การตั้งค่าหรือเปลี่ยน "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007"ไซต์ของฉัน" เป็นตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะที่คุณสามารถเก็บ นำเสนอ ดู และจัดการเนื้อหาและข้อมูลจากส่วนกลางได้ การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับ "ไซต์ของฉัน" เป็นสิ่งที่ต้องทำสำหรับการรวมเข้ากับโปรแกรม Microsoft Office 2003 และ ระบบ Microsoft Office 2007 คุณอาจจะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของ "ไซต์ของฉัน" บนเครือข่ายได้ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าเริ่มต้นของไซต์ของฉัน

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของไซต์ของฉัน

ตั้งค่า "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น

ในครั้งแรกที่คุณคลิก ไซต์ของฉัน "ไซต์ของฉัน" และ URL ของไซต์จะมีการสร้างขึ้น ลักษณะนี้อนุญาตให้คุณใช้ "ไซต์ของฉัน" เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น ทักษะและบทบาทของคุณ ความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนร่วมงาน และกลุ่มและรายชื่อการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิกอยู่

โปรแกรม Microsoft Office 2003 และ ระบบ Microsoft Office 2007 เช่น Outlook และ Word สามารถโต้ตอบโดยตรงกับ "ไซต์ของฉัน" ได้ ลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและเปิดเอกสารโดยอัตโนมัติโดยตรงจากโปรแกรม Microsoft Office ได้ เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Microsoft Office คุณต้องตรวจสอบ URL ของ "ไซต์ของฉัน" ที่มีการแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลอื่นๆ คุณสามารถทำเช่นนี้โดยการตั้งค่า "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น

  • ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่า "ไซต์ของฉัน" สำหรับ Microsoft Office ให้ตรวจทาน URL เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายบริษัท แล้วคลิก ใช่

  • เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งค่า "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น ให้คลิก ไม่ใช่ คุณสามารถตั้งค่าไซต์ดังกล่าวในภายหลังได้โดยใช้การเชื่อมโยง ตั้งค่าเป็น "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น บนโฮมเพจ "ไซต์ของฉัน"

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยน "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น

คุณจะมี URL เดียวที่ Microsoft Office ใช้สื่อสารกับ "ไซต์ของฉัน" ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าไซต์เริ่มต้นของคุณ คุณอาจต้องทำโดยใช้การเชื่อมโยง ตั้งค่าเป็น "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น บนโฮมเพจ "ไซต์ของฉัน"

ในบางเครือข่าย เมื่อคุณคลิก ไซต์ของฉัน กล่องโต้ตอบ กำหนดค่า "ไซต์ของฉัน" สำหรับ Microsoft Office จะระบุว่าไซต์ที่มีอยู่ไม่เป็นที่รู้จักว่าเป็น "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น มีการถามให้คุณเลือกว่าคุณต้องการเปลี่ยน "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้นเป็น URL ใหม่หรือไม่

เมื่อคุณเปลี่ยน "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

  • URL ใหม่มีการตั้งค่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ "ไซต์ของฉัน"

  • โปรแกรม Microsoft Office 2003 และ ระบบ Microsoft Office 2007 มีการเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกและเปิดเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  • เอกสารและการเชื่อมโยงในตำแหน่งที่ตั้ง "ไซต์ของฉัน" เก่ายังคงอยู่ที่เดิมจนกว่าคุณจะย้ายเอกสารและการเชื่อมโยง

กำหนดค่า "ไซต์ของฉัน" สำหรับ Microsoft Office

ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่า "ไซต์ของฉัน" สำหรับ Microsoft Office ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เพื่อ

ให้ทำดังนี้

เปลี่ยน URL "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้น

ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ใช่

คำเตือน: ก่อนที่คุณจะคลิก ใช่ ให้ตรวจสอบว่า URL ใหม่เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของบริษัท

รักษาตำแหน่งที่ตั้ง "ไซต์ของฉัน" เริ่มต้นปัจจุบัน

คลิก ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×