การตั้งค่าอีเมลใน Outlook for Mac 2011

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเชื่อมต่อ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลบัญชีอื่นๆ ที่ใช้ Microsoft Exchange กับ Microsoft Outlook for Mac 2011 ได้โดยการใช้เพียงที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange แบบอื่น ๆ ดู เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลไปยัง Outlook for Mac 2011 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู บัญชี Microsoft Exchange Server คืออะไร

ในบทความนี้

การตั้งค่า Outlook for Mac 2011

การแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่อ

ฉันต้องรู้อะไรอีก

การตั้งค่า Outlook for Mac 2011

 1. เปิด Outlook for Mac 2011 บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าบัญชีผู้ใช้นี้เป็นบัญชีแรกที่คุณสร้างใน Outlook 2011 ภายใต้ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้ Exchange

ถ้าคุณเคยสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลสำหรับที่อยู่อีเมลอื่นมาก่อน ที่มุมล่างของกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ใหม่ จากนั้นคลิก Exchange

 1. บนหน้า ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ

 2. ภายใต้ การรับรองความถูกต้อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้ว

 3. ใน กล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ ใน กล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก กำหนดค่าโดยอัตโนมัติ แล้ว จากนั้นคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 5. หลังจากที่คุณคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook จะทำการค้นหาแบบออนไลน์เพื่อค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ในกล่องโต้ตอบที่ถามว่าคุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์กำหนดการตั้งค่าของคุณหรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้คำตอบของฉันสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เสมอ จากนั้นคลิก อนุญาต

 6. ถ้า Outlook สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะเห็นบัญชีผู้ใช้ที่คุณสร้างในกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้ ปิดกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้ ถ้า Outlook ไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ดูส่วนถัดไปในบทความนี้

การแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่อ

 • ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเป็นชนิดที่ต้องมีการลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App การเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณผ่านทาง Outlook จะล้มเหลว ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านทาง Outlook Web App หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ให้ออกจากระบบ จากนั้นลองเชื่อมต่อโดยใช้ Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App

 • ถ้า Outlook ไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้เลือกทำอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้

  • โปรดรอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง

  • ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณทันที ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App หรือคุณอาจสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมอีเมลที่สนับสนุน POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้โปรแกรมอีเมล IMAP หรือ POP

  • ให้อ่านบทความการแก้ไขปัญหาเรื่อง ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของฉันได้

  • ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Office 365 อย่าลืมเยี่ยมชมชุมชน Office 365

  • ถ้าคุณรู้ชื่อของผู้ที่จัดการกล่องจดหมายของคุณ (บางครั้งเรียกว่าผู้ดูแลระบบอีเมล) ให้ติดต่อบุคคลนั้นและรายงานข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับ Outlook

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×