การตั้งค่าเอกสาร

การเริ่มต้นใช้งานเอกสารพื้นฐานใน Microsoft Office Word เป็นเรื่องง่ายดายพอๆ กับการเปิดเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่ แล้วเริ่มพิมพ์ ไม่ว่าคุณจะเริ่มทำงานบนเอกสารตั้งแต่ต้น หรือทำจากเอกสารที่มีอยู่แล้ว คุณก็สามารถทำตามขั้นตอนพื้นฐานเพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะได้ผลลัพธ์คุณภาพสูง แล้วกรอกเอกสารถูกออกแบบมาอย่างดีในระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบหลักของเอกสารที่ซับซ้อน ได้แก่ หัวและท้ายกระดาษ หมายเลขหน้า การอ้างอิง สมการ บรรณานุกรม สารบัญ และดัชนี คุณยังสามารถใช้องค์ประกอบใดๆ เหล่านี้ในการสร้างเทมเพลตเอกสารที่คุณสามารถใช้ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดโดยการพิมพ์คำเหล่านี้ลงในกล่อง ค้นหา ขณะใช้ Word

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการสร้างเอกสารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น แผนธุรกิจ หรือ ประวัติการทำงาน คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยเริ่มต้นจากเทมเพลต เว็บไซต์ เทมเพลตบน Microsoft Office Online มีเทมเพลตสำหรับเอกสารหลากหลายชนิด รวมถึง ประวัติการทำงาน จดหมายปะหน้า แผนธุรกิจ นามบัตร และรายงานในรูปแบบ APA

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดเอกสารใหม่แล้วเริ่มพิมพ์

เปลี่ยนระยะขอบกระดาษ

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

ย้ายข้อความหรือเลิกทำการเปลี่ยนแปลง

การเพิ่มหรือลบหน้า

เพิ่มการจัดรูปแบบ สไตล์ และธีมพื้นฐาน

สร้างรายการ

เพิ่มหน้าปก

เปิดเอกสารใหม่แล้วเริ่มพิมพ์

เปิดเอกสารเปล่า

 1. ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก สร้าง ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2010, 2013 หรือ 2016 ให้คลิก ไฟล์ แล้วคลิก สร้าง

 2. ดับเบิลคลิกที่ เอกสารเปล่า

เริ่มใช้เอกสารจากเทมเพลต

เมื่อต้องการใช้เทมเพลตเป็นจุดเริ่มต้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก สร้าง ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2010, 2013 หรือ 2016 ให้คลิก ไฟล์ แล้วคลิก สร้าง

 2. ใต้ เทมเพลต ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2007 ให้คลิก เทมเพลตที่ติดตั้ง เพื่อเลือกเทมเพลตที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2010 ให้ดูในเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน

  • ใน Microsoft Office Word 2007 คลิกหนึ่งในลิงก์ที่อยู่ใต้ Microsoft Office Online ใน Microsoft Office Word 2010 คลิก เทมเพลต Office.com ใน Microsoft Office Word 2013 และ 2016 เทมเพลตที่ติดตั้งพร้อมใช้งานทั้งหมดจะแสดงขึ้นเมื่อคุณคลิก ไฟล์ แล้วคลิก สร้าง และค้นหาเทมเพลตเพิ่มเติมได้โดยใช้กล่องค้นหา ค้นหาเทมเพลตออนไลน์

 3. ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการ

เปลี่ยนระยะขอบกระดาษ

ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนระยะขอบของทั้งเอกสารที่แบ่งเป็นส่วนๆ ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกทั้งเอกสารก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกชนิดระยะขอบที่คุณต้องการ สำหรับความกว้างของระยะขอบทั่วไปส่วนใหญ่ ให้คลิก ทั่วไป

  • คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นให้ใส่ค่าสำหรับระยะขอบใหม่ลงในกล่อง บน, ล่าง, ซ้าย และ ขวา

เปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้นที่ Microsoft Office Word ใช้สำหรับเอกสารเปล่าใหม่ทั้งหมด

