การตั้งค่าโซนเวลาและภาษาใน Outlook Web App

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การตั้งค่าของโซนเวลา ภาษา และวันและเวลารูป แบบลงใน Outlook Web Appแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ไปที่การตั้งค่า >ตัวเลือก >การตั้งค่า >ภูมิภาค

    หรือ

  • ไปที่การตั้งค่า >ตัวเลือก >ทั่วไป >ภูมิภาคและโซนเวลา

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงภาษาในOutlook Web App จะไม่มีผลต่อภาษาที่ใช้ใน Office 365, Lync Online หรือ SharePoint Online เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่าภาษาในโปรแกรมเหล่านั้น ดูเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของคุณ(Office 365) หรือเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคของคุณ(ตัวดึงข้อมูลข่าว OneDrive และไซต์)

ในบทความนี้

เลือกภาษา

  1. บนหน้าภูมิภาค หรือภูมิภาคและโซนเวลา เลือกภาษาคุณต้องการใช้ในOutlook Web App

  2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นเพื่อให้ชื่อตรงกับภาษาที่ระบุ

ตั้งค่าภาษาสำหรับ Outlook Web App และตัดสินใจว่า คุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือไม่

ภาษาที่คุณตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะไม่มีผลต่อภาษาที่ Outlook Web App ใช้

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลา

ตัวเลือกสำหรับรูปแบบวันที่และเวลาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือกไว้ ให้เลือกรูปแบบวันที่และเวลาจากรายการ

การตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลาของ Outlook Web App

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าโซนเวลา

เลือกโซนเวลาที่คุณต้องการใช้จากรายการ

การตั้งค่าโซนเวลาของ Outlook Web App

ถ้าคุณเปลี่ยนโซนเวลาของคุณ คุณอาจต้องการใช้ การตั้งค่าปฏิทิน เพื่อปรับชั่วโมงการทำงานของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×