การตั้งค่าหรือเปลี่ยนแท็บหยุด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยการใช้แท็บหยุด คุณสามารถจัดวางข้อความไปทางซ้าย ขวา กึ่งกลาง หรือให้จุดทศนิยมตรงกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกอักขระพิเศษไว้หน้าแท็บ เช่น เส้นประ จุด หรือเส้นต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติเช่นกัน คุณสามารถสร้างแท็บหยุดอื่นๆ สำหรับกล่องข้อความทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ได้

เมื่อคุณแทรกแท็บหยุดภายในกล่องข้อความในMicrosoft Publisher 2010 เครื่องหมายแท็บหยุดปรากฏบนไม้บรรทัดที่ด้านบนของพื้นที่ทำงาน

เครื่องหมายแท็บหยุด

ในบทความนี้

เกี่ยวกับแท็บหยุดชนิด

เปลี่ยนแท็บหยุดเริ่มต้น

สร้างแท็บหยุดใหม่

เอาแท็บหยุด

เพิ่มเส้นประ จุด หรือบรรทัดก่อนแท็บหยุด

ตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพิ่มเติมแท็บหยุดที่วัดที่ระบุ

เกี่ยวกับประเภทแท็บหยุด

คุณสามารถค้นหาแท็บหยุดทุกประเภทได้ด้วยการคลิกตัวเลือกแท็บที่มุมระหว่างไม้บรรทัดแนวนอนและไม้บรรทัดแนวตั้ง เมื่อแท็บหยุดที่คุณต้องการปรากฏขึ้น ให้คลิกตำแหน่งบนไม้บรรทัดที่คุณต้องการวางแท็บหยุดนั้น

คุณควรใช้แท็บหยุดประเภทใด

รูปแท็บ

แท็บหยุดซ้ายกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความซึ่งจะวิ่งไปทางขวาขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

ปุ่ม แท็บกึ่งกลาง

แท็บหยุดกึ่งกลางกำหนดตำแหน่งไว้ที่จุดกึ่งกลางของข้อความ ข้อความจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

รูปแท็บ

แท็บหยุดขวากำหนดตำแหน่งสุดด้านขวาของข้อความ ขณะที่คุณพิมพ์ ข้อความจะเลื่อนไปทางซ้าย

รูปแท็บ

แท็บหยุดจุดทศนิยมจะจัดแนวตัวเลขรอบจุดทศนิยม ไม่ว่าตัวเลขจะมีกี่หลักก็ตาม จุดทศนิยมจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม (คุณสามารถจัดแนวตัวเลขรอบอักขระทศนิยมเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แท็บจุดทศนิยมเพื่อจัดแนวตัวเลขรอบอักขระอื่น เช่น ยัติภังค์ หรือสัญลักษณ์และ (&) ได้)

ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่ไม้บรรทัดแนวนอนตรงตำแหน่งคุณต้องการวางแท็บหยุด กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้น ในแท็บ แท็บ คุณสามารถตั้งค่าแท็บหยุดโดยใช้ระยะต่างๆ และคุณสามารถเพิ่มเส้นโยงไว้หน้าแท็บหยุดได้

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแท็บหยุดเริ่มต้น

 1. คลิกในกล่องข้อความ

 2. คลิกขวา จากนั้นเลือก เปลี่ยนข้อความ แล้วคลิก แท็บ

 3. ในกล่อง แท็บหยุดเริ่มต้น ให้ใส่ระยะห่างระหว่างแท็บหยุดที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับกล่องข้อความที่คุณสร้างขึ้นในสิ่งพิมพ์เดียวกันเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

การสร้างแท็บหยุดใหม่

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างแท็บหยุดซ้ายใหม่ ให้คลิกตรงจุดที่คุณต้องการวางแท็บหยุดบนไม้บรรทัดแนวนอน เครื่องหมายแท็บหยุดจะปรากฏขึ้นบนไม้บรรทัด

  • เมื่อต้องการสร้างคลิขวา ศูนย์ หรือ หยุดแท็บจุดทศนิยม ใหม่ในแท็บตัวเลือก รูปแท็บ (เหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัดแนวนอนและด้านบนสุดของไม้บรรทัดแนวตั้ง) จนกว่าจะแสดงชนิดของแท็บหยุดที่คุณต้องการ แล้ว คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแท็บหยุดบนไม้บรรทัดแนวนอน

 3. เมื่อต้องการใช้แท็บหยุดใหม่ ให้คลิกข้อความตรงจุดที่คุณต้องการแทรกแท็บ แล้วกดแป้น TAB

หมายเหตุ: ในเซลล์ตาราง ให้คลิกตรงจุดที่คุณต้องการแทรกแท็บ แล้วกด CTRL+TAB

ด้านบนของหน้า

การเอาแท็บหยุดออก

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาแท็บหยุดเดี่ยวออกจากย่อหน้าที่มีการตั้งค่าแท็บหยุดเหมือนกัน ให้ลากเครื่องหมายแท็บหยุดออกจากไม้บรรทัดแนวนอน

  • คลิกขวา จากนั้นเลือก เปลี่ยนข้อความ แล้วคลิก แท็บ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเส้นประ จุด หรือเส้นไว้หน้าแท็บหยุด

 1. คลิกในย่อหน้าที่มีแท็บหยุดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกสองครั้งที่เครื่องหมายแท็บหยุดบนไม้บรรทัดแนวนอน

 3. ภายใต้ เส้นโยง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าแท็บหยุดหนึ่งอันหรือมากกว่าให้อยู่ในระยะที่กำหนด

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกขวา จากนั้นเลือก เปลี่ยนข้อความ แล้วคลิก แท็บ

 3. สำหรับแท็บหยุดแต่ละอันที่คุณต้องการแทรก ภายใต้ ตำแหน่งของแท็บหยุด ให้พิมพ์ตำแหน่งสำหรับแท็บหยุด แล้วคลิก ตั้งค่า

 4. ภายใต้ การจัดแนว และ เส้นโยง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×