 • หลังจากที่คุณเลือกระยะขอบใหม่สำหรับเอกสารแล้ว ให้คลิก ระยะขอบ ในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษอีกครั้ง จากนั้นให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 • ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

ค่าเริ่มต้นใหม่จะถูกบันทึกไว้ในเทมเพลตที่เอกสารใช้ เอกสารใหม่แต่ละเอกสารที่ยึดตามเทมเพลตดังกล่าวจะใช้การตั้งค่าระยะขอบใหม่โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นใหม่จะไม่ปรากฏในรายการแกลเลอรีการตั้งค่าระยะขอบ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

ถ้าในบรรทัดมีอักขระข้อความ กราฟิก หรือสูตรที่มีขนาดใหญ่ Microsoft Office Word จะเพิ่มระยะห่างสำหรับบรรทัดดังกล่าว

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าใหม่ ให้คลิกจำนวนระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ

   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 1.0 ข้อความที่เลือกจะเว้นระยะบรรทัดไว้ 1 เท่า

  • หากต้องการตั้งค่าระยะระหว่างบรรทัดให้ละเอียดกว่านี้ ให้คลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใต้ ระยะห่างบรรทัด

ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

เดี่ยว    ตัวเลือกนี้เหมาะกับ ฟอนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในบรรทัดดังกล่าว และมีพื้นที่ว่างเพิ่มเติมจำนวนน้อย จำนวนพื้นที่ว่างเพิ่มเติมจะต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับฟอนต์ที่ใช้

1.5 บรรทัด    ตัวเลือกนี้เว้นระยะห่างเท่ากับหนึ่งและหนึ่งเท่าครึ่งของระยะห่างบรรทัดเดี่ยว

สองเท่า    ตัวเลือกนี้จะเว้นระยะห่างเป็นสองเท่าของระยะห่างบรรทัดเดี่ยว

น้อยที่สุด    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดขั้นต่ำเพื่อให้เหมาะกับฟอนต์หรือกราฟิกในบรรทัดที่มีขนาดใหญ่

ค่าแน่นอน   ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดไว้คงที่โดย Word ไม่มีการปรับ

หลายบรรทัด   ตัวเลือกนี้ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงจากระยะห่างเดียวตามเปอร์เซ็นต์ที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 1.2 จะเพิ่มระยะห่างขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์

ด้านบนของหน้า

ย้ายข้อความหรือเลิกทำการเปลี่ยนแปลง

ย้ายหรือคัดลอกข้อความและกราฟิก

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายรายการ ให้กด CTRL+X

  • เมื่อต้องการคัดลอกรายการ ให้กด CTRL+C

 3. ถ้าคุณต้องการย้ายหรือคัดลอกรายการลงในเอกสารอื่น ให้สลับไปยังเอกสารนั้น

 4. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงรายการ

 5. กด CTRL+V.

 6. เมื่อต้องการปรับรูปแบบของรายการที่วาง ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ที่ปรากฏด้านล่างของส่วนที่คุณเลือกที่วางแล้ว จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เลิกทำเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

 1. บนแถบเครื่องมือด่วน ให้ชี้ไปที่ เลิกทำ รูปปุ่ม

  Word จะแสดงการกระทำล่าสุดที่คุณสามารถเลิกทำได้

 2. คลิก เลิกทำ รูปปุ่ม หรือกด CTRL+Z โดยถ้าคุณต้องการเลิกทำการกระทำอื่น ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เลิกทำ รูปปุ่ม แล้วคลิกการกระทำในรายการการกระทำล่าสุด

  เมื่อคุณเลิกทำการกระทำ คุณได้เลิกทำการกระทำทั้งหมดด้านบนการกระทำนั้นในรายการเช่นกัน

 • ถ้าในภายหลังคุณไม่ต้องการเลิกทำการกระทำแล้ว ให้คลิก ทำซ้ำ รายการย่อ/ขยาย บนแถบเครื่องมือด่วนหรือกด CTRL+Y

