การตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าหรือกล่องข้อความใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษสำหรับหน้าหรือกล่องข้อความเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบหน้าของคุณในPublisher

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด ดูที่การตั้งค่าระยะขอบกระดาษสำหรับการพิมพ์โดยใช้ Publisher

ตั้งค่าระยะขอบภายในกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบกล่องข้อความ

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบกล่องข้อความ คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความ พิมพ์ หรือเลือกระยะขอบที่คุณต้องการสำหรับซ้ายขวาบน และด้านล่าง

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ระยะขอบของกล่องข้อความเริ่มต้นของ publisher เป็นนิ้ว 0.04 ด้านที่เหลือทั้งหมด ถ้าคุณกำลังสร้างจดหมายข่าวหลายคอลัมน์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะขอบนิ้ว 0 เพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดแนวข้อความและวัตถุ

ใช้การตั้งค่าระยะขอบจากกล่องข้อความที่มีอยู่ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่

 1. คลิกขวากล่องข้อความที่มีระยะขอบที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บสีและเส้น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าการนำไปใช้กับกล่องข้อความใหม่

 4. คลิก ตกลง

  ถัดไปกล่องข้อความใหม่ที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่าจากกล่องข้อความนี้

สร้างกล่องข้อความใหม่ที่ มีระยะขอบที่คุณต้องการด้วยตนเอง

 1. บนแท็บหน้าแรก คลิกวาดกล่องข้อความ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้กล่องข้อความปรากฏขึ้น

 3. คลิกขวากล่องข้อความ

 4. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 5. ภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความ พิมพ์ หรือเลือกระยะขอบที่คุณต้องการสำหรับซ้ายขวาบน และด้านล่าง

 6. คลิกแท็บ สีและเส้น

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าการนำไปใช้กับกล่องข้อความใหม่

 8. คลิก ตกลง

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

 1. บนเมนูจัดเรียง คลิกเส้นบอกแนวเค้าโครง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บเส้นบอกแนวระยะขอบ

 2. ภายใต้เส้นบอกแนวระยะขอบ พิมพ์ค่าระยะขอบที่คุณต้องการ

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษให้ตรงกับระยะขอบต่ำสุดที่ได้รับการสนับสนุน โดยเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อปของคุณ

เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อปตามปกติได้ภูมิภาครอบขอบของกระดาษที่อยู่ระหว่าง 0.17 และความกว้างเป็นนิ้ว 0.5 ซึ่งไม่มีสิ่งใดในภูมิภาคที่จะพิมพ์ ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะขอบของหน้าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณให้ตรงกับระยะขอบต่ำสุดที่ได้รับการสนับสนุน โดยเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณจะต้องกำหนดขนาดของพื้นที่ที่สามารถพิมพ์เครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เลือกไฟล์ >ตั้งค่าการพิมพ์

 2. ในการตั้งค่าการพิมพ์ กล่องโต้ตอบ เลือกหน่วยวัดกแท็บรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ ที่อยู่ในส่วนขอบเขตที่สามารถพิมพ์ได้

ตั้งค่าระยะขอบภายในกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบกล่องข้อความ

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบกล่องข้อความ คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความ พิมพ์ หรือเลือกระยะขอบที่คุณต้องการสำหรับซ้ายขวาบน และด้านล่าง

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ระยะขอบของกล่องข้อความเริ่มต้นของ publisher เป็นนิ้ว 0.04 ด้านที่เหลือทั้งหมด ถ้าคุณกำลังสร้างจดหมายข่าวหลายคอลัมน์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะขอบนิ้ว 0 เพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดแนวข้อความและวัตถุ

ตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่ในสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

ถ้ามีกล่องข้อความที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ของคุณที่มีระยะขอบที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้เป็นตัวอย่างสำหรับกล่องข้อความใหม่ที่คุณจะสร้าง มิฉะนั้น คุณจำเป็นต้องสร้างกล่องข้อความแรก และตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นที่คุณต้องการ

ใช้การตั้งค่าระยะขอบจากกล่องข้อความที่มีอยู่ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่

 1. คลิกขวากล่องข้อความที่มีระยะขอบที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บสีและเส้น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าการนำไปใช้กับกล่องข้อความใหม่

 4. คลิก ตกลง

  ถัดไปกล่องข้อความใหม่ที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่าจากกล่องข้อความนี้

สร้างกล่องข้อความใหม่ที่ มีระยะขอบที่คุณต้องการด้วยตนเอง

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้กล่องข้อความปรากฏขึ้น

 3. คลิกขวากล่องข้อความ

 4. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 5. ภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความ พิมพ์ หรือเลือกระยะขอบที่คุณต้องการสำหรับซ้ายขวาบน และด้านล่าง

 6. คลิกแท็บ สีและเส้น

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าการนำไปใช้กับกล่องข้อความใหม่

 8. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×