การตั้งค่า

ใช้การตั้งค่าเพื่อระบุการตั้งค่าเสียง, การแจ้งเตือน, ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง, และที่ติดต่อ และการตั้งค่าอื่นๆ ของ Lync 2013 for Windows Phone

เมื่อต้องการไปยังหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ เพิ่มเติม () ที่ด้านล่างของหน้าจอ Lync แล้วแตะ การตั้งค่า

คุณต้องการดูการตั้งค่าใด

ตั้งค่าตัวเลือก การโอนสายเรียกเข้า

การตั้งค่าเสียง

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับวิดีโอหรือเนื้อหาการประชุม

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การแจ้งเตือนแบบพุช

รูปถ่าย

การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์

Exchange

พร็อกซี HTTP

TTY

ธีมความคมชัดสูง

แว่นขยายหน้าจอ

การบันทึก

ช่วยเราปรับปรุง Lync

อัปโหลดไฟล์บันทึกการเข้าสู่ระบบ

วิธีใช้แบบออนไลน์

การโอนสายเรียกเข้า

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือก การโอนสายเรียกเข้า ทั้งหมดของคุณ ให้ดูที่ การโอนสายเรียกเข้าและเสียงโทรศัพท์ที่ดังพร้อมกัน โปรดจดจำข้อมูลต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: มีสิ่งสำคัญสองเรื่องที่คุณจำเป็นต้องทราบ ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของการโอนสายเรียกเข้า

 • การตั้งค่า การโอนสายเรียกเข้า เป็นแบบส่วนกลางและจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณที่เชื่อมต่อกับ Lync (เดสก์ท็อป, Outlook OWA, อุปกรณ์เคลื่อนที่) ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Lync เครื่องใดๆ การตั้งค่านั้นจะมีผลกับทุกอุปกรณ์ ซึ่งเหมือนกับการทำงานของการแสดงตนใน Lync การตั้งค่าเสียงส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ปัจจุบันเท่านั้น

 • เมื่อคุณแน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่า การโอนสายเรียกเข้า ที่ถูกต้องแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างของหน้าจอ การตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดในคราวเดียว ดังนั้น คุณจะยังไม่เสร็จจนกว่าคุณจะแตะที่เครื่องหมายถูก อย่าลืม!

ข้อควรระวัง: ฟีเจอร์ โทรหาพร้อมกัน จะถูกใช้งานโดย การตั้งค่าเสียง เป็นฟีเจอร์สำรอง เพื่อให้คุณยังคงโทรหรือรับสายได้ถ้า Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน หรือถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือก การตั้งค่าเสียง > โทรศัพท์มือถือ ถ้าคุณตั้งค่าการโอนสายเป็นปิด และ/หรือ ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือก โทรหาพร้อมกัน ในขณะที่ตัวเลือก การตั้งค่าเสียง > โทรศัพท์มือถือ เปิด อยู่ คุณจะไม่ได้รับการโทร Lync ถึงแม้ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ก็ตาม

การตั้งค่าเสียง

หมายเหตุ:  การตั้งค่าเสียงจะใช้ได้กับ Windows Phone 8.1 เท่านั้น และองค์กรของคุณจะต้องกำหนดค่า Enterprise Voice บน Lync Server ไว้ด้วย ถ้าคุณใช้ Windows Phone 8.1 แต่ไม่เห็นตัวเลือกเหล่านี้ องค์กรของคุณอาจไม่ได้กำหนดค่า Enterprise Voice เอาไว้

การตั้งค่าเสียงเริ่มต้นคือ VoIP เสมอ โดยที่ Lync จะพยายามใช้ Wi-Fi เพื่อทำการโทรด้วยเสียงผ่าน IP หรือการโทร Lync ก่อน แต่ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi โปรแกรม Lync จะใช้การส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าคุณเลือก VoIP ผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว Lync จะพยายามใช้ Wi-Fi สำหรับสายเรียกเข้าและโทรออกของ Lync ก่อน เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ การตั้งค่า การโอนสายเรียกเข้า จะถูกตั้งค่าให้โทรหาพร้อมกันกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อที่ว่าเมื่อคุณโทรหรือรับสายการโทรด้วย Lync ในขณะที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณจะถูกเรียกและเชื่อมต่อคุณกับสายนั้น ในสถานการณ์นี้ การโทรจะผ่านเครือข่ายเสียงของโทรศัพท์มือถือของคุณ ดังนั้น วิดีโอจะไม่พร้อมใช้งาน และการโทรจะใช้จำนวนนาทีของแผนการโทรด้วยเสียงของโทรศัพท์มือถือของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือก โทรหาพร้อมกัน หลังจาก การเลือกตัวเลือกนี้ (ใช้ VoIP บน Wi-Fi เท่านั้น) คุณจะไม่ได้รับสายเรียกเข้า Lync ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ถ้าคุณเลือก โทรศัพท์มือถือ เมื่อคุณโทรออกหรือรับสายด้วย Lync แล้ว Lync จะโทรหาคุณที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณระบุไว้ วิดีโอจะไม่พร้อมใช้งานในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณโทรด้วย Lync วิธีนี้จะใช้ข้อมูล Wi-Fi (หรือการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ถ้า Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lync จากนั้นจะใช้จำนวนนาทีของแผนการโทรด้วยเสียงของโทรศัพท์มือถือของคุณสำหรับระยะเวลาของการโทร เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าของคุณจะถูกตั้งค่าเป็น โทรหาพร้อมกัน ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ โทรหาพร้อมกัน จะอนุญาตให้ Lync โทรหาคุณที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ข้อควรระวัง: 

 • ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือก โทรหาพร้อมกัน หลังจาก การเลือกตัวเลือกนี้ (โทรศัพท์มือถือ) คุณจะไม่ได้รับสายเรียกเข้า Lync ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์หรือไม่ก็ตาม

 • นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ Lync บน Windows Phone แต่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ คุณจะยังคงสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แบบไม่ระบุชื่อ แต่คุณจะไม่ได้ใช้ตัวเลือก โทรศัพท์มือถือ

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับวิดีโอหรือเนื้อหาการประชุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่ ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

แตะ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณพร้อมรหัสประเทศ/ภูมิภาค เมื่อ Lync ไม่สามารถใช้ Wi-Fi หรือการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อทำการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ Lync จะโทรกลับมาที่หมายเลขนี้เพื่อเชื่อมต่อคุณกับส่วนที่เป็นเสียงในการโทรผ่าน Lync

การแจ้งเตือนแบบพุช

การแจ้งเตือนแบบพุชจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอที่มาใหม่หรือที่ไม่ได้รับ ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือการแจ้งเตือนเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Lync แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่อต้องการเปิดการแจ้งเตือนแบบพุช ให้ตั้งค่า การแจ้งเตือนแบบพุช เป็น เปิด

รูปถ่าย

เมื่อต้องการแสดงรูปถ่ายของคุณและดูรูปถ่ายของที่ติดต่ออื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ตั้งค่า แสดงรูปภาพ เป็น เปิด

การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์

เมื่อต้องการอนุญาตให้ Lync เข้าถึงที่ติดต่อในโทรศัพท์มือถือของคุณโดยใช้การค้นหา ให้ตั้งค่า สมุดโทรศัพท์ เป็น เปิด

Exchange

หน้าจอ Exchange คือที่ที่คุณจะไปถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จะบอก Lync ถึงวิธีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการประชุมและข้อความเสียง

สิ่งสำคัญ: โดยปกติแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ อย่าปิด ใช้ข้อมูลประจำตัวของ Lync หรือ เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าทีมสนับสนุนของคุณกำหนดให้คุณทำเช่นนั้น และให้ค่าที่ถูกต้องกับคุณ

ถ้าคุณถูกกำหนดให้เปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของ Exchange Server ให้ทำดังนี้

 1. เลื่อน ใช้ข้อมูลประจำตัวของ Lync เป็น ปิด

 2. แตะที่เขตข้อมูลที่เหมาะสมและใส่ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ แล้วปิดหน้าจอ

ถ้าคุณถูกกำหนดให้ปิดฟังก์ชัน เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. เลื่อน เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาโดยอัตโนมัติ เป็น ปิด

 2. แตะที่เขตข้อมูลว่างและใส่ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) หรือ URL ของ Exchange Web Server ของคุณให้เหมือนกับที่คุณได้มาจากทีมสนับสนุนของคุณ จากนั้นปิดหน้าจอ

พร็อกซี HTTP

อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูล พร็อกซี HTTP ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการข้อมูลพร็อกซี ถ้าคุณไม่ได้กำหนดค่าข้อมูลพร็อกซี คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และส่ง IM หรือโทรหาผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันได้ด้วย แต่สำหรับกิจกรรมอื่นๆ คุณจำเป็นต้องระบุข้อมูลพร็อกซีใน การตั้งค่า แอปไม่สามารถค้นหาพร็อกซีจากการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลพร็อกซีโดยเฉพาะในการตั้งค่าแอป Lync ด้วย เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลพร็อกซีให้ทำดังนี้

