การตั้งค่าอีเมล Outlook

ขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าบัญชีอีเมลที่ใช้บนพีซีของคุณ คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลอื่นๆ ใน Outlook ได้ รวมทั้งบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนและบัญชีผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณได้

ใช้ Outlook การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลของคุณ

ในหลายกรณี Outlook จะตั้งค่าเฉพาะอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณให้คุณ

 1. ใน Outlook ให้เลือกแท็บ ไฟล์

  สกรีนช็อตส่วนทางซ้ายของ Ribbon ของ Outlook กับไฟล์ที่เลือก
 2. ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

  คำสั่ง เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ในมุมมอง Backstage
 3. บนหน้า การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติ ให้ใส่ชื่อ อีเมลแอดเดรส และรหัสผ่าน แล้วเลือก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากเลือก ถัดไป ให้ตรวจสอบอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง ถ้าทั้งสองอย่างถูกต้อง ให้ดู ส่วนถัดไป

 4. เลือก Finish

การตั้งค่าอัตโนมัติไม่ทำงานหรือฉันมีบัญชี POP หรือ IMAP

ถ้าคุณมีบัญชี POP หรือ IMAP หรือการตั้งค่าอัตโนมัติล้มเหลว คุณสามารถเลือก ติดตั้งด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เพื่อใส่การตั้งค่าด้วยตนเองได้

หมายเหตุ: 

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชีด้วยตนเอง

บัญชี Office 365 for business

คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือก ตั้งค่าด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม สำหรับบัญชี Office 365 for business ได้ ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการตั้งค่าบัญชี Office 365 for business เราสามารถ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการตั้งค่า Outlook หลายอย่าง ให้คุณโดยอัตโนมัติได้

บัญชีผู้ใช้ Exchange

คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือก ตั้งค่าด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ สำหรับบัญชี Exchange ได้ ถ้าคุณตรวจสอบที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ และยืนยันว่าถูกต้องแล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณโดยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ และเปิดเข้าหนึ่งในไซต์โปรดของคุณ ถ้าคุณสามารถเรียกดูเว็บได้ ให้ไปต่อที่ขั้นตอนถัดไป

 2. ลองเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณโดยใช้ Outlook บนเว็บ ถ้าคุณไม่ทราบที่อยู่ Outlook บนเว็บของคุณ ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณควรจะสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณได้

  ถ้าสำเร็จ ปัญหาน่าจะเกิดจากโปรแกรม Outlook ดู ซ่อมแซมแอปพลิเคชัน Office

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดู ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

บัญชี Gmail

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มบัญชี Gmail ไปยัง Outlookคุณจะต้อง เตรียมบัญชี Gmail ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อกับ Outlook และ Office 365 จากนั้น นำเข้า Gmail ไปยัง Outlook โดยทั่วไปแล้ว เหตุผลที่ Outlook เพิ่มบัญชี Gmail ไม่สำเร็จเกิดจากรหัสผ่านของแอปขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณต้องการหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชี Gmail ของคุณ ให้ดู การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP

บัญชี Yahoo!

เพื่อให้สามารถส่งและรับจดหมายด้วยบัญชี Yahoo! ของคุณได้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ อย่างหนึ่งที่ https://login.yahoo.com/

 1. เลือกชื่อของคุณที่มุมบนขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือก ข้อมูลบัญชี

 2. เลือก ความปลอดภัยของบัญชี ในบานหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้นเปิด อนุญาตแอปที่ใช้การลงชื่อเข้าใช้ที่ปลอดภัยน้อยกว่า

ถ้าคุณต้องการหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชี Yahoo ของคุณ ให้ดู การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP

