การตั้งค่าสิ่งพิมพ์สำหรับการพิมพ์สีพิเศษหรือสีชุด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณพูดคุยกับบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณก่อนที่จะตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณสำหรับการพิมพ์สี เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถบอกให้คุณทราบว่า คุณเลือกตัวเลือกการพิมพ์สีจะมีผลต่อต้นทุนของการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องเลือกสีขั้นสุดท้ายจากระบบการจับคู่สีที่บริการการพิมพ์ของคุณสนับสนุน Microsoft Office Publisher มี PANTONE MATCHING SYSTEM® ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่งหรือการพิมพ์สีชุด คุณใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

ทำงานกับบริการพิมพ์เพื่อเลือกสี

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์ คุณอาจต้องการปรึกษากับโรงพิมพ์ของคุณว่าจะใช้สีชุด (เรียกอีกอย่างว่าสี CMYK) หรือ สีพิเศษ Publisher สนับสนุนการพิมพ์สีชุดและสีพิเศษ และนำเสนอเครื่องมือทั้งหมดที่โรงพิมพ์ของคุณต้องการในการจัดเตรียมสิ่งพิมพ์สีของคุณสำหรับการพิมพ์ หลังจากที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับสีแล้ว คุณสามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ของคุณสำหรับชนิดของการพิมพ์สีที่คุณเลือกไว้ได้

การเลือกการพิมพ์สีชุดหรือสีพิเศษ     ในกรณีส่วนใหญ่ การเลือกใช้สีชุด สีพิเศษ หรือทั้งสีชุดและสีพิเศษของคุณจะขึ้นอยู่กับประเด็นการพิมพ์ที่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากโรงพิมพ์ ประเด็นดังกล่าวรวมถึงต่อไปนี้

หมายเลขหรือช่วงของสีที่จะเหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

การพิมพ์สีพิเศษจะใช้หมึกสีที่ผสมล่วงหน้า โดยปกติมีหนึ่งสีขึ้นไป สีพิเศษมักใช้ในสิ่งพิมพ์เพื่อ

 • เน้นหัวเรื่อง เส้นขอบ และโลโก้

 • ปรับสีให้ตรงกันในรูปวาดที่เป็นเส้นหรือกราฟิกแบบง่ายอื่นๆ

 • ระบุหมึกสีพิเศษ เช่น เมทาลิก หรือแวนิช

การพิมพ์สีชุด (CMYK) ซึ่งสามารถสร้างสีใหม่ได้หลายสีโดยใช้หมึกสีเพียงสี่สี มักใช้เมื่อสิ่งพิมพ์

 • มีรูปถ่ายสีสรรหลากหลาย

 • ใช้กราฟิกหลายสีแบบละเอียด

ต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์

โดยปกติ สิ่งพิมพ์สีชุดมีราคาแพงกว่าสิ่งพิมพ์สีพิเศษ เนื่องจากหมึกสีทุกตัวต้องใช้เพลตการพิมพ์แยกต่างหากและกระบวนการพิมพ์สีต้องใช้หมึกสีสี่สี ซึ่งหมายถึงเวลาการตั้งค่าที่มากขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์เสมอ ดังนั้นถ้าคุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์จำนวนเพียงเล็กน้อย ต้นทุนต่อสิ่งพิมพ์หนึ่งชิ้นอาจมีราคาแพงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต้นทุนสีพิเศษอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนหมึกสีที่คุณจะใช้ โดยปกติ คุณจะใช้หมึกเพียงไม่กี่สีเท่านั้น แต่คุณสามารถสร้างสีใหม่ได้มากขึ้นโดยการใช้สีอ่อนของหมึกสี ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์สามารถสร้างสกรีนสีอ่อนของสีพิเศษ แทนที่จะใช้เพลตแยกต่างหาก ดังนั้นจึงมีสีที่แตกต่างออกไปโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนการพิมพ์เพิ่มเติม

ต้นทุนของการพิมพ์สิ่งพิมพ์ยังขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษที่ใช้สำหรับการพิมพ์ ความซับซ้อนของกราฟิกในสิ่งพิมพ์ และจำนวนของสิ่งพิมพ์ที่จะพิมพ์

ตั้งค่าสิ่งพิมพ์สำหรับการพิมพ์สี

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้วคลิก การพิมพ์สี

 2. ภายใต้ กำหนดทุกสีเป็น ให้คลิก สีพิเศษ

  Publisher จะแปลงสีทุกสีในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นหมึกสีพิเศษ ซึ่งแสดงรายการอยู่ในแท็บ หมึกสี คุณสามารถเปลี่ยน ทำซ้ำ หรือเพิ่มหมึกสีพิเศษใหม่ได้ตามต้องการ

