหน้าด้วย HTTP:// หรือ HTTPS:// ตัวอย่างเช่น http://servername.com/sites/mysitename/ ถ้าคุณไม่แน่ใจ URL ของไซต์ SharePoint ที่ถูกต้อง ให้สอบถามผู้ดูแลไซต์ SharePoint ของคุณ

  คุณอาจสามารถคัดลอกและวาง URL ของไซต์ SharePoint จากเว็บเบราว์เซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไข URL ที่วางเพื่อให้มีเฉพาะส่วนที่ต้องการสำหรับการอ้างอิงไซต์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น http://servername.com/sites/mysitename/default.aspx ในกรณีส่วนใหญ่ จะต้องลบส่วนของ URL ที่อยู่หลังชื่อไซต์และชื่อไลบรารีออกทั้งหมด

 3. ถ้าได้รับการพร้อมท์ ให้ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  รายการไลบรารีเอกสารและเว็บย่อยจะปรากฏขึ้น

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการทำข้อมูลโฟลเดอร์ให้ตรงกันในไลบรารีเอกสาร ให้คลิกสองครั้งที่ไลบรารีเอกสารเพื่อเปิดและแสดงรายการโฟลเดอร์ของไลบรารีนั้น

   ถ้าโฟลเดอร์ที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกันอยู่ลึกลงไปในลำดับชั้นโฟลเดอร์ ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์เหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะพบโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ เลือกโฟลเดอร์แล้วกด Enter

  • ถ้าคุณต้องการทำข้อมูลไลบรารีเอกสารทั้งไลบรารีให้ตรงกับใน SharePoint Workspace ให้เลือกไลบรารีแล้วกด Enter

SharePoint Workspace จะดาวน์โหลดแฟ้มทั้งหมดจากไลบรารีเอกสารหรือโฟลเดอร์ SharePoint ที่เลือก โปรดสังเกตว่า สมาชิกพื้นที่ทำงานที่ทำการติดตั้งการเชื่อมต่อกับไลบรารีเอกสาร SharePoint ก็คือ ผู้ทำข้อมูลให้ตรงกัน เช่นกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×