บัญชีอื่นๆ ทั้งหมด

สำหรับบัญชีอื่นๆ ทั้งหมดคุณสามารถใช้ตัวเลือกการตั้งค่าด้วยตนเองได้ บัญชีอื่นๆ ส่วนใหญ่จะใช้ IMAP แต่บางบัญชีอาจใช้ POP คุณจำเป็นต้องทำการตั้งค่าหลายอย่างก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน ได้แก่ ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าและขาออก พอร์ต และการตั้งค่า SSL ถ้าคุณมีบัญชี Outlook.com คุณจะพบการตั้งค่าเหล่านได้ข้างล่างนี้ แต่ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลของผู้ให้บริการอื่น คุณสามารถติดต่อขอข้อมูลจากฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการ หรือเข้าไปดูที่ การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ในนั้นจะมีรายการการตั้งค่าของผู้ให้บริการอีเมลทีเป็นที่นิยมที่สุดอยู่เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของ Outlook.com:   

 • ชนิดบัญชี: IMAP

 • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า: imap-mail.outlook.com

 • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก: smtp-mail.outlook.com

 • พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP): 993

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL

 • พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 587

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: TLS

ใช้การตั้งค่าด้วยตนเองหรือตัวเลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ
 1. เลือก ตั้งค่าด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม แล้วคลิก ถัดไป

  ใช้การตั้งค่าด้วยตนเองใน Outlook 2013
 2. เลือก POP หรือ IMAP แล้วคลิก ถัดไป

 3. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อและอีเมลแอดเดรสของคุณ

  • ชนิดบัญชี: มักเป็น IMAP

  • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า

  • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก

  • ชื่อผู้ใช้: นี่คืออีเมลแอดเดรสแบบเต็มของคุณ

  • รหัสผ่าน

 4. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์ขาออก แล้วเลือกกล่องสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องใช้การรับรองความถูกต้อง

 5. บนแท็บ ขั้นสูง ให้ใส่ข้อมูลที่คุณได้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือได้จากหัวข้อ การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP การตั้งค่าทั่วไปมีดังต่อไปนี้

  • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP): 993

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL

  • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465 หรือ 587

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL หรือ TLS

 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ยังไม่สามารถทำให้คุณตั้งค่าบัญชีของคุณได้ ให้ดู ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

ด้านบนของหน้า

ดูวิดีโอ

ตัวช่วยสร้างบัญชีอัตโนมัติ คือวิธีที่เร็วที่สุดในการตั้งค่าบัญชีของคุณใน Outlook 2013 หรือ Outlook 2016

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าคุณกำลังพยายามตั้งค่าบัญชี Office 365 และคุณกำลังมีปัญหา เราสามารถวินิจฉัยและแก้ไข Outlook ปัญหาการตั้งค่าทั่วไปสำหรับคุณได้ ถ้าเครื่องมืออัตโนมัติของเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ใช้ Office 365 หรือคุณต้องการพูดคุยกับฝ่ายสนับสนุน คุณสามารถติดต่อ Answer Desk

เริ่มต้นใช้งาน

ให้เราแก้ไขปัญหาของคุณ
วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา Outlook โดยอัตโนมัติ

วิธีใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่หรือไม่
ติดต่อ Answer Desk

ด้านบนของหน้า

Outlook สนับสนุนบัญชีผู้ใช้ 2010 Microsoft Exchange POP3 และ IMAP ISP หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณสามารถให้ข้อมูลในการกำหนดค่าที่คุณต้องมีในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณใน Outlook ได้

บัญชีผู้ใช้อีเมลรวมอยู่ในโปรไฟล์ โปรไฟล์ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ ไฟล์ข้อมูล และการตั้งค่าที่ระบุตำแหน่งที่ข้อความอีเมลของคุณถูกบันทึก โปรไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ให้ดูที่ สร้างโปรไฟล์

เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลเมื่อคุณเริ่ม Outlook 2010 เป็นครั้งแรก

ถ้าคุณยังใหม่กับ Outlook หรือกำลังติดตั้ง Outlook 2010 ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ฟีเจอร์การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติจะเริ่มทำงานและช่วยคุณกำหนดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ การตั้งค่านี้จะใช้เพียงแค่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณเท่านั้น ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าได้โดยอัตโนมัติ คุณต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่างๆ ด้วยตนเอง

 1. เริ่ม Outlook

 2. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก ถัดไป

  หน้าต่างการเริ่มต้น Outlook 2010

 3. เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก ใช่ แล้วคลิก ถัดไป

 4. ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ที่มีบัญชีผู้ใช้อีเมลถูกเลือกไว้

