การตั้งค่าเพจแบบกำหนดเองใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อใช้ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถสร้างไซต์ที่ดูเหมือนมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วจากแม่แบบไซต์ เช่น แม่แบบไซต์ทีมและพื้นที่ทำงานเอกสาร จากนั้นคุณสามารถนำเพจใดเพจหนึ่งที่รวมอยู่ในแม่แบบมากำหนดเองต่อไปเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะของคุณเอง ตัวอย่างเช่น ผู้ออกแบบเว็บหลายคนกำหนดค่าโฮมเพจ (default.aspx) ของตนเองด้วยโลโก้ขององค์กรหรือทีม ชื่อที่ติดต่อ Web Part ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม บางครั้ง คุณอาจต้องการเอาสิ่งที่กำหนดเองออกแล้วกลับไปใช้ข้อกำหนดของไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตั้งค่าใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์เมื่อ

 • การกำหนดเองของคุณไม่ให้ผลออกมาดีเท่ากับที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น แม้ว่าการกำหนดเองอาจดูเหมือนที่คุณต้องการ แต่ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญบางอย่างในเพจต้นแบบอาจถูกเอาออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

 • ไซต์ของคุณได้รับการปรับรุ่นเป็น Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007 และคุณต้องการตั้งค่าใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ของไซต์เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะใหม่ๆ เช่น การเชื่อมโยงแบบแท็บไปยังไซต์ย่อย ถังรีไซเคิล เส้นทางอย่างละเอียดเพื่อให้ระบุได้ง่ายขึ้นว่าคุณอยู่บนเพจไหน และการค้นหาที่พัฒนาขึ้น

บทความนี้แสดงให้เห็นว่าจะระบุเพจที่กำหนดเองอย่างไร และจะตั้งค่าเพจที่กำหนดเองใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์ได้อย่างไร คุณสามารถตั้งค่าเพจใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์ได้ทั้งในไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 และไซต์ Office SharePoint Server 2007

ในบทความนี้

ข้อกำหนดของไซต์คืออะไร

ระบุหน้าแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าหน้าต้นแบบเริ่มต้นไปยังข้อกำหนดของไซต์

ตั้งค่าหน้าใหม่ไปยังข้อกำหนดของไซต์

ข้อกำหนดของไซต์คืออะไร

ข้อกำหนดของไซต์คือกลุ่มแฟ้มที่อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์และกำหนดชนิดที่ไม่ซ้ำกันของไซต์ SharePoint แม่แบบ SharePoint แต่ละแบบที่ปรากฏบนแท็บ เว็บไซต์ ของกล่องโต้ตอบ สร้าง จะมีพื้นฐานจากข้อกำหนดของไซต์ ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดของไซต์ข้อหนึ่งกำหนดคำจำกัดความของแม่แบบ 'ไซต์ทีม' 'ไซต์ว่าง' และ'พื้นที่ทำงานเอกสาร' และข้อกำหนดของไซต์อีกข้อหนึ่งกำหนดคำจำกัดความของแม่แบบ 'พื้นที่ทำงานการประชุมพื้นฐาน' 'พื้นที่ทำงานการประชุมเปล่า' 'พื้นที่ทำงานการประชุมหาข้อยุติ' 'พื้นที่การประชุมกลุ่มเพื่อสังสรรค์' และ 'พื้นที่ทำงานการประชุมหลายเพจ'

เมื่อคุณตั้งค่าเพจที่กำหนดเองใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์ เท่ากับคุณละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของเพจนั้นและเปลี่ยนเพจกลับไปเป็นเช่นที่กำหนดไว้แต่เดิมในข้อกำหนดของไซต์ แต่โปรดทราบว่าการกำหนดเองใดๆ ที่คุณกระทำไว้กับ Web Part จะไม่สูญหายไปตราบใดที่ Web Part เหล่านั้นยังคงอยู่ในโซน Web Part ซึ่งมีอยู่บนเพจข้อกำหนดของไซต์ โซน Web Part และ Web Part ภายในโซนเหล่านั้น ซึ่งคุณเพิ่มลงในเพจข้อกำหนดของไซต์จะถูกละทิ้งเมื่อคุณตั้งค่าเพจใหม่

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรก Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหาในโซน Web Part (โซนเริ่มต้น ไม่ใช่โซนที่คุณเพิ่มเข้าไป) บนเพจข้อกำหนดของไซต์ได้ เช่น โฮมเพจเริ่มต้น (default.aspx) จากนั้นจึงใส่เนื้อหาหรือข้อความที่กำหนดเองใน Web Part ถ้าคุณตั้งค่าเพจนั้นให้เป็นข้อกำหนดของไซต์ การเปลี่ยนแปลงอื่นทั้งหมดจะถูกละทิ้ง แต่ Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหาจะยังคงปราฏในโซนและยังคงมีเนื้อหาที่กำหนดเองซึ่งคุณใส่เข้าไป