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลบหน้า

เพิ่มหน้า

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกหน้าในเอกสารของคุณ

  หน้าที่แทรกจะปรากฏขึ้นหน้าเคอร์เซอร์ของคุณ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก หน้าเปล่า

  รูป Ribbon ของ Word

รวมสองหน้าเข้าด้วยกัน

คุณสามารถรวมสองหน้าเข้าด้วยกัน โดยวางเคอร์เซอร์ระหว่างสองหน้านี้ แล้วกด BACKSPACE

การลบหน้าเปล่า

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการลบหน้าเปล่าในเอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของหน้าที่คุณต้องการลบ แล้วกด BACKSPACE

 • เมื่อต้องการลบหน้าเปล่าที่ส่วนท้ายของเอกสาร ให้ไปที่ส่วนท้ายของเอกสาร แล้วลบย่อหน้าใดๆ ที่เกินมา ถ้าคุณยังคงเห็นตัวแบ่งหน้า ให้เลือกตัวแบ่งหน้า จากนั้นกด DELETE

  หมายเหตุ: โปรดแน่ใจว่าคุณอยู่ใน มุมมอง แบบร่าง (บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร คลิกที่ แบบร่าง) ถ้าเครื่องหมาย ย่อหน้า (¶) ไม่ปรากฏให้เห็น คลิกที่ แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ Home

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการจัดรูปแบบ สไตล์ และธีมพื้นฐาน

Microsoft Office Word มีวิธีง่ายๆ ในการเปลี่ยนการจัดรูปแบบในเอกสาร รวมถึงฟอนต์และสไตล์ อย่างไรก็ตาม เพื่อการสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพในเวลาเพียงเล็กน้อย คุณสามารถใช้ธีมที่เลือกชุดฟอนต์และสีที่เหมาะสำหรับคุณ

เปลี่ยนขนาดของข้อความ

ใน Microsoft Offfice Word คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในแถบเครื่องมือขนาดเล็กในการจัดรูปแบบข้อความอย่างรวดเร็ว แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกข้อความ และจะปรากฏขึ้นพร้อมกับเมนูเมื่อคุณเลือกข้อความแล้วคลิกขวา

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นให้ย้ายตัวชี้ของคุณไปยังแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้นพร้อมการเลือกข้อความของคุณ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น ให้คลิก ขยายขนาดฟอนต์ หรือกด CTRL+SHIFT+>

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความเล็กลง ให้คลิก ลดขนาดฟอนต์ หรือกด CTRL+SHIFT+<

   นอกจากนี้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้ในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ Home

การนำลักษณะไปใช้

การนำสไตล์ไปใช้กับข้อความส่วนที่เลือกใน Microsoft Office Word นั้นง่ายเหมือนคลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการนำสไตล์ไปใช้

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกข้อความที่คุณต้องการให้เป็นหัวเรื่อง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สำหรับทั้งย่อหน้า คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้านั้น

 2. ย้ายลูกศรไปยังแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ คลิกเพื่อเปิดแกลเลอรีสไตล์ด่วน แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีลักษณะด่วน

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้มีสไตล์เป็นชื่อเรื่อง ให้คลิกสไตล์ที่ชื่อว่า ชื่อเรื่อง 1 ในแกลเลอรีสไตล์ด่วน

  คุณสามารถดูข้อความที่เลือกว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยวางลูกศรบนสไตล์ที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าสไตล์ที่คุณต้องการไม่ปรากฏในแกลเลอรีสไตล์ด่วน ให้คลิก นำสไตล์ไปใช้ ล่างแกลเลอรีสไตล์ด่วนหรือกด CTRL+SHIFT+S เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน นำสไตล์ไปใช้ ใต้ ชื่อสไตล์ พิมพ์ชื่อของสไตล์ที่คุณต้องการนำไปใช้ รายการสไตล์แสดงเฉพาะสไตล์ที่คุณใช้อยู่แล้วในเอกสาร แต่คุณสามารถพิมพ์ชื่อของสไตล์ใดๆ ที่กำหนดไว้สำหรับเอกสาร

