การตั้งค่าสีฟอนต์หรือข้อความสำหรับข้อความที่คุณส่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์และสี ขนาด และสไตล์ — เช่นตัวหนา หรือตัวเอียงสำหรับข้อความทั้งหมดที่คุณส่งออก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความของคุณ หรือใช้ฟอนต์ Arial แทนที่เป็นค่าเริ่มต้น Calibri

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้ เรียบเรียงข้อความ ให้คลิก สเตชันเนอรีและฟอนต์

  คำสั่ง สเตชันเนอรีและฟอนต์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook

 3. บนแท็บ สเตชันเนอรีส่วนตัว ภายใต้ ข้อความจดหมายใหม่ ให้คลิกที่ ฟอนต์

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์สำหรับข้อความที่คุณตอบกลับหรือส่งต่อ ภายใต้ ข้อความตอบกลับหรือข้อความส่งต่อ ให้คลิก ฟอนต์

  คำสั่ง ฟอนต์ ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี

 4. บนแท็บ ฟอนต์ ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

 5. คุณยังสามารถเลือกสไตล์และขนาดฟอนต์ได้ด้วย

ถ้าฟอนต์ที่คุณเลือกไม่ได้ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้รับ โปรแกรมจดหมายของผู้รับจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แทน

การเปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ฟอนต์กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

ในOutlook 2013 และOutlook 2016 แบบอักษรเริ่มต้นที่ใช้เมื่อคุณสร้าง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลลคือ Calibri 11 พอยต์ ต่อไปนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนฟอนต์กลับไปยังแบบอักษรเดิม

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้ เรียบเรียงข้อความ ให้คลิก สเตชันเนอรีและฟอนต์

  คำสั่ง สเตชันเนอรีและฟอนต์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook

 3. บนแท็บ สเตชันเนอรีส่วนตัว ภายใต้ ข้อความจดหมายใหม่ ให้คลิกที่ ฟอนต์

เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์สำหรับข้อความที่คุณตอบกลับ หรือส่งต่อกลับไปยังแบบอักษรเดิม Calibri ภายใต้ข้อความตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ คลิกฟอนต์

คำสั่ง ฟอนต์ ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี

 1. บนแท็บ ฟอนต์ ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิกที่รายการ +เนื้อความ

 2. ภายใต้ สไตล์ฟอนต์ ให้คลิก ธรรมดา

 3. ภายใต้ ขนาด ให้คลิก 11

  ตัวเลือก ฟอนต์, สไตล์ฟอนต์ และ ขนาด ในกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นหรือสีข้อความสำหรับข้อความอีเมล

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×