การตั้งค่าระยะขอบและจัดแนวข้อความที่ถูกแนบในรูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อแนบข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ — เช่นคำบรรยายภาพหรือสัญลักษณ์แผนผังลำดับงานซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวข้อความ เปลี่ยนขนาดของวัตถุให้พอดีกับข้อความ หรือเปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของวัตถุได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดแนวข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

ทำให้รูปร่าง หรือกล่องข้อความให้พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนระยะขอบรอบข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×