ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบให้กับข้อมูลโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจงให้ตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในตัวควบคุมกล่องข้อความสำหรับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้ป้อนรหัสพื้นที่หลักสาม

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ข้อมูลตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การคุณสามารถใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ชุดรูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เทมเพลฟอร์มของคุณต้องประกอบด้วยตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แม้ว่าคุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุมที่มี InfoPath ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ลวดลายที่ตรงกับการใช้งานได้ดีที่สุดกับตัวควบคุมที่อักขระที่ใช้แสดงเช่นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่าง การตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับกล่องข้อความจะมีประโยชน์ ได้ตั้งค่าเงื่อนไขนั้นหากล่องกาเครื่องหมายจะไม่ให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์มากมาย

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

รายการของตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมOffice InfoPath 2007 ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและว่าพวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุมที่มี InfoPath ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ลวดลายที่ตรงกับการใช้งานได้ดีที่สุดกับตัวควบคุมที่อักขระที่ใช้แสดงเช่นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่างเช่น การตั้งค่ารูปแบบตรงกันตามเงื่อนไขสำหรับกล่องข้อความจะมีประโยชน์ แต่การตั้งค่าเงื่อนไขนั้นหากล่องกาเครื่องหมายจะไม่ให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์มากมาย

ตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

พร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้อย่างไร

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ใช่

กล่องนิพจน์

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

ส่วนเพิ่มเติม

ใช่

ส่วนที่ซ้ำกัน

ใช่

ตารางเสริมแถว

ใช่

กล่องข้อความแบบ Rich

ใช่

ส่วน

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

แฟ้มที่แนบมา

ใช่

ปุ่ม

ใช่

สัญลักษณ์ ลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

ส่วนที่เลือก

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

แนวนอนซ้ำ

ไม่ใช่

รูปภาพเป็นหมึก

ไม่ใช่

หลัก/รายละเอียด

ไม่ใช่

กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

ไม่ใช่

รูปภาพ

ไม่ใช่

ทำซ้ำส่วนเกิดซ้ำ

ไม่ใช่

ป้ายชื่อแนวตั้ง

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

ชุดรูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุม

 1. บนเทมเพลตฟอร์ คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการตั้งค่าเงื่อนไขตรงกับรูปแบบสำหรับ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 4. ภายใต้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ในกล่องแรก คลิกเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวควบคุม แล้ว คลิ กตกลง

 6. ในกล่องสองในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เลือกตรงกับรูปแบบ หรือไม่ตรงกับรูปแบบ

 7. ในกล่องสาม คลิกเลือกลวดลาย

 8. ภายใต้มาตรฐานลวดลาย ในกล่องโต้ตอบรูปแบบการป้อนข้อมูล คลิกรูปแบบที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

  รายการของรูปแบบมาตรฐาน

  ลวดลาย

  ตัวอย่าง

  หมายเลขโทรศัพท์

  (555) 555-0100

  หมายเลขประกันสังคม

  123 45 6789

  รหัสไปรษณีย์

  98052

  รหัสไปรษณีย์ + 4

  98052 6399

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง คลิกรูปแบบแบบกำหนดเอง พิมพ์ลวดลายที่คุณต้องการในกล่องรูปแบบแบบกำหนดเอง ทางแล้ว คลิกตกลง

 9. ภายใต้แล้ว นำการจัดรูปแบบนี้ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 10. คลิกตกลง สองครั้งเพื่อบันทึกเงื่อนไข และกลับไปยังเทมเพลตฟอร์ม

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×