การตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของ การส่งข้อความส่วนรวม ของคุณใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตั้งค่ารหัสผ่านของจดหมายเสียงของคุณหรือ PIN เซิร์ฟเวอร์ Unified Messaging PIN ชั่วคราวสร้าง และส่งในข้อความอีเมลกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ของคุณกล่องจดหมายเข้า หลังจากที่คุณได้รับ PIN ชั่วคราว ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบกล่องจดหมายของคุณ แล้ว เปลี่ยน PIN ชั่วคราวไป และ PIN ที่คุณเลือกเอง

หมายเหตุ: ในMicrosoft Exchange Server 2010 หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2007จำเป็นต้องใช้ ส่งข้อความแบบรวมจะถูกเปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

บัญชีผู้ใช้ Exchange 2010

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก จัดการข้อความเสียง

  Microsoft Outlook Web App จะเปิดขึ้น

 3. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

  Outlook Web App จะเปิดขึ้น และจะปรากฏบานหน้าต่าง โทรศัพท์ ขึ้น

 4. บนแท็บlปรเสียง ภายใต้ Outlook Voice Access คลิกการตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของฉัน

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของคุณใหม่ ให้คลิก ตกลง

บัญชีผู้ใช้ Exchange 2007

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก จัดการข้อความเสียง

 3. บนกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกข้อความเสียง ภายใต้ การใช้โทรศัพท์ ให้คลิก ตั้งค่า PIN ใหม่

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของคุณใหม่ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×