การตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการจัดแนวเวิร์กชีต Microsoft Excel บนหน้าที่พิมพ์ดีขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบ ระบุระยะขอบแบบกำหนดเอง หรือจัดกึ่งกลางแผ่นงานตามแนวนอน หรือแนวตั้งบนหน้า ระยะขอบกระดาษมีช่องว่างระหว่างข้อมูลในเวิร์กชีตและขอบของหน้าการพิมพ์ ระยะขอบของหน้าบนและล่างสามารถใช้ได้กับบางรายการ เช่นส่วนหัวของ ท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้า

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษ >ระยะขอบ >ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  ระยะขอบแบบกำหนดเอง
 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้กึ่งกลางของหน้า เลือกตามแนวนอน และแนวตั้ง ซึ่งจะจัดกึ่งกลางแผ่นงานบนหน้าเมื่อคุณพิมพ์

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกระยะขอบ

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ .

 3. คลิกระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้ว ปรับระยะขอบคุณต้องการให้ปรากฏ

  เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางแผ่นงานบนหน้าเมื่อคุณพิมพ์ ภายใต้กึ่งกลางของหน้า เลือกตามแนวนอน และแนวตั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนตัวแบ่งบรรทัดในหน้า บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มมุมมอง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวแบ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์เส้นตารางของเซลล์

พิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน

ปรับมาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×