  ถ้าคุณใส่ที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย outlook.com หรือ msn.com คุณต้องใช้ Microsoft Outlook Hotmail Connector เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลเหล่านี้ ให้ดูที่ ใช้บัญชีผู้ใช้ Outlook.com ใน Outlook

  หมายเหตุ: เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนเครือข่ายสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange Server แล้ว ข้อมูลจดหมายของคุณจะถูกแทรกเข้ามาโดยอัตโนมัติ กล่องรหัสผ่านไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากใช้รหัสผ่านของเครือข่ายของคุณ

  ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าจะปรากฏในขณะที่บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกกำหนดค่า กระบวนการในการตั้งค่านี้อาจใช้เวลาหลายนาที

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ระบุการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลกำลังได้รับการกำหนดค่า

  ถ้าความพยายามเริ่มต้นในการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณล้มเหลว จะสามารถทำความพยายามครั้งที่สองได้โดยการใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับไปยังเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ ให้คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ ถ้าการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับยังล้มเหลว แสดงว่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าโดยอัตโนมัติได้

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ระบุบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถกำหนดค่าได้

  คลิก ลองใหม่ หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลโดยใช้การตั้งค่าขั้นสูง

  หลังจากที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้เป็นผลสำเร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่นได้อีกโดยการคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่น

  การแจ้งให้ทราบว่าบัญชีผู้ใช้ได้รับการกำหนดค่าแล้ว

 5. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook

แม้ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลเมื่อเรียกใช้ Outlook ในครั้งแรก แต่คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลแรกหรือเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

  มุมมอง Backstage และคำสั่ง เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ที่มีบัญชีผู้ใช้อีเมลถูกเลือกไว้

  ถ้าคุณใส่ที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย outlook.com หรือ msn.com คุณต้องใช้ Microsoft Outlook Hotmail Connector เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลเหล่านี้ ให้ดูที่ ใช้บัญชีผู้ใช้ Outlook.com ใน Outlook

  หมายเหตุ: เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนเครือข่ายสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange Server แล้ว ข้อมูลจดหมายของคุณจะถูกแทรกเข้ามาโดยอัตโนมัติ กล่องรหัสผ่านไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากใช้รหัสผ่านของเครือข่ายของคุณ

  ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าจะปรากฏในขณะที่บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกกำหนดค่า กระบวนการในการตั้งค่านี้อาจใช้เวลาหลายนาที

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ระบุการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลกำลังได้รับการกำหนดค่า

  ถ้าความพยายามเริ่มต้นในการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณล้มเหลว จะสามารถทำความพยายามครั้งที่สองได้โดยการใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับไปยังเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ ให้คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ ถ้าการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับยังล้มเหลว แสดงว่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าโดยอัตโนมัติได้

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ระบุบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถกำหนดค่าได้

  คลิก ลองใหม่ หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลโดยใช้การตั้งค่าขั้นสูง

  หลังจากที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้เป็นผลสำเร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่นได้อีกโดยการคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่น

  การแจ้งให้ทราบว่าบัญชีผู้ใช้ได้รับการกำหนดค่าแล้ว

 4. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก เสร็จสิ้น

  ถ้าคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange Server คุณต้องออกจาก Outlook และเริ่ม Outlook ใหม่ก่อนที่บัญชีผู้ใช้จะปรากฏและสามารถใช้ได้ใน Outlook

หมายเหตุ:  ถ้าโปรไฟล์ของคุณมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server แล้ว และคุณต้องการเพิ่มอีกบัญชีหนึ่ง คุณต้องใช้การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ เมื่อต้องการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange Server เพิ่มเติมด้วยตนเอง คุณต้องออกจาก Outlook แล้วใช้โมดูล จดหมาย ในแผงควบคุม

