การตั้งค่าแหล่งข้อมูล (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

Power Query จะบันทึกข้อมูลแหล่งข้อมูลประจำตัว หรือลงในข้อมูลเฉพาะตัว สำหรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่คุณใช้แต่ละรายการและระดับความเป็นส่วนตัวของแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเป็นส่วนตัว ดูที่ระดับความเป็นส่วนตัว

ฉันต้องการ

จัดการข้อมูลประจำตัวแหล่งข้อมูล

จัดการระดับความเป็นส่วนตัว

จัดการข้อมูลประจำตัวแหล่งข้อมูล

 1. ใน ribbon ของPower Query ในการตั้งค่า เลือกตั้งค่าแหล่งข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแหล่งข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูล และเลือกแก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแหล่งข้อมูล ใหม่ซึ่งปรากฏขึ้น ภายใต้ข้อมูลประจำตัว เลือกแก้ไข

 4. เลือกชนิดของข้อมูลประจำตัวจากตัวเลือกบนด้านซ้าย และถ้าจำเป็น ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน (หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสม) สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

ข้อมูลประจำตัว

ด้านบนของหน้า

จัดการระดับความเป็นส่วนตัว

 1. ใน ribbon ของPower Query ในการตั้งค่า เลือกตั้งค่าแหล่งข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแหล่งข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูล และเลือกแก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแหล่งข้อมูล ใหม่ซึ่งปรากฏขึ้น ภายใต้ระดับความเป็นส่วนตัว เลือกลูกศรลง และเลือกระดับความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมสำหรับแหล่งข้อมูล:

  • ไม่มี

  • สาธารณะ

  • องค์กร

  • ส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×