การตั้งค่าเขตข้อมูลเพื่อใช้สำหรับชื่อเรื่องผลลัพธ์การค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหารายการในเครื่องมือรายการ คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่จะใช้สำหรับชื่อเรื่องของผลลัพธ์การค้นหา

  1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

  2. คลิก การตั้งค่าและตัวเลือก

  3. คลิกเมนูแบบหล่นลง ใช้เขตข้อมูลนี้สำหรับชื่อเรื่องผลลัพธ์การค้นหา แล้วคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  4. บันทึกและประกาศการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×