การตั้งค่าและการอัปเดตการประชุมที่เป็นกิจวัตรใน SharePoint Workspace 2010

คุณสามารถตั้งค่าให้การประชุมใดๆ ให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรกี่ครั้งก็ได้ตามช่วงเวลาสม่ำเสมอที่ระบุ (ตัวอย่างเช่น ทุกวัน ทุก x วัน ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน การประชุมที่เป็นกิจวัตรจะมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และระยะเวลาที่เหมือนกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

การตั้งค่าการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร

การเปลี่ยนรูปแบบกิจวัตรของการประชุม

การแก้ไขเนื้อหาในการประชุมที่เป็นกิจวัตร

การตั้งค่าการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร

 1. เปิดการประชุมเพื่อแก้ไข

 2. คลิกแท็บ การประชุม

 3. คลิก กิจวัตร

 4. ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของการประชุม เลือกตัวเลือกเพื่อตั้งค่ารูปแบบกิจวัตรที่คุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง

  การประชุมจะแสดงช่วงเวลาของกิจวัตรที่ระบุในปฏิทิน ชื่อเรื่องสำหรับการประชุมที่เป็นกิจวัตรจะถูกผนวกกับไอคอนเพื่อแสดงว่านี่คือการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนรูปแบบกิจวัตรของการประชุม

คุณสามารถเปิดชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตรทั้งหมดแล้วเปลี่ยนรูปแบบของกิจวัตรได้ อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่าผลของการเปลี่ยนแปลงการประชุมที่เป็นกิจวัตรคือการลบการประชุมทั้งหมดออกจากรูปแบบเดิม แล้วสร้างการประชุมใหม่ในรูปแบบใหม่ ดังนั้น ถ้าการประชุมใดๆ จากรูปแบบเดิมมีข้อมูลอยู่ Sharepoint Workspace จะมีตัวเลือกให้คุณบันทึกการประชุมเหล่านี้เป็นการประชุมเดี่ยวที่ไม่เป็นกิจวัตร และจะสามารถป้องกันการสูญเสียข้อมูลได้ด้วย

 1. เปิดการประชุมใดๆ ในชุด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดการประชุมที่เป็นกิจวัตร คลิก เปิดชุดนี้ แล้วคลิก ตกลง

 3. คลิก กิจวัตร

 4. ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของการประชุม เลือกตัวเลือกเพื่อตั้งค่ารูปแบบกิจวัตรที่คุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  กล่องโต้ตอบ เก็บหรือลบการประชุม จะเปิดขึ้นถ้าการประชุมใดๆ จากรูปแบบกิจวัตรเดิมมีข้อมูลอยู่ เช่น วาระการประชุม บันทึกย่อ หรือบทสรุป

 7. ยกเลิกการเลือกการประชุมใดๆ ในรายการที่คุณไม่ต้องการเก็บ และคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขเนื้อหาในการประชุมที่เป็นกิจวัตร

 1. คลิกสองครั้งที่การประชุมที่เป็นกิจวัตรใดๆ ในชุด

 2. เมื่อได้รับการพร้อมท์ เลือกตัวเลือกให้เปิดเฉพาะการประชุมครั้งนี้เท่านั้นหรือเปิดชุดการประชุมทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณเปิดการประชุมที่เป็นกิจวัตรครั้งเดียว คุณจะสามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดสำหรับการประชุมนั้น

  ถ้าคุณเปิดการประชุมที่เป็นกิจวัตรทั้งชุด คุณจะสามารถแก้ไขได้เพียงรูปแบบกิจวัตรของการประชุม การตั้งค่าโซนเวลา และรายการผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขวาระการประชุม บันทึกย่อ หรือบทสรุปของชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้ในคราวเดียว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×