การตั้งค่าเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล เพื่อควบคุมการตั้งค่ารูปแบบ การพิมพ์ ผลรวมย่อย และตัวกรองสำหรับเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable

ชื่อแหล่งข้อมูล    แสดงชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

ชื่อที่กำหนดเอง    แสดงชื่อของเขตข้อมูลปัจจุบันในรายงาน PivotTable หรือชื่อแหล่งข้อมูลถ้ามีไม่มีชื่อที่กำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแบบกำหนดเอง คลิกข้อความในกล่อง และแก้ไขชื่อ

เค้าโครงและพิมพ์

ส่วนเค้าโครง

แสดงป้ายชื่อรายการในแบบเค้าร่าง    คลิกเพื่อแสดงรายการเขตข้อมูลในแบบเค้าร่าง

แสดงป้ายชื่อจากเขตข้อมูลถัดไปในคอลัมน์เดียวกัน (แบบกะทัดรัด)    เลือกหรือล้างเพื่อแสดงหรือซ่อนป้ายชื่อจากเขตข้อมูลถัดไปในคอลัมน์เดียวกันหรือฟอร์มแบบกะทัดรัด การกระทำนี้จะสลับเพื่อเปิดหรือปิดการแสดงแบบกระทัดรัดสำหรับเขตข้อมูลที่เลือก กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือก แสดงรายการในแบบเค้าร่าง แล้วเท่านั้น

แสดงผลรวมย่อยที่ด้านบนสุดของแต่ละกลุ่ม    เลือกหรือล้างเพื่อแสดงผลรวมย่อยที่ด้านบนสุดของแต่ละกลุ่ม กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือก แสดงรายการในแบบเค้าร่าง แล้วเท่านั้น

แสดงป้ายชื่อรายการในฟอร์มตาราง     คลิกเพื่อแสดงรายการเขตข้อมูลในฟอร์มตาราง การตั้งค่านี้มีผลต่อเขตข้อมูลในพื้นที่ของป้ายชื่อแถวเท่านั้น

แทรกบรรทัดว่างต่อท้ายแต่ละรายการ    เลือกเพื่อให้ระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างรายการ เช่น ผลรวมย่อย ด้วยการแทรกบรรทัดว่างต่อท้ายแต่ละรายการ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงรายการเขตข้อมูลโดยไม่มีบรรทัดว่าง

หมายเหตุ: คุณสามารถนำอักขระและการจัดรูปแบบเซลล์ไปใช้กับแถวว่างได้ แต่คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลในแถวนั้น

แสดงรายการที่ไม่มีข้อมูล    เลือกหรือล้างเพื่อแสดงหรือซ่อนรายการที่ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูล OLAP

ส่วนการพิมพ์

แทรกตัวแบ่งหน้าต่อท้ายแต่ละรายการ    เลือกหรือล้างเพื่อแทรกหรือไม่แทรกตัวแบ่งหน้าต่อท้ายแต่ละรายการเมื่อพิมพ์รายงาน PivotTable

ผลรวมย่อยและตัวกรอง

ส่วนผลรวมย่อย

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • อัตโนมัติ ช้ฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล

  • ไม่มี แสดงเขตข้อมูลโดยไม่มีผลรวมย่อย

  • กำหนดเอง เปิดใช้งานการเลือกฟังก์ชันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นผลรวมย่อย

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ผลรวม

ผลรวมของค่า ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่เป็นตัวเลข

นับจำนวน

จำนวนของค่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับการใช้ฟังก์ชันCOUNTAแผ่นงาน นับเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข

Average

ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

Max

ค่ามากที่สุด

Min

ค่าน้อยที่สุด

Product

ผลคูณของค่าต่างๆ

Count Nums

จำนวนของค่าที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเหมือนกับเวิร์กชีตฟังก์ชันCOUNT

StDev

ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

StDevp

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

Var

ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

Varp

ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  • หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเองกับแหล่งข้อมูล OLAP

ส่วนการกรอง

รวมรายการใหม่ไว้ในตัวกรองด้วยตนเอง    เลือกหรือล้างเพื่อรวมหรือคัดรายการใหม่ใดๆ ออกในรายงาน PivotTable โดยมีตัวกรองที่นำไปใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×