การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวเตือน outlook จะ pop ขึ้นเหนืออีเมลหรือปฏิทินเพื่อให้คุณทราบเหตุการณ์จัดกำหนดการจะเริ่มต้นของคุณ

กล่องโต้ตอบตัวเตือนที่ด้านบนของข้อความอีเมล Outlook

แสดงตัวเตือนผ่านโปรแกรมหรือโปรแกรมอื่น

คุณสามารถตั้งค่า Outlook เพื่อแสดงหน้าต่างของตัวเตือนด้านบนของโปรแกรมอื่น ๆ ที่คุณทำงานอยู่

 1. เลือกไฟล์>ตัวเลือก>ขั้นสูง

 2. ในส่วนตัวเตือนตรวจสอบการทำเครื่องหมายกล่องแสดงตัวเตือนด้านบนของหน้าต่างอื่น ๆ
  คุณสามารถแสดงตัวเตือนด้านบนของหน้าต่างอื่น

 3. คลิก ตกลง

เพิ่ม หรือเอาตัวเตือนสำหรับการประชุม

นี้นำไปใช้กับการนัดหมายที่มีอยู่และการประชุมในปฏิทิน บันทึกการตั้งค่าสำหรับการนัดหมายในอนาคตและการประชุม

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ปฏิทิน

 2. ภายใต้ตัวเลือกปฏิทิน เลือก หรือล้างตัวเตือนเริ่มต้น

 3. ตั้งค่าขนาดเริ่มต้นของเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่จะสร้างรายการปฏิทิน (ตัวอย่างเช่น 15 นาที 30 นาที และอื่น ๆ)

  ตั้งค่า ตัวเตือนเริ่มต้น
  ตั้งค่าตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับรายการปฏิทินใหม่

ซึ่งใช้การประชุมในปฏิทินที่เลือกเท่านั้น

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก ปฏิทิน

  การนำทางของปฏิทินใน Outlook 2016

 2. เปิดการประชุม ถ้ากล่องโต้ตอบเปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ปรากฏ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมเดียวในชุดการนัดหมาย ให้คลิก เฉพาะเหตุการณ์นี้

  • ถ้าต้องการตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมทั้งหมดในชุดการนัดหมาย ให้คลิก ทั้งชุด

 3. บนแท็บการประชุม (สำหรับการประชุมที่เป็นกิจวัตรเป็นชุดการประชุม แท็บ คลิกตัวเตือน ดรอปดาวน์และเลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการรับตัวเตือนออก เมื่อต้องการปิดตัวเตือน เลือกไม่มี

  ตัวเลือกตัวเตือน

ยกเลิกตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการดูตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต คุณสามารถบอกได้ว่า Outlook เพื่อยกเลิกตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ได้อยู่สำนักงานสำหรับสามวัน คุณอาจไม่ต้องการกลับ มาดูตัวเตือนสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณอยู่แล้ว

 1. เลือกไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง

 2. ในส่วนตัวเตือน เลือกยกเลิกตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับข้อความอีเมล

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก จดหมาย

  การนำทางจดหมายใน Outlook 2016

 2. เลือกข้อความอีเมล

 3. คลิก หน้าแรก > ตามงาน > เพิ่มตัวเตือน

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือก ตัวเตือน

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับงาน

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก งาน

  งานด้านการนำทางใน Outlook 2016

 2. เมื่อต้องการดูงาน ให้คลิก หน้าแรก > รายการที่ต้องทำ

  คลิก รายการที่ต้องทำ

 3. คลิกงานในรายการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวเตือนงานลงในรายการงานของคุณ เลือกงาน จากนั้น ในกลุ่มการติดตาม เลือกกรอบเวลาให้ตรงกับวันครบกำหนด

  • เมื่อต้องการเอาตัวเตือนงานออกจากรายการงานของคุณรายการ/เพื่อทำ ในกลุ่มจัดการงาน คลิเอาออกจากรายการ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่ได้กำลังทำงานใน Outlook กล่องตัวเตือนจะปรากฏอยู่หลังโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ เพื่อที่คุณจะได้จดจ่ออยู่กับงานของคุณ ให้คุณดูที่ไอคอน Outlook ซึ่งจะกะพริบอยู่ที่แถบงาน และฟังเสียงของตัวเตือนแทน ถ้าคุณทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ให้ลองเพิ่มระดับเสียงของลำโพง หรือเปลี่ยนเสียงตัวเตือนให้เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

