การตั้งค่าสถานะรายการโดยไม่มีการกำหนดความสัมพันธ์กับวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถเพิ่มค่าสถานะให้กับข้อความโดยไม่ต้องทำให้วันที่หรือเวลาสัมพันธ์กับค่าสถานะ เมื่อคุณทำเช่นนั้น รายการจะแสดงค่าสถานะในมุมมองตาราง เช่น กล่องจดหมายเข้า หรือรายการหมายเลขโทรศัพท์ ในรายการที่เปิดอยู่ คุณจะเห็น ตามงาน ในอินโฟบาร์ แต่จะไม่มีข้อมูลเวลาหรือวันที่ รายการที่ตั้งค่าสถานะโดยไม่มีวันที่จะปรากฏในแถบรายการที่ต้องทำของคุณในส่วน 'ไม่มีวันที่'

ถ้าคุณกำหนดค่าสถานะโดยไม่มีวันที่บ่อยๆ คุณสามารถตั้งค่าค่าสถานะคลิกด่วนเป็น ไม่มีวันที่ แล้วตั้งค่าสถานะรายการด้วยคลิกเดียว

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดค่าสถานะ โดยไม่มีวันที่ไปยังรายการ

ตั้งค่าสถานะของฉันคลิกด่วนจะไม่มีวัน

กำหนดค่าสถานะที่ไม่มีวันที่ให้กับรายการ

 • คลิกขวาที่ข้อความหรือที่ติดต่อ แล้วคลิก ตามงาน บนเมนูทางลัด แล้วคลิก ไม่มีวันที่

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกำหนดค่าสถานะกับรายการจากเมนูตามงาน บนแถบเครื่องมือ คลิกรายการ นั้นแล้ว คลิก รูปปุ่ม เพื่อเลือกค่าสถานะ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าให้ค่าสถานะคลิกด่วนของฉันไปที่ 'ไม่มีวันที่'

เมื่อคุณคลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ที่อยู่ติดกับรายการ คุณจะกำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับรายการ ตามค่าเริ่มต้น ค่าสถานะคลิกด่วนถูกตั้งค่าเป็น วันนี้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเป็น ไม่มีวันที่ เพียงคลิกเดียวในกล่องจดหมายเข้าของคุณ หรือมุมมองตารางอื่น คุณสามารถกำหนดค่าสถานะโดยไม่มีวันที่ที่สัมพันธ์กับข้อความหรือที่ติดต่อได้

ก่อนอื่นเปลี่ยนค่าสถานะเริ่มต้นเป็น ไม่มีวันที่ แล้วคุณสามารถกำหนดค่าสถานะดังกล่าวให้กับข้อความและที่ติดต่อ ค่าสถานะจะปรากฏในคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ และในรายการเองเช่นกัน

ตั้งค่าให้ค่าสถานะคลิกด่วน

 1. บนแถบเครื่องมือ คลิกตามงาน รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตั้งค่าคลิกค่าสถานะด่วน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการคลิกด่วน ให้เลือกค่าสถานะจากรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนค่าสถานะคลิกด่วน ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะก่อนหน้านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

กำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับข้อความ

 • ใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ ให้คลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ที่อยู่ถัดจากข้อความ การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มค่าสถานะที่คุณเลือกเป็นค่าสถานะคลิกด่วนให้กับคอลัมน์ดังกล่าว

  หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับหลายข้อความพร้อมกันได้ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ที่อยู่ติดกับข้อความใดข้อความหนึ่ง

กำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับที่ติดต่อ

 • ใน ที่ติดต่อ ในมุมมองตาราง เช่น ตามค่าสถานะเพื่อตามงาน ให้คลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ที่อยู่ถัดจากที่ติดต่อ การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มค่าสถานะที่คุณเลือกเป็นค่าสถานะคลิกด่วนให้กับคอลัมน์ดังกล่าว

  หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับที่ติดต่อหลายรายการพร้อมกันได้ ให้เลือกที่ติดต่อ จากนั้นคลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ที่อยู่ถัดจากที่ติดต่อรายการใดรายการหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×