การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในOutlook 2013 และOutlook 2016 สำหรับ Windows คุณสามารถตั้งค่า หรือเอาตัวเตือนสำหรับรายการต่าง ๆ เช่นข้อความอีเมล การประชุม และการนัดหมาย

การนัดหมายและการประชุมในปฏิทิน

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด

 1. ที่ด้านล่าง มุมบนซ้ายของหน้าจอ คลิกปฏิทิน

  • ในOutlook 2013: คลิก ปฏิทิน

  • ในOutlook 2016: คลิก ปฏิทิน

 2. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมใหม่ทั้งหมด ภายใต้ ตัวเลือกปฏิทิน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือนเริ่มต้น

 3. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่ระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมที่มี

 1. ที่ด้านล่าง มุมบนซ้ายของหน้าจอ คลิกปฏิทิน

  • ในOutlook 2013: คลิก ปฏิทิน

  • ในOutlook 2016: คลิก ปฏิทิน

 2. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม

  หมายเหตุ: ถ้าตัวปรากฏกล่องเปิดรายการที่เป็นกิจวัตร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมเดียวในชุดข้อมูล คลิกเฉพาะเหตุการณ์นี้ แล้วคลิกตกลง

  • เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการนัดหมายหรือการประชุมทั้งหมดในชุดข้อมูล เลือกทั้งชุดเหตุการณ์ แล้วคลิกตกลง

 3. ในรายการการนัดหมาย (หรือชุดการนัดหมาย ) หรือการประชุม (หรือชุดการประชุม ) แท็บ คลิกลูกศรลงในรายการตัวเตือน และเลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการรับตัว ตัวเตือนออก

  คลิกลูกศรลงในกล่องตัวเตือน

  เมื่อต้องการปิดตัวเตือน เลือกไม่มี

  หมายเหตุ: สำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เวลาตัวเตือนเริ่มต้นคือ 18 ชั่วโมงล่วงหน้า ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันทั้งหมดที่คุณสร้างได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลาตัวเตือนในแต่ละการนัดหมายได้

ข้อความอีเมล

 1. เปิดข้อความอีเมล

 2. ที่ด้านล่าง มุมบนซ้ายของหน้าจอ คลิกจดหมาย

  • Outlook 2013: คลิก จดหมาย

  • Outlook 2016: คลิก จดหมาย

 3. บนแท็บหน้าแรก คลิกตามงาน แล้ว คลิ กเพิ่มตัวเตือน

  คำสั่ง เพิ่มตัวเตือน บน Ribbon

  เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าสถานะของข้อความอีเมลให้เป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเตือน ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ในรายการข้อความ หรือถ้าคุณเปิดข้อความอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×