การตั้งค่าสิทธิ์ให้กับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำแนะนำสำหรับการตั้งค่าสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณใหม่

OneNote ได้สร้างสมุดบันทึกที่แชร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุไว้ในตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกใหม่

เมื่อต้องการเสร็จสิ้นการตั้งค่านี้สมุดบันทึกที่แชร์ และอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ คุณต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ทำตามคำแนะนำในบทความนี้เพื่อระบุสิทธิ์การเข้าถึงใน Windows Vista หรือ Microsoft Windows XP

เมื่อต้องการดำเนินต่อ คลิกที่ส่วนหัวสำหรับระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ของคุณ:

Windows Vista

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับสมุดบันทึกที่แชร์ใน Windows Vista

ผู้ใช้แต่ละบุคคลที่คุณต้องการแชร์สมุดบันทึกของคุณต้องมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบนเครือข่ายเดียวกันตามที่คุณ

 1. ใน Windows Vista คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอกสาร

 2. ในโฟลเดอร์เอกสาร เปิดโฟลเดอร์สมุดบันทึก OneNote นี่คือที่ OneNote จะจัดเก็บโฟลเดอร์สมุดบันทึกทั้งหมด ถ้าโฟลเดอร์ของสมุดบันทึกเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการแชร์อยู่ที่ใดก็ตามบนคอมพิวเตอร์ของคุณ นำทางไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. คลิกชื่อของสมุดบันทึกที่แชร์ที่คุณสร้างขึ้น ด้วยตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกใหม่ แล้ว คลิ กใช้ร่วมกัน บนแถบเมนู กล่องโต้ตอบการแชร์ไฟล์ เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบการใช้แฟ้มร่วมกันใน Windows Vista

 4. ในกล่องโต้ตอบการแชร์ไฟล์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับทุกคนบนเครือข่ายของคุณ คลิกลูกศรทางด้านขวาของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กทุกคน

  • เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มของบุคคล พิมพ์ชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่ม ทางแล้ว คลิกเพิ่ม ทำซ้ำนี้สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมทุกหรือกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มลงในสิทธิ์สำหรับรายการของคุณ

  • เมื่อต้องการค้นหาผู้ใช้ที่ระบุบนเครือข่ายของคุณก่อนที่จะเพิ่มที่ติดต่อ คลิกลูกศรทางด้านขวาของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กค้นหา พิมพ์ชื่อของบุคคลคุณต้อง การแชร์ไฟล์กับ คลิกตรวจสอบชื่อ แล้ว คลิกตกลง

 5. เมื่อชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณเลือกปรากฏในรายการแชร์ไฟล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากระดับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกReader เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มนี้เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกของคุณ ผู้ใช้ที่ระดับนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลในสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

  • คลิกผู้สนับสนุน เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มนี้เพื่อดู เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูลในสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

  • คลิกเจ้าของร่วม เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มนี้เพื่อดู เปลี่ยน เพิ่ม และลบไฟล์ในโฟลเดอร์ที่แชร์

   คำเตือน: ถ้าคุณไม่มี การแชร์ไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่เปิดใช้งาน และเลือกทุกคน หรือผู้เยี่ยมชม จากรายชื่อของบุคคลเมื่อต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย ทุกคนที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ การกำหนดระดับสิทธิ์ระดับเจ้าของร่วม หรือผู้สนับสนุน สำหรับบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม หรือกลุ่มทุกคน จึง ไม่ได้ถ้าคุณอยู่บนเครือข่ายขององค์กร หรือโรงเรียนแบบขนาดใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกบอกฉันเกี่ยวกับวิธีต่าง ๆ ในการแชร์ใน Windows ในกล่องโต้ตอบ Windows Vistaแชร์ไฟล์

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้วเลือกบุคคลหรือกลุ่มที่คุณต้องการแชร์ไฟล์กับ คลิกแชร์ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยันการควบคุมบัญชีผู้ใช้ พิมพ์รหัสผ่าน หรือให้ยืนยันการดำเนินต่อ

