การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทำให้ Outlook เป็นนาฬิกาแจ้งเตือนส่วนบุคคลของคุณ ตั้งค่าตัวเตือนเพื่อให้คุณทราบเมื่อการประชุมหรือการนัดหมายกำลังจะมาถึง คุณยังสามารถใช้ตัวเตือนสำหรับอื่น ๆ รายการที่ต้องทำ เช่น devoting เวลาไปยังอีเมลหรืองานที่หลากหลาย

หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่ได้กำลังทำงานใน Outlook กล่องตัวเตือนจะปรากฏอยู่หลังโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ เพื่อที่คุณจะได้จดจ่ออยู่กับงานของคุณ ให้คุณดูที่ไอคอน Outlook ซึ่งจะกะพริบอยู่ที่แถบงาน และฟังเสียงของตัวเตือนแทน ถ้าคุณทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ให้ลองเพิ่มระดับเสียงของลำโพง หรือเปลี่ยนเสียงตัวเตือนให้เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

เพิ่มหรือเอาตัวเตือนสำหรับการนัดหมายออก

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการนัดหมายใหม่หรือการประชุมทั้งหมด

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ปฏิทิน

 2. ภายใต้ตัวเลือกปฏิทิน เลือก หรือล้างตัวเตือนเริ่มต้น

  ตั้งค่า ตัวเตือนเริ่มต้น
  ตั้งค่าตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับรายการปฏิทินใหม่

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการนัดหมายที่มีอยู่หรือการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก ปฏิทิน

  การนำทางของปฏิทินใน Outlook 2016

 2. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมเดียวในชุดการนัดหมาย ให้คลิก เฉพาะเหตุการณ์นี้

  • ถ้าต้องการตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมทั้งหมดในชุดการนัดหมาย ให้คลิก ทั้งชุด

 3. บนแท็บ รายการการนัดหมาย หรือ การจัดประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกลูกศร ตัวเตือน และเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการรับตัวเตือนก่อนการประชุมหรือการนัดหมาย เมื่อต้องการปิดตัวเตือน ให้เลือก ไม่มี

  ตัวเลือกตัวเตือน
  ตั้งค่าตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับรายการปฏิทินใหม่

  หมายเหตุ: สำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เวลาเตือนเริ่มต้นคือ 18 ชั่วโมง คุณสามารถเปลี่ยนเวลาเตือนสำหรับแต่ละเหตุการณ์ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นสำหรับทั้งหมดในครั้งเดียว

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับข้อความอีเมล

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก จดหมาย

  การนำทางจดหมายใน Outlook 2016

 2. เลือกข้อความอีเมล

 3. คลิก หน้าแรก > ตามงาน > เพิ่มตัวเตือน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนข้อความอีเมลเป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกขวาที่คอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ในรายการข้อความ

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือก ตัวเตือน

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับงาน

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ คลิกงาน

  งานด้านการนำทางใน Outlook 2016

 2. เมื่อต้องการดูงาน ให้คลิก หน้าแรก > รายการที่ต้องทำ

  คลิก รายการที่ต้องทำ

 3. คลิกงานในรายการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวเตือนงานให้กับรายการที่ต้องทำของคุณ ในกลุ่ม ตามงาน ให้เลือกกรอบเวลาให้ตรงกับวันครบกำหนด

  • เมื่อต้องการเอาตัวเตือนงานออกจากรายการที่ต้องทำของคุณ ในกลุ่ม จัดการงาน ให้คลิก เอาออกจากรายการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่ได้กำลังทำงานใน Outlook กล่องตัวเตือนจะปรากฏอยู่หลังโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ เพื่อที่คุณจะได้จดจ่ออยู่กับงานของคุณ ให้คุณดูที่ไอคอน Outlook ซึ่งจะกะพริบอยู่ที่แถบงาน และฟังเสียงของตัวเตือนแทน ถ้าคุณทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ให้ลองเพิ่มระดับเสียงของลำโพง หรือเปลี่ยนเสียงตัวเตือนให้เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

