การตั้งค่าอีเมลใน Outlook for Mac 2011

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Outlook for Mac สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติจากผู้ให้บริการอีเมลที่ได้รับความนิยมมากมายเช่น Outlook.com (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Hotmail), AOL, Gmail, MobileMe และ Yahoo

ถ้า Outlook ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่าด้วยตนเอง เมื่อตั้งค่าด้วยตนเอง คุณต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เช่น ชนิดบัญชีผู้ใช้และที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์จดหมาย Outlook สนับสนุนทั้งบัญชีผู้ใช้ POP และ IMAP เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละชนิดของบัญชีผู้ใช้ ดู การตั้งค่าพื้นฐานบัญชีผู้ใช้ POP และ การตั้งค่าพื้นฐานบัญชีผู้ใช้ IMAP

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange

 1. เปิด Outlook for Mac 2011 บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าบัญชีผู้ใช้นี้เป็นบัญชีแรกที่คุณสร้างใน Outlook 2011 ภายใต้ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้ Exchange

  ถ้าคุณเคยสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลสำหรับที่อยู่อีเมลอื่นมาก่อน ที่มุมล่างของกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ปุ่ม เพิ่มบัญชีผู้ใช้ จากนั้นคลิก Exchange

 2. บนหน้า ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ

 3. ภายใต้ การรับรองความถูกต้อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้ว

 4. ใน กล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ ใน กล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก กำหนดค่าโดยอัตโนมัติ แล้ว จากนั้นคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 6. หลังจากที่คุณคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook จะทำการค้นหาแบบออนไลน์เพื่อค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ในกล่องโต้ตอบที่ถามว่าคุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์กำหนดการตั้งค่าของคุณหรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้คำตอบของฉันสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เสมอ จากนั้นคลิก อนุญาต

 7. ถ้า Outlook สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะเห็นบัญชีผู้ใช้ที่คุณสร้างในกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้ ปิดกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้ ถ้า Outlook ไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ดูส่วนถัดไปในบทความนี้

เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมเพิ่มเติม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  บัญชีผู้ใช้ในเมนูเครื่องมือ

 2. ที่มุมล่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ บัญชี คลิก เพิ่ม  ปุ่ม เพิ่มบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก อีเมล

 3. ใส่อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก เพิ่มบัญชี

  ถ้าปุ่มเพิ่มบัญชีผู้ใช้ไม่พร้อมใช้งาน

  • ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึงเขตข้อมูลที่จำเป็นต่อไปนี้: ชื่อผู้ใช้ชนิดเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า และ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ถ้าบริการอีเมลของคุณจำเป็นต้องใช้ Secure Sockets Layer (SSL) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออกหรือเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อ สำหรับเซิร์ฟเวอร์นั้น

  • ใช้ข้อมูลจากตารางด้านล่างโดยยึดตามบัญชีผู้ใช้ Outlook.com:

  เขตข้อมูล

  POP

  IMAP

  เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

  pop3.live.com

  imap-mail.outlook.com

  พอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

  995

  993

  เซิร์ฟเวอร์ขาออก

  smtp.live.com

  smtp-mail.outlook.com

  พอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออก

  587

  587

  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการเพิ่มบัญชี บัญชีจะปรากฏในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ บัญชี และ Outlook จะเริ่มดาวน์โหลดข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจต้องให้คุณเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP ผ่านทางของเว็บไซต์ก่อนที่คุณจะสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ใน Outlook

  • ถ้าคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ POP และชนิดของบัญชีผู้ใช้อื่น ข้อความจากบัญชีผู้ใช้ POP จะปรากฏใน กล่องจดหมายเข้า ภายใต้ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ใน รายการโฟลเดอร์

  • ด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมล POP และ IMAP เฉพาะข้อความอีเมล รายการ เท่านั้นที่จะถูกซิงโครไนซ์ระหว่าง Outlook และเซิร์ฟเวอร์อีเมล รายการอื่นๆ ที่คุณสร้างใน Outlook เช่น ที่ติดต่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน งาน และบันทึกย่อ จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมล

  • ถ้าต้องการลบบัญชี ให้เลือกบัญชีที่บานหน้าต่างด้านซ้ายในกล่องโต้ตอบ บัญชี จากนั้นคลิก ลบ ลบ เมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้ POP ข้อความที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้นั้นจะยังคงอยู่ใน Outlook แต่จะไม่มีการดาวน์โหลดหรือส่งข้อความเพิ่มเติมอีกในอนาคต เมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้ IMAP ข้อความทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกลบออกจาก Outlook แต่สำเนาของข้อความที่คุณมีในเซิร์ฟเวอร์จะยังคงอยู่ที่นั่น รายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อความ เช่น ที่ติดต่อและเหตุการณ์ จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้ POP หรือ IMAP

ลองใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Outlook

เวอร์ชันล่าสุดของ Outlook for Mac ทำให้เป็นแบบสายลมเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ มีเพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ลองใช้เวอร์ชันใหม่ของ Outlook

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบัญชีอีเมลลงใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×