การตั้งค่าสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ไฟล์ใน SharePoint Workspace 2010

คุณสามารถควบคุมกิจกรรมที่สมาชิกสามารถกระทำในแต่ละโฟลเดอร์ได้โดยการตั้งค่าสิทธิ์ในการใช้โฟลเดอร์

หมายเหตุ: ความสามารถของคุณในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณในพื้นที่ทำงาน โดยปกติเฉพาะผู้จัดการเท่านั้นที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์

การตั้งค่าสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์แฟ้ม

  1. ถ้าคุณกำลังตั้งค่าสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วคลิก แสดงคุณสมบัติของโฟลเดอร์นี้ ในบานหน้าต่าง งานเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์

  2. ถ้าคุณกำลังตั้งค่าสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ในเครื่องมือไฟล์เวอร์ชัน 2007 ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. คลิกแท็บ สิทธิ์ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

  4. เลือกบทบาทที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่กำหนด

  5. เลือกหรือยกเลิกการเลือกสิทธิ์สำหรับแต่ละบทบาทที่เลือก

  6. เลือกตัวเลือกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

    • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับบทบาทอื่น ให้คลิก นำไปใช้ แล้วเลือกบทบาทถัดไป

    • ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×