การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่ในสิ่งพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบของกล่องข้อความที่มีอยู่เป็น เริ่มต้น สำหรับกล่องข้อความใหม่ในสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน รูปแบบและการตั้งค่าที่จะใช้กับกล่องข้อความใหม่จะรวมถึงตัวเลือกสีเติม น้ำหนักและสีของเส้น การตัดข้อความ การตั้งค่าระยะขอบของกล่องข้อความ การจัดแนว และคอลัมน์ ส่วนเส้นขอบศิลป์จะไม่สามารถใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่ได้

หมายเหตุ: รูปแบบที่คุณตั้งค่าในกล่องข้อความที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์จะใช้เฉพาะกับกล่องข้อความอื่นๆ ที่คุณสร้างในสิ่งพิมพ์เดียวกันเท่านั้น

  1. คลิกขวาที่กล่องข้อความที่มี รูปแบบที่คุณต้องการใช้เป็น ค่าเริ่มต้น

  2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ สีและเส้น

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการตั้งค่าไปใช้กับกล่องข้อความใหม่

  4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×