การตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบให้กับข้อมูลโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้

บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจงนั้นตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้กับตัวควบคุมกล่องข้อความสำหรับหมายเลขโทรศัพท์เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ใส่รหัสพื้นที่แบบตัวเลขสามหลัก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ข้อมูลต้องตรงกันกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วย

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การพิจารณาความเข้ากันได้

การตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบให้กับตัวควบคุม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เพื่อให้กระบวนงานนี้เสร็จสมบูรณ์ แม่แบบฟอร์มของคุณต้องมีตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แม้ว่าคุณสามารถตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบให้กับตัวควบคุม InfoPath ตัวใดก็ได้ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แต่การทำให้ตรงกับรูปแบบจะทำงานได้ดีที่สุดกับตัวควบคุมที่แสดงอักขระต่างๆ เช่น ตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่างเช่น การตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบของกล่องข้อความจะมีประโยชน์ แต่การตั้งเงื่อนไขดังกล่าวให้กับกล่องกาเครื่องหมายจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ใดๆ

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

รายการของตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุม Office InfoPath 2007 ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและแสดงว่าตัวควบคุมนั้นสามารถใช้งานกับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราเซอร์หรือไม่

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบให้กับตัวควบคุม InfoPath ตัวใดก็ได้ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แต่การทำให้ตรงกับรูปแบบจะทำงานได้ดีที่สุดกับตัวควบคุมที่แสดงอักขระต่างๆ เช่น ตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่างเช่น การตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบของกล่องข้อความจะมีประโยชน์ แต่การตั้งเงื่อนไขดังกล่าวให้กับกล่องกาเครื่องหมายจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ใดๆ

ตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

มีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ใช่

กล่องนิพจน์

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

ส่วนเพิ่มเติม

ใช่

ส่วนการทำซ้ำ

ใช่

ตารางเสริมแถว

ใช่

กล่อง Rich Text

ใช่

ส่วน

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

สิ่งที่แนบกับแฟ้ม

ใช่

ปุ่ม

ใช่

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

ส่วนตัวเลือก

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

ตารางเสริมแถวแนวนอน

ไม่ใช่

รูปภาพแบบหมึก

ไม่ใช่

ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

ไม่ใช่

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

ไม่ใช่

รูปภาพ

ไม่ใช่

ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำ

ไม่ใช่

ป้ายชื่อแนวตั้ง

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

การตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบให้กับตัวควบคุม

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการตั้งเงื่อนไขที่ตรงกับรูปแบบให้

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 4. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ในกล่องแรก ให้คลิก เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวควบคุม จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องที่สองของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้เลือก ตรงกับรูปแบบ หรือ ไม่ตรงกับรูปแบบ

 7. ในกล่องที่สาม ให้คลิก เลือกรูปแบบ

 8. ภายใต้ รูปแบบมาตรฐาน ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบการป้อนข้อมูล ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รายการของรูปแบบมาตรฐาน

  รูปแบบ

  ตัวอย่าง

  หมายเลขโทรศัพท์

  (555) 555-0100

  หมายเลขประกันสังคม

  123-45-6789

  รหัสไปรษณีย์

  98052

  รหัสไปรษณีย์ + 4

  98052-6399

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรูปแบบที่กำหนดเอง ให้คลิก รูปแบบที่กำหนดเอง พิมพ์รูปแบบที่คุณต้องการลงในกล่อง รูปแบบที่กำหนดเอง แล้วคลิก ตกลง

 9. ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 10. คลิก ตกลง สองครั้งเพื่อบันทึกเงื่อนไขแล้วกลับไปยังแม่แบบฟอร์ม

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×