คำสั่ง ตั้งค่าใหม่เป็นข้อกำหนดของไซต์ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับทุกเพจในไซต์ ถ้าไม่ได้สร้างเพจด้วยการกำหนดด้วยตนเองในเพจที่มีอยู่แล้ว แต่สร้างขึ้นจากเพจเปล่าหรือสร้างในโปรแกรมอื่นแล้วนำเข้ามาในไซต์ เพจจะไม่มีความเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของไซต์ คุณจึงไม่สามารถตั้งค่าใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น แม่แบบไซต์ทีมจะรวม default.master ฟอร์มรายการ เช่น DispForm.aspx และ EditForm.aspx รวมถึงเอกสาร Microsoft Office Word ที่เป็นแม่แบบสำหรับเอกสารในไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกันด้วย เพจใดๆ เหล่านี้สามารถตั้งค่าใหม่ได้เพราะรวมอยู่ในข้อกำหนดของไซต์ แต่เพจใหม่ใดๆ ที่สร้างจาก default.master, เพจ ASPX เปล่าใหม่ และฟอร์มรายการที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้

หมายเหตุ: การตั้งค่าเพจที่กำหนดเองใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์จะคืนค่าเพจกลับไปอยู่ในสภาพเดิม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังทำงานกับเพจที่อยู่ในไลบรารีเอกสาร คุณจะมีอีกทางเลือกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เพจต้นแบบอยู่ในแกลเลอรีเพจต้นแบบซึ่งเป็นไลบรารีเอกสาร และคุณสามารถใช้การกำหนดรุ่นสำหรับแฟ้มในไลบรารีเอกสารได้ ถ้าคุณมีคุณลักษณะการกำหนดรุ่นเปิดอยู่สำหรับแกลเลอรีเพจต้นแบบขณะที่ปรับเปลี่ยนเพจต้นแบบ คุณก็สามารถย้อนกลับไปที่รุ่นก่อนหน้านี้ได้ในภายหลังแทนที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยการตั้งค่ากลับไปเป็นข้อกำหนดของไซต์ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดรุ่นได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ระบุเพจที่กำหนดเอง

เริ่มจากการระบุเพจที่กำหนดเองในไซต์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเปิดไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007 แล้วมองหาในรายการโฟลเดอร์สำหรับเพจที่มีไอคอน เพจถูกกำหนดเอง ซึ่งอยู่ติดกับชื่อแฟ้ม ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ชื่อแฟ้มที่มีไอคอน 'เพจถูกกำหนดเอง'

คุณยังสามารถสร้างรายงานใน Office SharePoint Designer 2007 เพื่อแสดงรายการเพจที่กำหนดเองทั้งหมดในไซต์ได้

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการสร้างรายงานให้

 2. บนเมนู ไซต์ ให้ชี้ไปที่ รายงาน แล้วชี้ไปที่ เนื้อหาที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก เพจแบบกำหนดเอง

  รายงานเปิดขึ้นโดยแสดงเพจทั้งหมดในไซต์ และคอลัมน์ กำหนดเอง ที่ระบุว่าเนื้อหาใดที่กำหนดเองสำหรับเพจนั้น

 3. เมื่อต้องการแสดงเฉพาะเพจที่กำหนดเอง ให้คลิกลูกศรลงทางขวาของคอลัมน์ กำหนดเอง แล้วคลิก ใช่

  ขณะนี้รายงานจะแสดงเฉพาะเพจที่กำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเพจต้นแบบเริ่มต้นใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์

เมื่อคุณสร้างไซต์ SharePoint หลายเพจของไซต์ใช้โครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน แบบอักษร และการจัดรูปแบบจากเพจต้นแบบเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ในไซต์ทีมของ Windows SharePoint Services 3.0 เพจต้นแบบเริ่มต้นมีชื่อว่า default.master นี่เป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำถ้าคุณได้กำหนดเพจต้นแบบเริ่มต้นด้วยตนเองแต่ต้องการตั้งค่าใหม่ให้ใช้ข้อกำหนดของไซต์ เพจใดๆ ที่แนบอยู่กับเพจต้นแบบเริ่มต้นที่กำหนดเองจะแนบกับแฟ้มรุ่นที่ตั้งค่าใหม่ ไม่ใช่สำเนา

หมายเหตุ: การตั้งค่าเพจที่กำหนดเองใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์จะคืนค่าเพจกลับไปอยู่ในสภาพเดิม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังทำงานกับเพจต้นแบบ คุณจะมีอีกทางเลือกหนึ่ง เพจต้นแบบอยู่ในแกลเลอรีเพจต้นแบบซึ่งเป็นไลบรารีเอกสาร และคุณสามารถใช้การกำหนดรุ่นสำหรับรายการในบัญชีรายการและแฟ้มในไลบรารีเอกสารได้ ถ้าคุณมีคุณลักษณะการกำหนดรุ่นเปิดอยู่สำหรับแกลเลอรีเพจต้นแบบขณะที่ปรับเปลี่ยนเพจต้นแบบ คุณก็สามารถย้อนกลับไปที่รุ่นก่อนหน้านี้ได้ในภายหลังแทนที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยการตั้งค่ากลับไปเป็นข้อกำหนดของไซต์ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดรุ่นได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดเว็บไซต์ที่มีเพจต้นแบบที่กำหนดเองอยู่