 7. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อออกจากกล่องโต้ตอบการแชร์ไฟล์

แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

หลังจากที่คุณอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นดู หรือแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ คุณสามารถแจ้งเหล่านั้นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ ด้วยส่งลิงก์ไปยังสมุดบันทึก OneNote สามารถสร้างข้อความอีเมลที่ผู้รับให้ชี้ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

 1. ใน OneNote เปิด หรือนำทางไปยังสมุดบันทึกที่แชร์

 2. บนเมนูแชร์ คลิกส่งลิงก์สมุดบันทึกที่แชร์ที่กับผู้อื่น

 3. ในข้อความอีเมลที่ OneNote สร้าง ระบุผู้รับ เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการรวม และส่งแล้ว ข้อความ

Windows XP

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับสมุดบันทึกที่แชร์บน Windows XP

ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote บน Windows XP กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ สำหรับโฟลเดอร์สมุดบันทึกที่แชร์ของคุณควรปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติบนหน้าจอของคุณเมื่อบทความวิธีใช้นี้ปรากฏขึ้น

คลิกที่นี่ถ้ากล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ไม่ได้ไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติ

ถ้ากล่องโต้ตอบคุณสมบัติ สำหรับโฟลเดอร์ที่แชร์สมุดบันทึกที่เปิดอยู่ ทำต่อไปนี้:

 1. ใน Windows XP ให้คลิก เริ่ม (Start) แล้วคลิก เอกสารของฉัน (My Documents)

 2. ในเอกสารของฉัน เปิดโฟลเดอร์สมุดบันทึก OneNote นี่คือที่ OneNote จะจัดเก็บโฟลเดอร์สมุดบันทึกทั้งหมด ถ้าโฟลเดอร์ของสมุดบันทึกเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการแชร์อยู่ที่ใดก็ตามบนคอมพิวเตอร์ของคุณ นำทางไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

ขั้นตอนถัดไปสำหรับการเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือผู้ใช้ที่ระบุลงในสิทธิ์สำหรับรายการของคุณขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อไปยังโฮมเพอย่างง่ายหรือเครือข่าย หรือกับเครือข่ายทางธุรกิจที่ซับซ้อน ที่มีตัวควบคุมโดเมน

เมื่อต้องการดำเนินต่อ คลิกชนิดของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

Network home หรือ office อย่างง่าย

แชร์สมุดบันทึกของคุณบนเครือข่าย home หรือ office ตัวอย่างง่าย

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote บน Windows XP และคุณต้องการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังโฮมเพอย่างง่ายหรือเครือข่าย

หมายเหตุ: ถ้าขั้นตอนการกำหนดค่าที่แนะนำในส่วนนี้ ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจ เปิดชนิดอื่นบนเครือข่าย หรือ บนเครือข่ายด้วยสิทธิ์แบบจำกัด ในทั้งสองกรณี ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

 1. ในโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ภายใต้การแชร์เครือข่ายและความปลอดภัย เลือกกล่องกาเครื่องหมายการแชร์โฟลเดอร์นี้บนเครือข่าย

  กล่องโต้ตอบ Properties ของโฟลเดอร์บนเครือข่ายบ้านของ Windows XP

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่เคยก่อนที่จะ ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์บนเครือข่ายของคุณ กล่องกาเครื่องหมายแชร์โฟลเดอร์นี้บนเครือข่าย อาจไม่ปรากฏจนกว่าคุณยอมรับคำเตือนด้านความปลอดภัย แล้วเลือกตัวเลือกที่เพิ่งเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์

 2. ในกล่องชื่อที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบชื่อของสมุดบันทึก คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเริ่มต้น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ของฉัน เท่านั้นถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้อื่นเพื่อให้สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

 4. คลิกนำไปใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่าความปลอดภัยใหม่สำหรับสมุดบันทึกที่เลือก แล้ว คลิ กตกลง

เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่า สมุดบันทึกของคุณได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแชร์ คุณสามารถทดสอบการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณ

แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

หลังจากที่คุณอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นดู หรือแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ คุณสามารถแจ้งเหล่านั้นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ ด้วยส่งลิงก์ไปยังสมุดบันทึก OneNote สามารถสร้างข้อความอีเมลที่ผู้รับให้ชี้ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

 1. ใน OneNote เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ (บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่เปิด แล้ว คลิ กสมุดบันทึก )

 2. บนเมนูแชร์ คลิกส่งลิงก์สมุดบันทึกที่แชร์ที่กับผู้อื่น

 3. ในข้อความอีเมลที่ OneNote สร้าง ระบุผู้รับ เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการรวม และส่งแล้ว ข้อความ

เครือข่ายขององค์กรขนาดใหญ่กับตัวควบคุมโดเมน

แชร์สมุดบันทึกของคุณบนเครือข่ายที่มีตัวควบคุมโดเมน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote บน Windows XP และคุณต้องการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายขนาดใหญ่ เช่นธุรกิจหรือเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งควบคุม ด้วยโดเมน

หมายเหตุ: ถ้าขั้นตอนการกำหนดค่าที่แนะนำในส่วนนี้ ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจ เปิดชนิดอื่นบนเครือข่าย หรือ บนเครือข่ายด้วยสิทธิ์แบบจำกัด ในทั้งสองกรณี ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

 1. ในโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ บนแท็บการแบ่งปัน คลิกแชร์โฟลเดอร์นี้

  กล่องโต้ตอบ Properties ของโฟลเดอร์บนเครือข่ายธุรกิจของ Windows XP

 2. คลิก สิทธิ์

 3. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์ คลิกเพิ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม ระบุบุคคลที่คุณต้องการไม่สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ คุณสามารถใส่ชื่อเต็ม ชื่อผู้ใช้ หรือที่อยู่อีเมล ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มลงในรายการของสิทธิ์ต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. คลิก ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบรายการของคุณบนเครือข่าย จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์ เลือกชื่อผู้ใช้ ด้วยการคลิกในรายการ จากนั้น ให้กำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้นั้น ตัวอย่างเช่น เลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด ในคอลัมน์อนุญาต ให้บุคคลนั้นเปิด และแก้ไขหน้าในสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

 7. คลิกนำไปใช้ กับบันทึกสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่เลือก ก่อนจะให้ผู้ใช้ถัดไปในรายการ

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7 สำหรับผู้ใช้แต่ละรายการในรายการ

 9. คลิกตกลง เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

 10. ถ้าคุณเห็นแท็บความปลอดภัย ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีตัวควบคุมโดเมน เมื่อต้องการแชร์โฟลเดอร์สมุดบันทึกบนเครือข่ายดังกล่าว คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-8 และตั้งค่าสิทธิ์เดียวกันบนแท็บความปลอดภัย ที่คุณตั้งค่าบนแท็บการแบ่งปัน ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณไม่เห็นแท็บความปลอดภัย ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของโฟลเดอร์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมุดบันทึกของคุณได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแชร์ คุณสามารถทดสอบการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นในรายการสิทธิ์ของคุณ

แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

หลังจากที่คุณอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นดู หรือแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ คุณสามารถแจ้งเหล่านั้นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ ด้วยส่งลิงก์ไปยังสมุดบันทึก OneNote สามารถสร้างข้อความอีเมลที่ผู้รับให้ชี้ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

 1. ใน OneNote เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ (บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่เปิด แล้ว คลิ กสมุดบันทึก )

 2. บนเมนูแชร์ คลิกส่งลิงก์สมุดบันทึกที่แชร์ที่กับผู้อื่น

 3. ในข้อความอีเมลที่ OneNote สร้าง ระบุผู้รับ เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการรวม และส่งแล้ว ข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×