การตั้งค่าหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

โฟลเดอร์ My Documents ที่อยู่ตามค่าเริ่มต้นในไดเรกทอรีรากของไดรฟ์ C เป็นค่าเริ่มต้นโฟลเดอร์สำหรับทั้งหมดของเอกสารและไฟล์อื่น ๆ ที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรม Microsoft Office ของคุณทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ My Documents และคุณยังสามารถเลือกทำงานโฟลเดอร์เริ่มต้นแตกต่างกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน'

ตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นอื่น

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน'

 1. ในโปรแกรมเหล่านี้ของ ระบบ Microsoft Office 2007 ให้ทำดังนี้

  Word, Excel, PowerPoint หรือ Access

  • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

   InfoPath, Project, Publisher หรือ Visio

  • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิก เอกสารของฉัน

 3. คลิก ขึ้นหนึ่งระดับ   รูปปุ่ม

 4. ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ บนเมนูทางลัด

 5. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ: คุณอาจต้องการปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น และเปิดกล่องโต้ตอบนี้อีกครั้งก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นได้ในแถบ My Places และรายการ บันทึกใน

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นอื่น

หมายเหตุ: โฟลเดอร์ที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ในปัจจุบันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นสำหรับ Word โฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นสำหรับ PowerPoint จะยังคงเป็น 'เอกสารของฉัน'

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

Powerpoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. ภายใต้ การสร้างฐานข้อมูล ในกล่อง โฟลเดอร์ฐานข้อมูลเริ่มต้น ให้พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแฟ้มฐานข้อมูล Access

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกสมุดงาน ให้พิมพ์เส้นทางในกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้ม

InfoPath

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก จากนั้น คลิกที่แท็บออกแบบ

 2. ที่เขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งโครงการสำหรับโค้ด Visual Basic และ C#: ให้ เรียกดู โฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก เปิด

 3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

Powerpoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกงานนำเสนอ ให้พิมพ์เส้นทางในกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้ม

Project

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ บันทึก

 2. ในรายการ ชนิดแฟ้ม ให้คลิกสองครั้ง โครงการ

 3. เรียกดูโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นใหม่ และคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์

  ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ทำงานใหม่ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่   รูปปุ่ม แล้วในกล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ให้คลิก ตกลง

Publisher

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

 2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ใหม่ และดับเบิลคลิกเพื่อเปิด หรือคลิกเปิด

 3. คลิกตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้นใน Publisher

Visio

เมื่อคุณตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นใน Visio โฟลเดอร์ที่คุณกำหนดสำหรับแฟ้มบางชนิดจะเป็นที่แรกที่ Visio ค้นหาแฟ้มใดๆ ชนิดนั้น ถ้า Visio ค้นหาแฟ้มที่ระบุในโฟลเดอร์ที่กำหนดไม่สำเร็จ Visio จะค้นหาในโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' สำหรับรูปวาดและแม่แบบ และในโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน\รูปร่างของฉัน สำหรับปากกา Visio จะค้นหาในโฟลเดอร์ Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้ สำหรับ Add-in

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ ขั้นสูง ให้คลิก เส้นทางแฟ้ม

 3. สำหรับแต่ละชนิดแฟ้มที่คุณต้องการตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เรียกดู  รูปปุ่ม  ที่เหมาะสม แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแฟ้มชนิดนั้น คุณสามารถมีโฟลเดอร์ที่เก็บแยกกันสำหรับแฟ้มแต่ละชนิดต่อไปนี้

  • รูปร่างของฉัน

  • รูปวาด

  • แม่แบบ

  • ปากกา

  • วิธีใช้

  • Add-ons

  • Start-up

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มมากกว่าหนึ่งโฟลเดอร์สำหรับแฟ้มแต่ละชนิด ถ้าคุณทำเช่นนี้ โฟลเดอร์แรกจะเป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น ถ้าโฟลเดอร์แรกไม่พร้อมใช้งาน (ตัวอย่างเช่น เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่อาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว) Visio จะใช้โฟลเดอร์ถัดไปในรายการ ข้อกำหนดรายงานคุณสมบัติที่ถูกบันทึกลงในตำแหน่งเหล่านี้จะมีอยู่ในกล่องโต้ตอบ รายงาน ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานคุณสมบัติในส่วน ดูเพิ่มเติม

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกเอกสาร ถัดจากกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้ม ให้คลิก เรียกดู

 4. เรียกดูโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นใหม่ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×