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange หรือ POP หรือ IMAP กับอีเมล Outlook 2007 โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง คุณจะต้องพิมพ์อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านในการตั้งค่า Microsoft Outlook 2007 เพื่อเข้าถึงอีเมลใน Exchange ของคุณ Outlook ใช้กระบวนการที่เรียกว่า การค้นหาอัตโนมัติ เพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณและตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange กับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณอาจสามารถตั้งค่า Outlook 2007 ด้วยตนเองเพื่อเจ้าถึงบัญชีอีเมลของคุณโดยใช้ Post Office Protocol (POP) หรือ Internet Message Access Protocol (IMAP) อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้กระบวนการ การค้นหาอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange กับบัญชีของคุณ ถ้าคุณใช้ POP หรือ IMAP คุณจะไม่สามารถใช้ปฏิทินและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ Exchange เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange กับอีเมลของคุณใน Outlook 2007

หมายเหตุ: Outlook 2007 สนับสนุนการเชื่อมต่อ Exchange เพียงหนึ่งรายการต่อโปรไฟล์ Outlook เท่านั้น ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเพิ่มการเชื่อมต่อ Exchange ที่สองไปยังโปรไฟล์ Outlook 2007 คุณอาจต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันต้องรู้อะไรอีก ในบทความนี้

 1. เปิด Outlook 2007 ถ้าตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Outlook 2007 เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป

 2. บนหน้า ที่อยู่อีเมล ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

  • ถ้าตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Outlook 2007 ไม่เปิดขึ้นมา บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บ อีเมล ให้คลิก ใหม่

 3. บนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติOutlook อาจพยายามกรอกข้อมูลการตั้งค่า ชื่อของคุณ และ ที่อยู่อีเมล โดยอัตโนมัติซึ่งยึดตามวิธีที่คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้ามีการกรอกข้อมูลการตั้งค่า และข้อมูลนั้นถูกต้อง ให้คลิก ถัดไป เพื่อให้ Outlook เสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  • ถ้าไม่มีการกรอกข้อมูลในการตั้งค่าในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ทำดังต่อไปนี้:

   • พิมพ์การตั้งค่าที่ถูกต้องโดยยึดตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

   • ถ้าชื่อในกล่อง ชื่อของคุณ ไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องตั้งค่าตัวเลือกในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ใหม่ก่อนที่คุณจะแก้ไขชื่อของคุณ เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกใหม่ ให้เลือกตัวเลือกแล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง

 4. หลังจากคุณคลิก ถัดไป บนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ของตัวช่วยสร้าง Outlook จะทำการค้นหาแบบออนไลน์เพื่อหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

  Outlook 2007 จะแสดงข้อความที่ถามว่าคุณจะอนุญาตให้เว็บไซต์ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่ Outlook ต้องเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงข้อความนี้ทุกครั้งที่การค้นหาโดยอัตโนมัติทำงาน ให้เลือก ไม่ต้องถามฉันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้อีก แล้วคลิก อนุญาต

  Outlook 2007 จะดำเนินการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณต่อ คุณจะถูกขอให้ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณก่อนที่ Outlook 2007 จะสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็ม (เช่น mano@contoso.com) เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณหลายครั้งก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ

  • ถ้า Outlook สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ที่ระบุว่า บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้รับการกำหนดค่าเพื่อใช้ Exchange สำเร็จแล้ว คลิก เสร็จสิ้น

  • ถ้า Outlook ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ดูที่ ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรอีก ในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ POP หรือ IMAP ไปยังอีเมลของคุณใน Outlook 2007

คุณสามารถตั้งค่า Outlook 2007 ให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ POP3 หรือ IMAP4 ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2007 คุณยังอาจสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Exchange แทนที่จะผ่าน POP3 หรือ IMAP4 การเชื่อมต่อโดยใช้ Exchange ทำให้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ปฏิทินและการทำงานร่วมกันอื่นๆ ที่คุณไม่สามารถใช้ได้ถ้าคุณเชื่อมต่อผ่าน IMAP4 หรือ POP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรอีก ในบทความนี้

 1. เปิด Outlook กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิด Outlook ครั้งแรก ถ้ากล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ไม่เปิดขึ้นเมื่อคุณเปิด Outlook ครั้งแรก ให้ทำดังนี้

