การตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูลและยกเลิกการตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณตั้งค่า และเอารหัสผ่านฐานข้อมูลในMicrosoft Office Access 2007 โดยใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่ารหัสผ่านฐานข้อมูล และรหัสผ่านฐานข้อมูลยกเลิกการตั้ง กล่องโต้ตอบเหล่านี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกคำสั่งเข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน และคำสั่งลบฐานข้อมูลรหัสผ่านและการเข้ารหัสลับ ตามลำดับ ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล รูปนี้แสดงกลุ่มที่ประกอบด้วยคำสั่ง:

รูป Ribbon ของ Access

คำสั่งที่ปรากฏในกลุ่มแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีการเข้ารหัสลับฐานข้อมูล ถ้าฐานข้อมูลถูกเข้ารหัสลับ กลุ่มแสดงคำสั่งลบฐานข้อมูลรหัสผ่านและการเข้ารหัสลับ

กล่องโต้ตอบรหัสผ่านฐานข้อมูลชุด

  • รหัสผ่าน    ใส่รหัสผ่านของคุณในเขตข้อมูลนี้

  • ตรวจสอบ    ใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้งในเขตข้อมูลนี้ พิมพ์รหัสผ่านเหมือนกับที่คุณทำในกล่องรหัสผ่าน นั้นแล้ว กด ENTER

กล่องโต้ตอบยกเลิกการตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล

  • รหัสผ่าน    ใส่รหัสผ่านของคุณในกล่องนี้ จากนั้น กด ENTER การทำเช่นนั้นเป็นเอารหัสผ่าน

    หมายเหตุ: 

    • ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก: Y6dh ! et5 รหัสผ่าน: House27 รหัสผ่านใหม่ควรเป็นอย่าง น้อย 8 อักขระ

    • It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×