การตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าหรือกล่องข้อความใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

 1. บนเมนู จัดเรียง ให้คลิก เส้นบอกแนวเค้าโครง แล้วคลิกแท็บ เส้นบอกแนวระยะขอบ

 2. ภายใต้ เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้พิมพ์ค่าระยะขอบที่คุณต้องการ

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษให้ตรงกับระยะขอบต่ำสุดที่ได้รับการสนับสนุน โดยเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อปของคุณ

โดยปกติ เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อปจะมีพื้นที่โดยรอบขอบของกระดาษที่ไม่สามารถพิมพ์ได้กว้างประมาณ 0.17 ถึง 0.5 นิ้ว เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์ข้อมูลใดๆ ในพื้นที่นั้น ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะขอบของหน้าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณให้ตรงกับระยะขอบต่ำสุดที่เครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุน คุณต้องกำหนดขนาดของพื้นที่ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ดังกล่าวของเครื่องพิมพ์ของคุณก่อน คุณสามารถกำหนดระยะขอบต่ำสุดที่เครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนได้โดยใช้ Microsoft WordPad

 1. บนแถบงาน Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด (All Programs) (โปรแกรม (Programs) ใน Windows 2000) แล้วไปที่ เบ็ดเตล็ด (Accessories) แล้วคลิก WordPad

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. พิมพ์ 0 สำหรับกล่องระยะขอบ ซ้ายขวาบน และ ล่าง จากนั้นค่าระยะขอบจะมีการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติเป็น ระยะขอบต่ำสุดที่เครื่องพิมพ์ สนับสนุน

 4. จดบันทึกค่าระยะขอบต่ำสุดไว้ เนื่องจากคุณจะต้องใช้ค่าระยะขอบเหล่านี้เมื่อคุณตั้งค่าระยะขอบของหน้าในสิ่งพิมพ์ Microsoft Publisher ของคุณ

 5. เปิดสิ่งพิมพ์ใน Publisher

 6. บนเมนู จัดเรียง ให้คลิก เส้นบอกแนวเค้าโครง แล้วคลิกแท็บ เส้นบอกแนวระยะขอบ

 7. ภายใต้ เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้พิมพ์ค่าระยะขอบต่ำสุด ที่คุณจดบันทึกไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ ซ้ายขวาบน และ ล่าง

 8. คลิก ตกลง

ตั้งค่าระยะขอบภายในกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้วคลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบกล่องข้อความ ให้คลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ ระยะขอบของกล่องข้อความ ให้พิมพ์หรือเลือก ระยะขอบที่คุณต้องการสำหรับ ซ้ายขวาบน และ ล่าง

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ระยะขอบของกล่องข้อความเริ่มต้นของ Publisher คือ 0.04 นิ้วในทุกด้าน ถ้าคุณกำลังสร้างจดหมายข่าวที่มีหลายคอลัมน์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะขอบเป็น 0 นิ้วเพื่อให้จัดแนวข้อความและวัตถุต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่ในสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

ถ้ามีกล่องข้อความที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ของคุณที่มีระยะขอบที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว คุณสามารถใช้กล่องข้อความดังกล่าวเป็นตัวอย่างสำหรับกล่องข้อความใหม่ที่คุณจะสร้างได้ มิฉะนั้น คุณต้องสร้างกล่องข้อความขึ้นก่อนและตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นที่คุณต้องการ

ใช้การตั้งค่าระยะขอบจากกล่องข้อความที่มีอยู่ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องข้อความใหม่

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความที่มีระยะขอบที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ สีและเส้น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการตั้งค่าไปใช้กับกล่องข้อความใหม่

 4. คลิก ตกลง

  กล่องข้อความใหม่ถัดไปที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่าจากกล่องข้อความนี้

สร้างกล่องข้อความใหม่ที่ มีระยะขอบที่คุณต้องการด้วยตนเอง

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ Button image

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้กล่องข้อความปรากฏขึ้น

 3. คลิกขวาที่กล่องข้อความ

 4. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 5. ภายใต้ ระยะขอบของกล่องข้อความ ให้พิมพ์หรือเลือก ระยะขอบที่คุณต้องการสำหรับ ซ้ายขวาบน และ ล่าง

 6. คลิกแท็บ สีและเส้น

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการตั้งค่าไปใช้กับกล่องข้อความใหม่

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×