การตั้งค่าวันที่หมดอายุของข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณส่งข้อความที่มีเวลาหมดอายุ ให้ตั้งค่าวันที่หมดอายุเพื่อให้ผู้รับของคุณไม่ต้องเสียเวลาตอบหลังจากข้อความหมดอายุแล้ว

  1. คลิก ตัวเลือก

  2. ในกลุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกข้อความ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon

    กลุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมบน Ribbon

  3. ภายใต้ ตัวเลือกการส่ง ให้ทำเครื่องหมายหน้า หมดอายุหลัง แล้วเลือกวันที่และเวลา

เมื่อมีวันหมดอายุส่งผ่าน ข้อความยังคงสามารถมองเห็นได้ในรายการข้อความที่มีขีดทับ สามารถยังคงเปิด แต่การขีดทับให้ clue ภาพในข้อความว่าล้าสมัย หรือไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×