การตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของ การส่งข้อความส่วนรวม ของคุณใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange.This คุณลักษณะที่จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange 2007 ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบของคุณExchange 2007 ต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ Unified Messaging สำหรับคำสั่งเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกข้อความเสียงหลายตัวเลือกได้ ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึง การตั้งค่า Microsoft Office Outlook Voice Access PIN ใหม่ การทักทายด้วยข้อความเสียง และการแจ้งให้ทราบสายที่ไม่ได้รับ

เมื่อคุณคลิก ตั้งค่า PIN ใหม่ เพื่อตั้งค่า Outlook Voice Access PIN ของคุณใหม่ เซิร์ฟเวอร์ของ การส่งข้อความส่วนรวม จะสร้าง PIN แบบชั่วคราวและส่งไปในข้อความอีเมลไปยัง กล่องจดหมายเข้า ของคุณ หลังจากคุณได้รับ PIN แบบชั่วคราว คุณสามารถใช้ PIN แบบชั่วคราวนั้นเพื่อเข้าสู่ระบบไปยังกล่องจดหมายของคุณ แล้วเปลี่ยน PIN แบบชั่วคราวเป็น PIN ที่คุณต้องการให้ใช้กับ Outlook Voice Access ได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกข้อความเสียงที่พบใน Microsoft Office Outlook 2007 ยังพร้อมใช้งานได้ใน Microsoft Office Outlook Web Access

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิกแท็บ ข้อความเสียง

    Reset PIN

  3. ในส่วน หมายเลขการใช้โทรศัพท์ ถัดจาก ตั้งค่า PIN ใหม่ซึ่งใช้ในการเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณจากโทรศัพท์ คุณจะได้รับ PIN แบบชั่วคราวทางข้อความอีเมล ให้คลิก ตั้งค่า PIN ใหม่

  4. ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Office Outlook คลิกตกลง

    PIN แบบชั่วคราวจะถูกสร้างและส่งถึง กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×