การนัดหมายและการประชุมในปฏิทิน

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ปฏิทิน

 2. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด ภายใต้ ตัวเลือกปฏิทิน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือนเริ่มต้น

 3. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่ระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมที่มีอยู่แล้ว

 1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบเปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ปรากฏ คลิกเปิดเหตุการณ์นี้ หรือเปิดชุดข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. บนแท็บการนัดหมาย ในกลุ่มตัวเลือก ในรายการดรอปดาวน์ของตัวเตือน เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมเมื่อคุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏ เมื่อต้องการปิดตัวเตือน เลือกไม่มี

หมายเหตุ: สำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เวลาตัวเตือนเริ่มต้นคือ 18 ชั่วโมงล่วงหน้า ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันทั้งหมดที่คุณสร้างได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลาตัวเตือนในแต่ละการนัดหมายได้

ด้านบนของหน้า

ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงานต่างๆ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

  คำสั่ง เพิ่มตัวเตือน บน Ribbon

  เคล็ดลับ: คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลเป็นสิ่งที่ต้องทำ โดยใช้ตัวเตือนออก คลิกขวาคอลัมน์สถานะในรายการข้อความ หรือถ้าคุณมีข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการติดตาม คลิกตามงาน แล้ว คลิกเพิ่มตัวเตือน ออก

 2. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่วันและเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การนัดหมายและการประชุมในปฏิทิน

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด

 1. บนเมนูเครื่องมือ ซึ่งก็คือบนแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอหลักของ Outlook เช่นแสดงข้อความของคุณทั้งหมดซึ่งคลิกตัวเลือก โปรดสังเกตว่า คุณจะเห็นเมนูเครื่องมือ ถ้าคุณอยู่ในข้อความอีเมล

 2. เมื่อต้องการให้ตัวเตือนสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่เปิดหรือปิดโดยอัตโนัมติ บนแท็บ กำหนดลักษณะ ในกลุ่ม ปฏิทิน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือนเริ่มต้น

 3. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่ระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏ

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมที่มีอยู่แล้ว

 1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร แสดงขึ้น คุณต้องตัดสินใจว่าต้องการเปลี่ยนตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่คุณเปิดอยู่หรือสำหรับชุดเหตุการณ์ทั้งหมด ให้คลิก เปิดเหตุการณ์นี้ หรือ เปิดชุดเหตุการณ์ แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บการนัดหมาย ในกลุ่มตัวเลือก ในรายการเตือน เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมเมื่อคุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏ เมื่อต้องการปิดตัวเตือน เลือกไม่มี

  หมายเหตุ: สำหรับเหตุการณ์ตลอดวัน เวลาการเตือนเริ่มต้นคือ 18 ชั่วโมงล่วงหน้า แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์ตลอดวันทั้งหมดที่คุณสร้างได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการเตือนในแต่ละการนัดหมายได้ทีละรายการ

ด้านบนของหน้า

ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงานต่างๆ

 1. เมื่อต้องการตั้งค่า หรือเอาตัวเตือน เลือกข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

 2. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก รูปปุ่ม ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลเป็นสิ่งที่ต้องทำ โดยใช้ตัวเตือนออก คลิกขวาคอลัมน์สถานะในรายการข้อความ หรือถ้าคุณมีข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการติดตาม คลิก รูปปุ่ม ตามงาน แล้ว คลิกเพิ่มตัวเตือน ออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะ สำหรับ วันที่ที่ระบุ

 4. เคล็ดลับ: ถ้า Outlook ถูกปิด ตัวเตือนจะไม่ pop ขึ้นบนหน้าจอ Outlook ที่มีการจัดเก็บเปิด หรือย่อเล็กสุดบนแถบงานของคุณ

  คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×