การนัดหมายและการประชุมในปฏิทิน

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ปฏิทิน

 2. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด ภายใต้ ตัวเลือกปฏิทิน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือนเริ่มต้น

 3. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่ระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมที่มีอยู่แล้ว

 1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบเปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ปรากฏ คลิกเปิดเหตุการณ์นี้ หรือเปิดชุดข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. บนแท็บการนัดหมาย ในกลุ่มตัวเลือก ในรายการดรอปดาวน์ของตัวเตือน เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมเมื่อคุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏ เมื่อต้องการปิดตัวเตือน เลือกไม่มี

หมายเหตุ: สำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เวลาตัวเตือนเริ่มต้นคือ 18 ชั่วโมงล่วงหน้า ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันทั้งหมดที่คุณสร้างได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลาตัวเตือนในแต่ละการนัดหมายได้

ด้านบนของหน้า

ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงานต่างๆ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

  คำสั่ง เพิ่มตัวเตือน บน Ribbon

  เคล็ดลับ: คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลเป็นสิ่งที่ต้องทำ โดยใช้ตัวเตือนออก คลิกขวาคอลัมน์สถานะในรายการข้อความ หรือถ้าคุณมีข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการติดตาม คลิกตามงาน แล้ว คลิกเพิ่มตัวเตือน ออก

 2. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่วันและเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การนัดหมายและการประชุมในปฏิทิน

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด

 1. บนเมนูเครื่องมือ ซึ่งก็คือบนแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอหลักของ Outlook เช่นแสดงข้อความของคุณทั้งหมดซึ่งคลิกตัวเลือก โปรดสังเกตว่า คุณจะเห็นเมนูเครื่องมือ ถ้าคุณอยู่ในข้อความอีเมล

 2. เมื่อต้องการให้ตัวเตือนสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่เปิดหรือปิดโดยอัตโนัมติ บนแท็บ กำหนดลักษณะ ในกลุ่ม ปฏิทิน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือนเริ่มต้น

 3. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่ระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏ

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมที่มีอยู่แล้ว

 1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร แสดงขึ้น คุณต้องตัดสินใจว่าต้องการเปลี่ยนตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่คุณเปิดอยู่หรือสำหรับชุดเหตุการณ์ทั้งหมด ให้คลิก เปิดเหตุการณ์นี้ หรือ เปิดชุดเหตุการณ์ แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บการนัดหมาย ในกลุ่มตัวเลือก ในรายการเตือน เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมเมื่อคุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏ เมื่อต้องการปิดตัวเตือน เลือกไม่มี

  หมายเหตุ: สำหรับเหตุการณ์ตลอดวัน เวลาการเตือนเริ่มต้นคือ 18 ชั่วโมงล่วงหน้า แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์ตลอดวันทั้งหมดที่คุณสร้างได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการเตือนในแต่ละการนัดหมายได้ทีละรายการ

ด้านบนของหน้า

ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงานต่างๆ

 1. เมื่อต้องการตั้งค่า หรือเอาตัวเตือน เลือกข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิก ปุ่มขยาย ตามงาน แล้ว คลิ กเพิ่มตัวเตือน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลเป็นสิ่งที่ต้องทำ โดยใช้ตัวเตือนออก คลิกขวาคอลัมน์สถานะในรายการข้อความ หรือถ้าคุณมีข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการติดตาม คลิก ปุ่มขยาย ตามงาน แล้ว คลิกเพิ่มตัวเตือน ออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะ สำหรับ วันที่ที่ระบุ

 4. เคล็ดลับ: ถ้า Outlook ถูกปิด ตัวเตือนจะไม่ pop ขึ้นบนหน้าจอ Outlook ที่มีการจัดเก็บเปิด หรือย่อเล็กสุดบนแถบงานของคุณ

  คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×