การตั้งค่าหรือเปลี่ยนสีเส้นหรือสีเติม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าสีเส้นหรือสีเติมของวัตถุใหม่ที่คุณวาด หรือเปลี่ยนสีเส้นหรือสีเติมของวัตถุที่วาดที่มีอยู่แล้วได้ดังต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนสีเส้นหรือเติม เลือกวัตถุรูปวาดที่ใช้เครื่องมือการเลือก: เครื่องมือการเลือก

    มิฉะนั้นให้ข้ามขั้นตอนนี้

  2. คลิกเครื่องมือสีเส้น เครื่องมือสีเส้น หรือสีเติม เครื่องมือสีเติม ข้อมูลเครื่องมือ จากนั้น คลิกสีคุณต้อง

ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณยังสามารถคลิก สีเพิ่มเติม... เพื่อเลือกสีแบบกำหนดเองได้อีกด้วย

วัตถุทั้งหมดที่คุณวาดหลังจากนั้นจะใช้สีเส้นหรือสีเติมที่เลือกจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นสีอื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×