 • นอกจากนี้คุณสามารถนำสไตล์จากแกลเลอรีสไตล์ด่วนในกลุ่ม สไตล์ บนแท็บ Home

เปลี่ยนชุดสไตล์ด่วน

คุณสามารถเปลี่ยนหน้าตาของเอกสารจากหน้ามือเป็นหลังมือได้โดยการเปลี่ยนชุดสไตล์ด่วนที่ใช้ ถ้าคุณไม่ชอบหน้าตาของสไตล์คุณเลือก คุณสามารถเลือกชุดอื่นจากแกลเลอรีสไตล์ หรือเปลี่ยนชุดสไตล์ให้เหมาะกับความชอบของคุณ

เปลี่ยนชุดสไตล์ด่วน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ แล้วคลิกชุดสไตล์ที่คุณต้องการ เช่น เป็นทางการ

  คุณสามารถแสดงตัวอย่างชุดสไตล์ใดๆ โดยชี้ไปยังชุดสไตล์ แล้วแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสไตล์ในเอกสารของคุณ

สร้างสไตล์ด่วนใหม่

สไตล์ด่วนเป็นชุดของสไตล์ที่สร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกัน แม้ว่าชุดสไตล์ด่วนตั้งอาจประกอบด้วยสไตล์ทั้งหมดที่คุณต้องการสร้างเอกสารทั้งหมดแล้ว คุณอาจยังต้องการเพิ่มสไตล์ใหม่ คุณสามารถสร้างสไตล์เพิ่มเติม เช่นสไตล์ตารางหรือรายการใหม่

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการสร้างสไตล์ใหม่

  ตัวอย่าง คุณอาจต้องการให้คำว่า ธุรกิจ ปรากฏเป็นตัวหนาสีแดงในเอกสารของคุณเสมอ

 2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏเหนือส่วนที่คุณเลือก ให้คลิก ตัวหนา และ สีแดง เพื่อจัดรูปแบบข้อความ

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก แล้วคลิก สไตล์ จากนั้นให้คลิก บันทึกส่วนที่เลือกเป็นสไตล์ด่วนใหม่

 4. ใส่ชื่อสำหรับสไตล์ เช่นธุรกิจ แล้วคลิก ตกลง

  สไตล์ ธุรกิจ ที่คุณสร้างจะปรากฏอยู่ในแกลเลอรีสไตล์ด่วนในชื่อที่คุณตั้ง พร้อมให้คุณใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการให้ข้อความเป็นตัวหนาสีแดง

นำธีมไปใช้

การเปลี่ยนแปลงธีมเป็นวิธีหนึ่งในการตกแต่งและสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุดสไตล์ด่วนที่คุณเลือกสำหรับเอกสาร ด้วยการลองใช้สไตล์ ฟอนต์ และสีแบบต่างๆ คุณอาจพบลักษณะที่เหมาะสำหรับเอกสารของคุณ

นำธีมของฟอนต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณด้วยการเลือกธีมของฟอนต์ใหม่ เมื่อคุณเลือกธีมของฟอนต์ใหม่ เท่ากับคุณเปลี่ยนฟอนต์ของข้อความหัวเรื่องและเนื้อหาสำหรับเอกสารที่คุณใช้อยู่

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ชี้ไปที่ ฟอนต์ แล้วคลิกธีมของฟอนต์ที่มีอยู่แล้วซึ่งคุณต้องการใช้งาน

สร้างธีมของฟอนต์แบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าธีม ให้คลิก ธีมของฟอนต์

