การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม

การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าเริ่มต้น สำหรับเขตข้อมูลตาราง หรือตัวควบคุมบนฟอร์มในฐานข้อมูล Access ค่าเริ่มต้นที่คุณตั้งค่าจะปรากฏในเขตข้อมูล หรือตัวควบคุมเมื่อใดก็ตามคุณสร้างระเบียนใหม่ในฐานข้อมูลของคุณ

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลตาราง

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม

ตั้งค่าแถวเริ่มต้นสำหรับกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

ตัวอย่างของค่าเริ่มต้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มค่าเริ่มต้นให้กับตารางเขตข้อมูลหรือฟอร์มตัวควบคุมเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการให้ Access เพื่อใส่ค่าลงในระเบียนใหม่โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ Access จะเพิ่มวันปัจจุบันลงในใบสั่งซื้อใหม่

โดยทั่วไปแล้ว คุณเพิ่มค่าเริ่มต้นไปยังเขตข้อมูลตารางของคุณ คุณสามารถเพิ่มค่าได้ ด้วยการเปิดตารางในมุมมองออกแบบแล้ว ใส่ค่าในคุณสมบัติค่าเริ่มต้น สำหรับเขตข้อมูล ถ้าคุณตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลตาราง Access ใช้ค่าของคุณกับตัวควบคุมที่คุณยึดตามเขตข้อมูลนั้น ถ้าคุณไม่ผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลตาราง หรือคุณลิงก์ไปยังข้อมูลในตารางอื่น คุณตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมฟอร์มของคุณเอง

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลตารางตั้งค่าเป็นข้อความ บันทึก ตัว เลข วัน / เวลา สกุลเงิน Yes/No และชนิดข้อมูลของไฮเปอร์ลิงก์ได้ ถ้าคุณไม่ใส่ค่า เขตข้อมูลยังคงอยู่ ค่า null (ว่าง) จนกว่าคุณใส่ค่า หลังจากที่คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้น Access ใช้ค่านั้นกับระเบียนใหม่ใด ๆ ที่คุณเพิ่ม ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนค่าในระเบียนจากค่าเริ่มต้นเป็นค่าอื่น เว้นแต่ว่ากฎการตรวจสอบห้ามนี้

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลตาราง

เมื่อคุณตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลตาราง ตัวควบคุมที่คุณผูกกับเขตข้อมูลนั้นจะแสดงเป็นค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าเริ่มต้น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. บนแท็บทั่วไป พิมพ์ค่าในกล่องคุณสมบัติค่าเริ่มต้น

  ค่าที่คุณสามารถใส่คุณขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่ถูกตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์= date ()เมื่อต้องการแทรกวันปัจจุบันในเขตข้อมูลวัน / เวลา สำหรับตัวอย่างของค่าเริ่มต้น ดูตัวอย่างของค่าเริ่มต้นในภายหลังในบทความนี้

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม

โดยทั่วไป คุณตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมก็ต่อ เมื่อคุณไม่ผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูลตาราง หรือ เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูลในตารางอื่น

ตั้งค่าเริ่มต้น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. คลิกขวาตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยน แปลง แล้วคลิกคุณสมบัติ หรือกด F4

 3. คลิกแท็บทั้งหมด ในแผ่นคุณสมบัติ ค้นหาคุณสมบัติค่าเริ่มต้น แล้ว ใส่ค่าเริ่มต้นของคุณ

 4. กด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าแถวเริ่มต้นสำหรับกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

ตามค่าเริ่มต้น กล่องและคำสั่งผสมตัวควบคุมกล่องรายการแสดงรายการอยู่สองชนิด: ค่ารายการและค้นหารายการ รายการค่าตายรายการของข้อมูลที่อยู่ในคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ตัวควบคุมกล่องรายการคำสั่งผสมหรือกล่อง ที่อยู่ ในทางตรงข้าม รายการการค้นหารับข้อมูลจากเขตข้อมูลจากการค้นหา (เขตข้อมูลที่ใช้คิวรีเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากตารางอื่น), จากนั้นโหลดว่า ข้อมูลลงในคำสั่งผสมในกล่องตัวควบคุม

