การตั้งค่าหรือเปลี่ยนแท็บหยุด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการใช้แท็บหยุด คุณสามารถจัดวางข้อความไปทางซ้าย ขวา กึ่งกลาง หรือให้จุดทศนิยมตรงกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกอักขระพิเศษไว้หน้าแท็บ เช่น เส้นประ จุด หรือเส้นต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติเช่นกัน คุณสามารถสร้างแท็บหยุดอื่นๆ สำหรับกล่องข้อความทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ได้

เมื่อคุณแทรกแท็บหยุดภายในกล่องข้อความในMicrosoft Publisher 2010 เครื่องหมายแท็บหยุดปรากฏบนไม้บรรทัดที่ด้านบนของพื้นที่ทำงาน

เครื่องหมายแท็บหยุด

ในบทความนี้

เกี่ยวกับแท็บหยุดชนิด

เปลี่ยนแท็บหยุดเริ่มต้น

สร้างแท็บหยุดใหม่

เอาแท็บหยุด

เพิ่มเส้นประ จุด หรือบรรทัดก่อนแท็บหยุด

ตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพิ่มเติมแท็บหยุดที่วัดที่ระบุ

เกี่ยวกับประเภทแท็บหยุด

คุณสามารถค้นหาแท็บหยุดทุกประเภทได้ด้วยการคลิกตัวเลือกแท็บที่มุมระหว่างไม้บรรทัดแนวนอนและไม้บรรทัดแนวตั้ง เมื่อแท็บหยุดที่คุณต้องการปรากฏขึ้น ให้คลิกตำแหน่งบนไม้บรรทัดที่คุณต้องการวางแท็บหยุดนั้น

คุณควรใช้แท็บหยุดประเภทใด

รูปแท็บ

แท็บหยุดซ้ายกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความซึ่งจะวิ่งไปทางขวาขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

ปุ่ม แท็บกึ่งกลาง

แท็บหยุดกึ่งกลางกำหนดตำแหน่งไว้ที่จุดกึ่งกลางของข้อความ ข้อความจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

รูปแท็บ

แท็บหยุดขวากำหนดตำแหน่งสุดด้านขวาของข้อความ ขณะที่คุณพิมพ์ ข้อความจะเลื่อนไปทางซ้าย

รูปแท็บ

แท็บหยุดจุดทศนิยมจะจัดแนวตัวเลขรอบจุดทศนิยม ไม่ว่าตัวเลขจะมีกี่หลักก็ตาม จุดทศนิยมจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม (คุณสามารถจัดแนวตัวเลขรอบอักขระทศนิยมเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แท็บจุดทศนิยมเพื่อจัดแนวตัวเลขรอบอักขระอื่น เช่น ยัติภังค์ หรือสัญลักษณ์และ (&) ได้)

ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่ไม้บรรทัดแนวนอนตรงตำแหน่งคุณต้องการวางแท็บหยุด กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้น ในแท็บ แท็บ คุณสามารถตั้งค่าแท็บหยุดโดยใช้ระยะต่างๆ และคุณสามารถเพิ่มเส้นโยงไว้หน้าแท็บหยุดได้

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแท็บหยุดเริ่มต้น

 1. คลิกในกล่องข้อความ

 2. คลิกขวา จากนั้นเลือก เปลี่ยนข้อความ แล้วคลิก แท็บ

 3. ในกล่อง แท็บหยุดเริ่มต้น ให้ใส่ระยะห่างระหว่างแท็บหยุดที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับกล่องข้อความที่คุณสร้างขึ้นในสิ่งพิมพ์เดียวกันเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

การสร้างแท็บหยุดใหม่

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างแท็บหยุดซ้ายใหม่ ให้คลิกตรงจุดที่คุณต้องการวางแท็บหยุดบนไม้บรรทัดแนวนอน เครื่องหมายแท็บหยุดจะปรากฏขึ้นบนไม้บรรทัด

  • เมื่อต้องการสร้างคลิขวา ศูนย์ หรือ หยุดแท็บจุดทศนิยม ใหม่ในแท็บตัวเลือก รูปแท็บ (เหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัดแนวนอนและด้านบนสุดของไม้บรรทัดแนวตั้ง) จนกว่าจะแสดงชนิดของแท็บหยุดที่คุณต้องการ แล้ว คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแท็บหยุดบนไม้บรรทัดแนวนอน

 3. เมื่อต้องการใช้แท็บหยุดใหม่ ให้คลิกข้อความตรงจุดที่คุณต้องการแทรกแท็บ แล้วกดแป้น TAB

หมายเหตุ: ในเซลล์ตาราง ให้คลิกตรงจุดที่คุณต้องการแทรกแท็บ แล้วกด CTRL+TAB

ด้านบนของหน้า

การเอาแท็บหยุดออก

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาแท็บหยุดเดี่ยวออกจากย่อหน้าที่มีการตั้งค่าแท็บหยุดเหมือนกัน ให้ลากเครื่องหมายแท็บหยุดออกจากไม้บรรทัดแนวนอน

  • คลิกขวา จากนั้นเลือก เปลี่ยนข้อความ แล้วคลิก แท็บ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเส้นประ จุด หรือเส้นไว้หน้าแท็บหยุด

 1. คลิกในย่อหน้าที่มีแท็บหยุดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกสองครั้งที่เครื่องหมายแท็บหยุดบนไม้บรรทัดแนวนอน

 3. ภายใต้ เส้นโยง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าแท็บหยุดหนึ่งอันหรือมากกว่าให้อยู่ในระยะที่กำหนด

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกขวา จากนั้นเลือก เปลี่ยนข้อความ แล้วคลิก แท็บ

 3. สำหรับแท็บหยุดแต่ละอันที่คุณต้องการแทรก ภายใต้ ตำแหน่งของแท็บหยุด ให้พิมพ์ตำแหน่งสำหรับแท็บหยุด แล้วคลิก ตั้งค่า

 4. ภายใต้ การจัดแนว และ เส้นโยง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×