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก สร้างฟอนต์ของธีมใหม่

 3. เลือกฟอนต์และขนาดที่คุณต้องการใช้ในรายการ ฟอนต์หัวเรื่อง และ ฟอนต์เนื้อความ

  ตัวอย่างจะถูกอัปเดตด้วยฟอนต์ที่คุณเลือก

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับธีมของฟอนต์ใหม่

 5. คลิก บันทึก

นำธีมสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

คุณสามารถเปลี่ยนสีในเอกสารของคุณด้วยการเลือกธีมสีใหม่ เมื่อคุณเลือกธีมสีใหม่ Word จะจัดรูปแบบส่วนต่างๆ ของเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติด้วยสีที่ออกแบบให้เข้ากัน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ชี้ไปที่ สี แล้วคลิกธีมสีที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มสไตล์แบบกำหนดเองด้วยสีที่กำหนด การเปลี่ยนธีมสีอาจเปลี่ยนสีของสไตล์แบบกำหนดเองของคุณไปด้วย

ด้านบนของหน้า

สร้างธีมสีแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณนำธีมสีไปใช้ แล้วเปลี่ยนสีอย่างน้อยหนึ่งสีในเอกสารของคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลกับเอกสารที่ใช้งานทันที ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับเอกสารใหม่ คุณสามารถบันทึกเป็นธีมสีแบบกำหนดเองได้

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าธีม ให้คลิก สีธีม

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกที่ สร้างสีธีมใหม่

 3. ใต้ สีธีม ให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการดูว่าสีที่คุณเลือกจะปรากฏในลักษณะใดในเอกสารของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง ตัวอย่างในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะเปลี่ยนไปแสดงตัวอย่างสีที่คุณเลือก

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับธีมสีใหม่

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการ

Word สามารถสร้างรายการหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ หรือคุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือตัวเลขลงในบรรทัดที่มีข้อความอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

 1. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) เพื่อเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือ 1. เพื่อเริ่มรายการลำดับเลข จากนั้นกดเว้นวรรค (spacebar) หรือแป้น TAB

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 3. กด ENTER เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป

  Word จะแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขถัดไปโดยอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการทำรายการให้เสร็จสิ้น ให้กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสุดท้ายในรายการ

ถ้าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ

 1. ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือก Word ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2010, 2013 หรือ 2016 ให้คลิก ไฟล์ รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 4. ภายใต้ นำไปใช้ขณะพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ และกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปยังรายการ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนแท็บ Home ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

  รูป Ribbon ของ Word

  สำหรับสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบของลำดับเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

หมายเหตุ: คุณสามารถย้ายรายการทั้งหมดไปทางซ้ายหรือขวา โดยคลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขแรกในรายการ ทั้งรายการจะย้ายไปตามที่คุณลาก

การเพิ่มระยะห่างระหว่างรายการต่างๆ

คุณสามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดในรายการต่างๆ ของคุณทั้งหมดด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 1. บนแท็บ Home ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สไตล์ แล้วคลิกขวาที่สไตล์ ย่อหน้ารายการ

 2. คลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้คลิก รูปแบบ แล้วคลิก ย่อหน้า

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีสไตล์เดียวกัน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหน้าปก

Microsoft Office Word มีแกลเลอรีหน้าปกใช้สะดวกออกแบบไว้แล้ว เลือกหน้าปก และแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเอง

หน้าปกจะถูกแทรกลงในตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสารเสมอ ไม่ว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏอยู่ที่ใดในเอกสารก็ตาม

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก หน้าปก

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกเค้าโครงหน้าปกจากแกลเลอรีของตัวเลือก

  หลังจากที่คุณเลือกหน้าปกแล้ว คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเอง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณแทรกหน้าปกอีกหน้าลงในเอกสาร หน้าปกใหม่นี้จะเข้าไปแทนที่หน้าปกแรกที่คุณได้แทรกลงไปก่อนหน้านี้

 • ถ้าคุณสร้างหน้าปกใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณจะไม่สามารถแทนที่หน้าปกโดยใช้การออกแบบที่มีในแกลเลอรี Office Word 2007

 • เมื่อต้องการลบหน้าปก ให้คลิกแท็บ แทรก คลิก หน้าปก ในกลุ่ม หน้า แล้วคลิก เอาหน้าปกปัจจุบันออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×