สำหรับค่ารายการและค้นหารายการ คุณสามารถระบุรายการใดรายการปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น แต่คุณทำตามขั้นตอนแตกต่างกันสำหรับแต่ละชนิดของรายการ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายการค่าและรายการการค้นหา

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายการค่า

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. คลิกขวากล่องหรือข้อความตัวควบคุมกล่องรายการ แล้วคลิกคุณสมบัติ หรือกด F4

 3. ให้แน่ใจว่า คุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ที่ประกอบด้วยรายการค่า ข้อมูลในรายการค่าจะล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ และโดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นรายการดังนี้: "ดี ตนิทรรศการ" ไม่ดี"

 4. ถ้าคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ประกอบด้วยคิวรี (สตริงของข้อความที่เริ่มต้นด้วยเลือก), ไปขั้นตอนชุดถัดไป

 5. ในกล่องคุณสมบัติค่าเริ่มต้น พิมพ์ต่อไปนี้:

  [control_name] ItemData (n)

  ในกรณีนี้ control_name คือ ชื่อของควบคุมกล่องรายการคำสั่งผสมหรือกล่อง และ n คือ จำนวนรายการที่คุณต้องการทำให้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของตัวควบคุม ดูที่ค่าในคุณสมบัติชื่อ อยู่ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมที่มีชื่อเจ้าของและคุณต้องการใช้ค่าที่สามในรายการที่เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถพิมพ์ต่อไปนี้ในกล่องคุณสมบัติค่าเริ่มต้น:

  [เจ้าของ] ItemData(2)

  คุณสามารถพิมพ์2แทนที่เป็น3เนื่องจากเป็นItemDataเป็นแบบฐานศูนย์ ซึ่งหมายความว่า จะเริ่มนับที่ศูนย์ ไม่ใช่

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้ว สลับกลับไปยังมุมมองฟอร์ม ค่าเริ่มต้นที่เลือกของคุณควรปรากฏในกล่องรายการหรือคำสั่งผสมเมื่อคุณเพิ่มระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายการการค้นหา

 1. เปิดตารางที่มีแหล่งข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. หมายเหตุค่าหลักที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณต้องการทำให้เป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Access ซ่อนเขตข้อมูลคีย์หลัก และ foreign ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูลคีย์ คลิกขวาที่เซลล์ในแถวส่วนหัวของตาราง คลิกยกเลิกซ่อนคอลัมน์ และในกล่องโต้ตอบยกเลิกซ่อนคอลัมน์ เลือกเขตข้อมูลหลักของคุณคลิ กปิด

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 4. เลือกเขตข้อมูลการค้นหา และบนแท็บทั่วไป ในกล่องคุณสมบัติค่าเริ่มต้น พิมพ์ค่าหลักที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 นี่คือค่าที่สอดคล้องกับรายการที่คุณต้องการทำให้เป็นค่าเริ่มต้น

  ตัวอย่าง สมมติว่า คุณมีผู้จำหน่าย 10 และคุณต้องการให้ชื่อของผู้ใช้บ่อยที่สุดของคุณปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณค้นหาค่าหลักที่ระบุโดยเฉพาะผู้จัดจำหน่ายที่ และคุณใส่ค่าที่สำคัญในกล่องคุณสมบัติค่าเริ่มต้น ของเขตข้อมูลที่ foreign key

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ สลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล และใส่ระเบียนใหม่ ค่าเริ่มต้นของคุณปรากฏในเขตข้อมูลการค้นหาของคุณเมื่อคุณเพิ่มระเบียน

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างของค่าเริ่มต้น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบายบางค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อใช้กับข้อมูลของคุณเอง

นิพจน์

ค่าเขตข้อมูลเริ่มต้น

1

1

"MT"

MT

"นิวยอร์ก N.Y."

นิวยอร์ก N.Y. (โปรดสังเกตว่า คุณต้องใส่ค่าในใบเสนอราคาถ้าเอกสารนั้นมีเครื่องหมายวรรคตอน)

""

สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์

Date( )

วันที่ของวันนี้

= ใช่

"ใช่" จะแสดงเป็นภาษาท้องถิ่นของคอมพิวเตอร์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×