  วิธีการ

  เปลี่ยนแบบหมึกสีพิเศษ

  เมื่อคุณเปลี่ยนหมึกสีพิเศษ คุณแทนที่ด้วยหมึกสีอื่น ซึ่งคุณสามารถเลือกจาก PANTONE MATCHING SYSTEM หรือชุดแบบสีของ Microsoft Windows หรือกำหนดโดยใช้รูปแบบสี RGB, CMYK, หรือ HSL

  1. ในแท็บ หมึกสี ให้คลิกลูกศรถัดจากหมึกสีพิเศษที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยน

  2. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนหมึกสี ให้เลือกหมึกสีพิเศษที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  ทำซ้ำแบบหมึกสีพิเศษ

  เมื่อคุณทำซ้ำหมึกสีพิเศษ คุณสร้างหมึกสีใหม่โดยการเปลี่ยนข้อกำหนดของหมึกสีที่มีอยู่ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเลือกหมึกสีใหม่จาก PANTONE MATCHING SYSTEM หรือชุดแบบสีของ Windows หรือกำหนดหมึกสีใหม่โดยใช้รูปแบบสี RGB, CMYK, หรือ HSL

  1. ในแท็บ หมึกสี ให้คลิกลูกศรถัดจากหมึกสีพิเศษที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้วคลิก ทำซ้ำ

  2. ในกล่องโต้ตอบ หมึกสีใหม่ ให้เลือกหมึกสีพิเศษที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  เพิ่มเป็นหมึกสีใหม่

  เมื่อคุณเพิ่มหมึกสีพิเศษใหม่ คุณสามารถเลือกหมึกสีใหม่จาก PANTONE MATCHING SYSTEM หรือชุดแบบสีของ Windows หรือกำหนดหมึกสีใหม่โดยใช้รูปแบบสี RGB, CMYK, หรือ HSL

  1. ในแท็บ หมึกสี ให้คลิก หมึกสีใหม่

  2. ในกล่องโต้ตอบ หมึกสีใหม่ ให้เลือกหมึกสีพิเศษที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณสลับสิ่งพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์สี แบบแผนชุดสีใด ๆ ที่คุณจะสูญหาย

ตั้งค่าสำหรับการพิมพ์สีกระบวนการสิ่งพิมพ์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้วคลิก การพิมพ์สี

 2. ภายใต้ กำหนดทุกสีเป็น ให้คลิก สีชุด (CMYK)

  Publisher จะแปลงทุกสีในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นค่า CMYK แล้วแสดงรายการเฉพาะหมึกสีฟ้า มาเจนต้า เหลือง และดำในแท็บ หมึกสี Publisher จะแสดงรายการสีทั้งหมดในแท็บ สี ซึ่งแสดงค่า CMYK ของสี

หมายเหตุ: บางสีที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณไม่สามารถปรับให้ตรงกับสี CMYK หลังจากการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์สีชุด ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่ามีการประเมินสิ่งพิมพ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงสี ถ้าสีไม่ตรงกับสีที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนสีของวัตถุแต่ละชิ้นในสิ่งพิมพ์ได้

ตั้งค่าสำหรับการพิมพ์สี และ สีกระบวนการสิ่งพิมพ์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้วคลิก การพิมพ์สี

 2. ภายใต้ กำหนดทุกสีเป็น ให้คลิก สีชุดและสีพิเศษ

  ผลที่ได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีการตั้งค่าสำหรับ สีใดๆ (RGB) Publisher จะแปลงสีทั้งหมดเพื่อประมวลผลสีและแสดงรายการเฉพาะหมึกสีชุดฟ้า มาเจนต้า เหลือง และดำในรายการของหมึกสีในแท็บ หมึกสี

  • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีการตั้งค่าสำหรับ สีพิเศษ หรือ สีเดียว Publisher จะคงรักษาหมึกสีพิเศษและเพิ่มหมึกสีชุดฟ้า มาเจนต้า เหลือง และดำลงในรายการของหมึกสีในแท็บ หมึกสี

  • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีการตั้งค่าสำหรับ สีชุด (CMYK) โดยแรกเริ่ม Publisher จะแสดงรายการเฉพาะหมึกสีชุดในแท็บ หมึกสี อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิก หมึกสีใหม่ คุณสามารถเพิ่มหมึกสีพิเศษลงในรายการของหมึกสีในแท็บ หมึกสี ได้

   วิธีการ

   เมื่อคุณเพิ่มหมึกสีพิเศษใหม่ คุณสามารถเลือกหมึกสีใหม่จาก PANTONE MATCHING SYSTEM หรือชุดแบบสีของ Windows หรือกำหนดหมึกสีใหม่โดยใช้รูปแบบสี RGB, CMYK, หรือ HSL

   1. ในแท็บ หมึกสี ให้คลิก หมึกสีใหม่

   2. ในกล่องโต้ตอบ หมึกสีใหม่ ให้เลือกหมึกสีพิเศษที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×