การตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รุ่นอื่นๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มากมายด้วยการใช้ POP หรือ IMAP อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่สนับสนุน Exchange ActiveSync เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยการใช้ Exchange ActiveSync (ซึ่งรู้จักกันว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่านบัญชีผู้ใช้ Exchange) เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Exchange ActiveSync คุณสามารถใช้อีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ถ้าคุณเชื่อมต่อโดยใช้ POP หรือ IMAP คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์อีเมลได้เพียงอย่างเดียว

ก่อนที่คุณจะพยายามใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP หรือ IMAP บนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณดูที่หัวข้อนี้ก่อน การอ้างอิงการตั้งค่าโทรศัพท์และแท็บเล็ต ภายในหัวข้อนั้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง Exchange ActiveSync และ POP หรือ IMAP ขึ้นอีกหน่อย คุณจะยังได้พบกับลิงก์ที่ไปยังคำแนะนำในการติดตั้งที่เฉพาะเจาะจงกับโทรศัพท์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือทั่วไปด้วย (ตัวอย่างเช่น Apple iOS, RIM BlackBerry®, Google Android, Nokia (Symbian), Windows Phone หรือ Windows Mobile)

หลังจากที่คุณดูหัวข้อดังกล่าวแล้ว คุณอาจถูกลิงก์กลับมายังข้อมูลในหน้านี้ ถ้าไม่มีคำแนะนำในการติดตั้งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

ในบทความนี้

ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บนโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บนโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

เริ่มต้นโปรแกรมอีเมลบนโทรศัพท์ของคุณ แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาโปรแกรมอีเมล ให้ใช้เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าอีเมลของคุณ

 • ที่อยู่อีเมล: ส่วนนี้เป็นที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (ตัวอย่างเช่น tony@contoso.com)

 • ชื่อผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (ตัวอย่างเช่น tony@contoso.com)

 • รหัสผ่าน: ส่วนนี้เป็นรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

 • การตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า: นี่คือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3 หรือ IMAP4) ของคุณ

  • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

ชื่อเซิร์ฟเวอร์

Port

วิธีการเข้ารหัสลับ

POP3

outlook.office365.com

995

SSL

IMAP4

outlook.office365.com

993

SSL

 • การตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก: นี่คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณ

  • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

ชื่อเซิร์ฟเวอร์

Port

วิธีการเข้ารหัสลับ

SMTP

smtp.office365.com

587

TLS

 • การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง: ถ้าโปรแกรมอนุญาตให้คุณตั้งค่าการตั้งค่าขั้นสูง ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

  • เลือกเซิร์ฟเวอร์ขาออกที่ต้องใช้ตัวเลือกการรับรองความถูกต้อง

  • เลือกการตั้งค่าที่ให้คุณใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับตัวเลือกการส่งอีเมล

  • อย่าเลือกการตั้งค่าสำหรับ Secure Password Authentication

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาการตั้งค่าของคุณ การตั้งค่าที่คุณจำเป็นต้องมีจะแสดงรายการอยู่ในตารางก่อนหน้าในบทความนี้

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange และไม่ได้ใช้อีเมล Office 365 หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อีเมล Office 365 หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App สำหรับวิธีลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App

 2. ใน Outlook Web App บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP และ IMAP

 3. ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องใส่นั้นจะแสดงรายการบนหน้า การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP หรือ IMAP ภายใต้ การตั้งค่า POP, การตั้งค่า IMAP    และ การตั้งค่า SMTP

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ภายใต้ การตั้งค่า POP, การตั้งค่า IMAP    และ การตั้งค่า SMTP คุณอาจต้องติดต่อผู้ที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเพื่อกำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync

 • การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลบนโทรศัพท์มือถือของคุณกำหนดให้คุณต้องมีแผนคิดค่าบริการข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

 • Secure Sockets Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS) คือวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมจะอ้างอิง SSL หรือ TLS ในรูปของ "การเข้ารหัสลับ" โดยในโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่แล้ว คุณจำเป็นที่จะต้องเปิดการตั้งค่าหรือแท็บ "ขั้นสูง" เพื่อตั้งค่า SSL สำหรับการเชื่อมต่อ POP และ IMAP และการเชื่อมต่อ TLS สำหรับ SMTP

 • โปรแกรมอีเมลของคุณอาจพยายามใช้พอร์ต 110 โดยอัตโนมัติถ้าคุณกำลังใช้ POP หรือพยายามใช้พอร์ต 143 โดยอัตโนมัติถ้าคุณกำลังใช้ IMAP ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณแสดงพอร์ต 110 หรือ 143 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการเข้ารหัส SSL ไว้แล้ว จากนั้น ให้ใส่หมายเลขพอร์ตเป็น 995 แทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น (110) ถ้าคุณกำลังใช้ POP หรือใส่หมายเลขพอร์ตเป็น 993 แทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น (143) ถ้าคุณกำลังใช้ IMAP

 • โปรแกรมอีเมลของคุณอาจพยายามใช้พอร์ต 25 ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ SMTP โดยอัตโนมัติ ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณแสดงพอร์ต 25 สำหรับ SMTP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการเข้ารหัส TLS ไว้แล้ว จากนั้นให้ใส่ 587 แทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น (25)

 • ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเป็นชนิดที่ต้องมีการลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App การเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณผ่านทางโทรศัพท์มือถือจะล้มเหลว ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านทาง Outlook Web App หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้แล้ว ให้ออกจากระบบ จากนั้นให้ลองเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Online

 • ถ้าคุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ POP หรือ IMAP คุณจะสามารถใช้และซิงโครไนซ์อีเมลของคุณด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เท่านั้น ถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ActiveSync คุณสามารถซิงโครไนซ์อีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การอ้างอิงการตั้งค่าโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×