การตั้งค่าลำดับการพิมพ์หน้าต่างๆ บนแผ่นงาน

คุณสามารถควบคุมลำดับการใส่หมายเลขและการพิมพ์หน้าต่างๆ บนแผ่นงานเมื่อข้อมูลไม่พอดีในหน้าเดียว โดยค่าเริ่มต้น Excel จะพิมพ์หน้าต่างๆ บนแผ่นงานจากบนลงล่าง ตามด้วยซ้ายไปขวา แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการพิมพ์หน้าต่างๆ จากซ้ายไปขวา ตามด้วยจากบนลงล่างได้

  1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการพิมพ์

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

    รูป Ribbon ของ Excel

  3. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับของหน้า ให้คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง

    เคล็ดลับ: ทิศทางของแต่ละตัวเลือกจะแสดงในกล่องแสดงตัวอย่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×