  • บนเมนู Tools ให้คลิก Account Settings

  • ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บ อีเมล ให้คลิก สร้าง

 2. บนหน้า เลือกบริการอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Microsoft Exchange, POP, IMAP หรือ HTTP แล้ว จากนั้นคลิก ถัดไป

 3. บนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง ที่ด้านล่างของหน้า

 4. คลิก อินเทอร์เน็ตอีเมล > ถัดไป

 5. บนหน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้พิมพ์ ชื่อ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นเมื่อคุณส่งอีเมลจากบัญชีผู้ใช้นี้

  • ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมล

 6. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • ภายใต้ ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก IMAP หรือ POP3 พิจารณาใช้ IMAP ทั้งนี้เนื่องจาก IMAP สนับสนุนฟีเจอร์มากกว่า

  • ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้พิมพ์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP จะเป็น outlook.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ ในบทความนี้

  • ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้พิมพ์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะเป็น smtp.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ ในบทความนี้

 7. ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ ที่อยู่อีเมล ของคุณ

  • ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์ รหัสผ่าน ของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook จำรหัสผ่านของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน

 8. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม จากนั้นกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ดังนี้

  บนแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก เลือก เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง

  บนแท็บ ขั้นสูง:

  • ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) หรือ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) ที่อยู่ถัดจาก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ ให้เลือก SSL ในรายการ

  • ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ที่อยู่ติดกับ ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ ให้เลือก TLS แล้วคลิก ตกลง

  • ถ้าคุณกำลังใช้ POP3 และต้องการเก็บสำเนาของข้อความของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ การส่ง ให้เลือก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ ข้อความทั้งหมดจะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์และจะถูกเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 9. ในหน้า เพิ่มการตั้งค่าอีเมลใหม่ ให้คลิก ถัดไป

 10. ในหน้า ขอแสดงความยินดี ให้คลิก เสร็จสิ้น ปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 11. ในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ปิด

 12. ถ้าคุณกำลังใช้ IMAP4 ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณว่า คุณต้องการดาวน์โหลดโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่คุณเพิ่มหรือไม่ คลิก ใช่ ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook 2007 เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงโครไนซ์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Outlook 2007 ให้ดูเอกสารวิธีใช้ที่มาพร้อมกับ Outlook 2007

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App

 2. บนแถบนำทางของ Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP หรือ IMAP

 3. ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 หรือ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่นั้นจะแสดงรายการบนหน้า การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP หรือ IMAP ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือการตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเป็นชนิดที่ต้องมีการลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ Outlook หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออกแล้วลองเชื่อมต่อโดยใช้ Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App

 • ถ้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ไม่สามารถเชื่อมต่อคุณกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • โปรดรอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง

  • ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณทันที ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมอีเมลที่สนับสนุน POP หรือ IMAP เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP ให้ดูที่ ใช้โปรแกรมอีเมล IMAP หรือ POP

  • ถ้าคุณรู้ชื่อของผู้ที่จัดการกล่องจดหมายของคุณ (บางครั้งเรียกว่า ผู้ดูแลระบบอีเมล) ให้ติดต่อบุคคลนั้นและรายงานข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับ Outlook

 • Outlook 2007 สนับสนุนบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange เพียงหนึ่งรายการต่อโปรไฟล์ Outlook เท่านั้น ถ้าคุณพยายามเพิ่มการเชื่อมต่อ Exchange ที่สองขณะที่ Outlook กำลังทำงานอยู่ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้

  คุณไม่สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange ลงในโปรไฟล์นี้ ขณะที่ Outlook กำลังทำงานอยู่ ให้ปิด Outlook และใช้ไอคอน จดหมาย ใน แผงควบคุม เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange

 • ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อ Exchange ในโปรไฟล์ Exchange ของคุณอยู่แล้ว คุณอาจต้องลบโปรไฟล์ปัจจุบันหรือสร้างโปรไฟล์ใหม่ก่อนที่คุณจะสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ Exchange ให้ดู นำบัญชีอีเมลออกจาก Outlook

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×