 1. ที่ด้านล่าง ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (...) แล้วแตะ การตั้งค่า

 2. แตะที่ พร็อกซี HTTP บนหน้าจอ พร็อกซี HTTP ให้พิมพ์ข้อมูลพร็อกซี Wi-Fi ของคุณ แล้วแตะ ตั้งค่าพร็อกซี

ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลพร็อกซี ให้ติดต่อทีมสนับสนุนทางเทคนิคของคุณ

TTY

โหมด Text Telephone (TTY) ใช้สำหรับการส่งข้อความตัวอักษรผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ TTY จะต้องเชื่อมต่อกับ Windows Phone เพื่อแปลข้อมูลเสียงที่ถูกปรับเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นอาจเจอปัญหาคุณภาพเสียงต่ำได้ การใช้โหมด TTY ในการประชุมทางโทรศัพท์อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพเสียงได้ด้วย

 • ตามค่าเริ่มต้น TTY จะถูกปิดไว้ ให้แตะ เปิด เพื่อเปิดใช้งาน

ธีมความคมชัดสูง

ถ้าคุณใช้การตั้งค่าทั่วไปของโทรศัพท์ของคุณเพื่อเลือกธีมความคมชัดสูง Lync จะแสดงในรูปแบบความคมชัดสูงความคมชัดสูงจะเพิ่มความคมชัดระหว่างข้อความและพื้นหลัง ซึ่งทำให้อ่านและนำทางบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้ทำดังนี้

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า>ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิดใช้งาน ความคมชัดสูง

แว่นขยายหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานแว่นขยายหน้าจอของโทรศัพท์ คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัสเพื่อขยายหน้าใดๆ ที่คุณกำลังดูอยู่ รวมถึงหน้าต่างๆ ของ Lync ได้เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้ทำดังนี้

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า>ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิดใช้งาน แว่นขยายหน้าจอ

 3. บนหน้าที่คุณต้องการขยาย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 4. เมื่อต้องการขยายให้มากที่สุด ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการขยาย ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้างไว้ จากนั้นแพนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดการขยาย

การบันทึก

ไฟล์บันทึกจะถูกใช้โดยผู้ดูแลระบบเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล ผู้ดูแลระบบอาจขอให้คุณเปิดใช้งานการบันทึกเพื่อใช้แก้ไขปัญหา แต่ถ้าคุณไม่ได้รับการร้องขอ คุณไม่จำเป็นต้องสนใจตัวเลือกนี้

 • เมื่อต้องการเปิด การบันทึกการวินิจฉัย ให้ตั้งค่า การบันทึกการวินิจฉัย เป็น เปิด

ช่วยเราปรับปรุง Lync

ถ้าองค์กรของคุณเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเลือกเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของไมโครซอฟท์ (Customer Experience Improvement Program - CEIP) ได้ เมื่อคุณเข้าร่วม Windows Phone ของคุณจะส่งข้อมูลพื้นฐานที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ของคุณ ชนิดและจำนวนข้อผิดพลาดที่คุณพบ และความเร็วของบริการต่างๆ ไปยังไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้จะถูกรวมเข้ากับข้อมูล CEIP อื่นๆ เพื่อช่วยให้ไมโครซอฟท์แก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่ลูกค้าใช้บ่อยที่สุด ไมโครซอฟท์จะไม่เก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ ของคุณ

การมีส่วนร่วมใน CEIP ของคุณจะปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเข้าร่วม ให้แตะ การตั้งค่า > ช่วยเราปรับปรุง Lync แล้วเลื่อน โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ไปที่ เปิด

อัปโหลดไฟล์บันทึกการเข้าสู่ระบบ

ฟีเจอร์การรายงานข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบจะสร้างรายงานข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync ได้

จากหน้าจอ การตั้งค่า คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อใดที่จะอัปโหลดรายงานข้อผิดพลาดการเข้าสู่ระบบไปยังไมโครซอฟท์

 1. ที่ด้านล่าง ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (...) แล้วแตะ การตั้งค่า

 2. แตะ อัปโหลดแฟ้มบันทึกการเข้าสู่ระบบ บนหน้าจอถัดไปเพื่อเลือกว่าเมื่อใดที่คุณต้องการอัปโหลดแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดการเข้าสู่ระบบ

วิธีใช้แบบออนไลน์

เมื่อต้องการดูหัวข้อวิธีใช้และวิดีโอแบบออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการใช้ Lync บน Windows Phone ให้ทำดังต่อไปนี้

 • จากหน้าจอใดก็ได้ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (…) ที่ด้านล่าง แตะ เกี่ยวกับ แล้วแตะ วิธีใช้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×