การตั้งบุคคลที่สามารถดูและเปลี่ยนแปลงไซต์โครงการใหม่ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าโครงการของคุณได้รับการตั้งค่าให้ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว ขั้นตอนแรกของคุณหลังจากสร้างไซต์ก็คือการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ให้กับไซต์ดังกล่าว กลุ่มเหล่านี้จะใช้เพื่อควบคุมว่าใครบ้างที่สามารถดูและทำสิ่งต่างๆ ในไซต์โครงการของคุณ ระบบจะนำคุณไปยังหน้าที่คุณสามารถจัดตั้งกลุ่มเหล่านี้หลังจากที่คุณสร้างไซต์

เมื่อต้องการจัดตั้งกลุ่มสำหรับไซต์โครงการของคุณ

  1. บนหน้า ตั้งกลุ่มขึ้นสำหรับไซต์นี้ ในส่วน ผู้เยี่ยมชมไซต์นี้ ให้เลือกบุคคลที่คุณต้องการให้สามารถดูไซต์ของคุณโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารบริษัทหรือหุ้นส่วนอื่นๆ ที่อาจต้องการดูสถานะโครงการของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการของคุณ

    คุณสามารถเลือกทำสิ่งต่อไปนี้

    • การสร้างกลุ่มใหม่    ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างกลุ่มใหม่ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ถ้าคุณต้องการชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อเริ่มต้น แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของแต่ละบุคคลที่คุณต้องการให้สามารถดูไซต์ของคุณได้ในฐานะผู้เยี่ยมชม คุณสามารถใส่บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เมื่อคุณได้ป้อนบัญชีผู้ใช้แล้ว คุณสามารถคลิก ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้นั้น หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นผู้เยี่ยมชมหรือไม่ ให้คลิก เรียกดู แล้วค้นหาโดยใช้ชื่อของบุคคลนั้น

    • ใช้กลุ่มที่มีอยู่    ถ้าคุณเลือกที่จะใช้กลุ่มที่มีอยู่เป็นผู้ชมไซต์โครงการของคุณอีกครั้ง เลือกตัวเลือกใช้กลุ่มที่มีอยู่ จากนั้น ให้เลือกกลุ่มจากรายการ

  2. ภายใต้ สมาชิกของไซต์นี้ ให้เลือกบุคคลที่คุณต้องการให้สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบงาน เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ บนไซต์ของคุณ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้เยี่ยมชม คุณสามารถเลือกใช้กลุ่มที่มีอยู่สำหรับระดับสิทธิ์นี้ได้ตามความเหมาะสม

  3. ภายใต้ เจ้าของไซต์นี้ ให้เลือกบุคคลที่คุณต้องการให้มีสิทธิ์แบบควบคุมทั้งหมดในทุกตัวเลือกที่พร้อมใช้งานบนไซต์ของคุณ ซึ่งจะรวมถึงความสามารถในการเพิ่มและเอารายการ ไลบรารี และฟีเจอร์อื่นๆ ของไซต์ออกด้วย เหมือนเช่นเดิม คุณสามารถเลือกใช้กลุ่มที่มีอยู่สำหรับระดับสิทธิ์นี้ได้ตามความเหมาะสม

  4. คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มบุคคลที่คุณได้เลือกลงในกลุ่มเหล่านี้ และเริ่มใช้ไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×