 2. คลิกขวาที่เพจต้นแบบที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่ เช่น default.master แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่เป็นข้อกำหนดของไซต์ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ใน รายการโฟลเดอร์ เพจต้นแบบอยู่ในโฟลเดอร์ เพจต้นแบบ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ _catalogs ในไซต์

  ข้อความเตือนแจ้งให้คุณทราบว่าเนื้อหาของเพจต้นแบบจะถูกเขียนทับ แต่จะมีการสร้างสำเนาสำรองข้อมูลของเพจปัจจุบัน

 3. คลิก ใช่

  สำเนาของหน้าต้นแบบกำหนดเองจะถูกวางในไดเรกทอรีเดียวกันกับที่อยู่หน้าต้นแบบใหม่ และตั้งชื่อไฟล์ name_copy(1) ชื่อไฟล์ที่อยู่ชื่อไฟล์ต้นฉบับ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  รายการโฟลเดอร์ที่แสดงสำเนาสำรองข้อมูลของเพจต้นแบบที่กำหนดเอง

  หมายเหตุ: เพจ default.master จะไม่มีไอคอน เพจถูกกำหนดเอง ระบุไว้อีกต่อไปเพราะเพจถูกตั้งค่าใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเพจใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์

ถ้าคุณกำหนดเพจที่เดิมสร้างจากแม่แบบ SharePoint ด้วยตนเอง คุณก็สามารถตั้งค่าใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์ได้

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 เปิดเว็บไซต์ที่มีเพจที่กำหนดเองอยู่

 2. คลิกขวาที่เพจที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่เป็นข้อกำหนดของไซต์ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่เป็นข้อกำหนดของไซต์ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: คำสั่งตั้งค่าใหม่ไม่สามารถใช้ได้สำหรับทุกเพจในไซต์ ถ้าไม่ได้สร้างเพจด้วยการกำหนดด้วยตนเองในเพจที่มีอยู่แล้ว แต่สร้างขึ้นจากเพจเปล่าหรือสร้างในโปรแกรมอื่นแล้วนำเข้ามาในไซต์ เพจจะไม่มีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของไซต์ คุณจึงไม่สามารถตั้งค่าใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น แม่แบบไซต์ทีมจะรวม default.master ฟอร์มรายการ เช่น DispForm.aspx และ EditForm.aspx รวมถึงเอกสาร Microsoft Office Word ที่เป็นแม่แบบสำหรับเอกสารในไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกันด้วย เพจใดๆ เหล่านี้สามารถตั้งค่าใหม่ได้เพราะรวมอยู่ในข้อกำหนดของไซต์ แต่เพจใหม่ใดๆ ที่สร้างจาก default.master, เพจ ASPX เปล่าใหม่ และฟอร์มรายการที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้

  ข้อความเตือนแจ้งให้คุณทราบว่าเนื้อหาของเพจจะถูกเขียนทับ แต่สำเนาสำรองข้อมูลของเพจปัจจุบันจะถูกสร้างขึ้น

 3. คลิก ใช่

  สำเนาของหน้าแบบกำหนดเองจะถูกวางในไดเรกทอรีเดียวกันที่หน้าการตั้งค่าใหม่อยู่ และตั้งชื่อไฟล์ name_copy(1) ที่ชื่อไฟล์เป็นชื่อไฟล์ต้นฉบับ

  เคล็ดลับ: โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเบราว์เซอร์ใน Windows SharePoint Services 3.0 เพื่อตั้งค่าเพจใหม่ให้เป็นข้อกำหนดของไซต์ จะไม่มีการสร้างสำเนาสำรองข้อมูลของเพจที่กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตั้งค่าเพจใหม่ใน Office SharePoint Designer 2007 จะมีการสร้างสำเนาสำรองข้อมูลขึ้น สำเนาสำรองข้อมูลมีประโยชน์เพราะยังมีเนื้อหาที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในเพจ เช่น โซน Web Part และ Web Part ภายในโซนเหล่านั้น ซึ่งคุณเพิ่มลงในเพจ คุณสามารถคัดลอกและวางเนื้อหาใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้จากสำเนาไปยังเพจที่เพิ่งตั้งค่าใหม่ได้

 4. ถ้าเพจที่กำหนดเองของคุณมีโซน Web Part ที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อกำหนดของไซต์ โซน Web Part เพิ่มเติมเหล่านั้น และ Web Part ภายในโซนเหล่านั้น จะถูกเอาออกเมื่อมีการตั้งค่าเพจใหม่ ให้ตรวจดูว่าเพจที่ตั้งค่าใหม่รวม Web Part ทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่ คุณสามารถเพิ่ม Web Part ใดๆ ที่ขาดหายไปกลับเข้าไปในเพจที่เพิ่งตั้งค่าใหม่ได้ด้วยการเปิดสำเนาสำรองข้อมูลของเพจที่กำหนดเอง จากนั้นจึงคัดลอกและวาง Web Part ลงบนเพจที่ตั้งค่าใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×