การตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าหรือกล่องข้อความใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตั้งค่าระยะขอบของหน้า

 1. บนแท็บออกแบบหน้า คลิกระยะขอบและระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องเลือก
  หรือ

 2. คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง และในแท็บ เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้พิมพ์ค่าระยะขอบที่คุณต้องการ

การตั้งค่าระยะขอบของหน้าให้ตรงกับระยะขอบต่ำสุดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อปของคุณ

โดยปกติ เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อปจะมีพื้นที่ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ที่บริเวณรอบขอบกระดาษด้วยความกว้างประมาณ 0.17 ถึง 0.5 นิ้ว สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในบริเวณนี้จะไม่สามารถพิมพ์ออกได้ ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะขอบของหน้าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณให้ตรงกับระยะขอบต่ำสุดที่สามารถใช้ได้ของเครื่องพิมพ์ คุณจะต้องตรวจสอบขนาดของพื้นที่ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์ของคุณก่อน เมื่อต้องการกำหนดระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์ของคุณให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม และ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการพิมพ์ในมุมมอง Backstage

 2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. บนขอบด้านขวาของส่วนหัวของเครื่องพิมพ์ที่ มีอยู่เป็นไอคอนข้อมูลขนาดเล็ก โฮเวอร์เมาส์เหนือไอคอนนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์ของคุณจะ แสดง รวมถึง ในส่วนขอบเขตที่สามารถพิมพ์ได้ ค่าของระยะขอบต่ำสุด
  สถานะเครื่องพิมพ์ของ Publisher

 4. จดบันทึกค่าระยะขอบต่ำสุดดังกล่าวไว้ คุณจะต้องใช้ค่าระยะขอบเหล่านี้เมื่อคุณตั้งค่าระยะขอบกระดาษในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 5. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อกลับไปยังสิ่งพิมพ์ของคุณ

 6. บนแท็บ ออกแบบหน้า ให้คลิก ระยะขอบ แล้วคลิกแท็บ เส้นบอกแนวระยะขอบ

 7. ภายใต้ เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้พิมพ์ค่าระยะขอบต่ำสุด ที่คุณจดบันทึกไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ ซ้ายขวาบน และ ล่าง

 8. คลิก ตกลง

ตั้งค่าระยะขอบภายในกล่อง ข้อความ

 1. คลิกในกล่องข้อความแล้วเลือกแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ

 2. คลิกปุ่มระยะขอบ เพื่อเรียกใช้เมนูดรอปดาวน์
  ระยะขอบของกล่องข้อความ

 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากแกลเลอรีระยะขอบ หรือคลิกระยะขอบแบบกำหนดเอง และภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความ พิมพ์ หรือเลือกระยะขอบที่คุณต้องการสำหรับซ้ายขวาบน และด้านล่างและคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ระยะขอบของกล่องข้อความเริ่มต้นของ Publisher คือ 0.04 นิ้วในทุกด้าน ถ้าคุณกำลังสร้างจดหมายข่าวที่มีหลายคอลัมน์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะขอบเป็น 0 นิ้วเพื่อให้จัดแนวข้อความและวัตถุต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่ในสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

ถ้ามีกล่องข้อความที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ของคุณที่มีระยะขอบที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว คุณสามารถใช้กล่องข้อความดังกล่าวเป็นตัวอย่างสำหรับกล่องข้อความใหม่ที่คุณจะสร้างได้ มิฉะนั้น คุณต้องสร้างกล่องข้อความขึ้นก่อนและตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นที่คุณต้องการ

ใช้การตั้งค่าระยะขอบจากกล่องข้อความที่มีอยู่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความที่มีระยะขอบที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ สีและเส้น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการตั้งค่าไปใช้กับกล่องข้อความใหม่

 4. คลิก ตกลง

กล่องข้อความใหม่ที่คุณสร้างจะใช้การจัดรูปแบบที่ได้ตั้งค่าไว้บนกล่องข้อความนี้

กลับสู่ด้านบน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×